بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك چشم من از فراغ دلبر بگريست چشم دگرم حسود بود و نگريست چون روز وصال شد من او را بستم گفتم نگريستي نبايد نگريست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر میل تو دارد دل من که اگر نامه رسان گرگ بیابان باشد قدم میبوسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت هوس نیست که باشد و نباشد نفس است  تا باشم ..............تا باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كنار كلبه ات من آشيانه مبكنم فضاي آشيانه را پر از ترانه ميكنم كسي سوال ميكند براي چه تو زنده اي و من براي زندگي تو را بهانه ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"وقتی دلت شکست" اطرافیانتو از دست میدی و افسرده میشی و از دست میری و دور خودت همش دیوار میکشی، افسوس می خوری... سیگار میکشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باتو حکایتی دیگر بود... ونگاهی ک دنیا حسرتش را میخورد... وجایی ک درقلب تو دارم،جایگاهی دست نیافتنی است برای همه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را عاشق میداند که چیست عاشق را عشق داند که کیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حتی جرات نمیکنم پشت سرم رو نگاه کنم که ببینم جام خالیه یا نه....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد تمام باورم را برایت بفرستم تا باورکنی بی تو بودن کار من نیست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش این روزهایم مدیون همین انتظاری هستم که از دیگران ندارم*********

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامِ دلخوشُ دنیایِ منَ بهُ اینَ استِ کهِ ندانیِ و دوستتُ بدارم و قتی میفهمیَ و میرانی امَ چیزی درونَ دلمَ فروَ میریزدَ........ چیزیَ شبیه"غرور"ََََََََ ََََََ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"نامه میخوای یا مسافر".....................اولین جمله ای که با دیدن یک موژه کنده شده روی صورت طرف مقابل میدیدیم و میگفتیم . چه زندگی های ساده و عاشقانه ای داشتیم .......به افتخار نسل تماما سوخته ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مداد به دست میگیرم  صفحه ی سفید کاغذ  می خواهم از تو نقشی بکشم ! چشم ؛ چشم دو ابرو ... تا همین جا کافی ست ! می نشینم سیر نگاهـت میکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم! این روزها همه چیز بوی تورا می دهد حتی هوا..... اه خیلی بی شعوری پاشو برو توالت بی تربیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحال سنگ ... ! میدونن دل نداره,بازیش نمیدن... . . . کاش دل من نیز سنگ بود ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زندگی نه سقف می خواهم نه زمین! نقشه ی جغرافیایی دستهایت کافیست..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك چشم من از فراغ دلبر بگريست چشم دگرم حسود بود و نگريست چون روز وصال شد من او را بستم گفتم نگريستي نبايد نگريست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر میل تو دارد دل من که اگر نامه رسان گرگ بیابان باشد قدم میبوسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت هوس نیست که باشد و نباشد نفس است  تا باشم ..............تا باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در كنار كلبه ات من آشيانه مبكنم فضاي آشيانه را پر از ترانه ميكنم كسي سوال ميكند براي چه تو زنده اي و من براي زندگي تو را بهانه ميكنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"وقتی دلت شکست" اطرافیانتو از دست میدی و افسرده میشی و از دست میری و دور خودت همش دیوار میکشی، افسوس می خوری... سیگار میکشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باتو حکایتی دیگر بود... ونگاهی ک دنیا حسرتش را میخورد... وجایی ک درقلب تو دارم،جایگاهی دست نیافتنی است برای همه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را عاشق میداند که چیست عاشق را عشق داند که کیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حتی جرات نمیکنم پشت سرم رو نگاه کنم که ببینم جام خالیه یا نه....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواهد تمام باورم را برایت بفرستم تا باورکنی بی تو بودن کار من نیست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش این روزهایم مدیون همین انتظاری هستم که از دیگران ندارم*********

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامِ دلخوشُ دنیایِ منَ بهُ اینَ استِ کهِ ندانیِ و دوستتُ بدارم و قتی میفهمیَ و میرانی امَ چیزی درونَ دلمَ فروَ میریزدَ........ چیزیَ شبیه"غرور"ََََََََ ََََََ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"نامه میخوای یا مسافر".....................اولین جمله ای که با دیدن یک موژه کنده شده روی صورت طرف مقابل میدیدیم و میگفتیم . چه زندگی های ساده و عاشقانه ای داشتیم .......به افتخار نسل تماما سوخته ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مداد به دست میگیرم  صفحه ی سفید کاغذ  می خواهم از تو نقشی بکشم ! چشم ؛ چشم دو ابرو ... تا همین جا کافی ست ! می نشینم سیر نگاهـت میکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم! این روزها همه چیز بوی تورا می دهد حتی هوا..... اه خیلی بی شعوری پاشو برو توالت بی تربیت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بحال سنگ ... ! میدونن دل نداره,بازیش نمیدن... . . . کاش دل من نیز سنگ بود ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زندگی نه سقف می خواهم نه زمین! نقشه ی جغرافیایی دستهایت کافیست..