بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیگذاشتم به آسانی دلم را ببری... اگر میدانستم بعد از تو زندگی کردن چقدر دل میخواهد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریک بــاد ! خـانـه ی مــــردی که نــمی جنـگـــــد بـــرای زنـی که دوستـــش دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو انجا............من اینجا..........مشکل از ما نیست نیمکت های دنیا را بد چیده اند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... صُبح ها جلوی ِ آینه به خود َم سلام و بُغض بخیر می گویم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار کلمه در جای خالییت ریختم اما پر نشد........... ب گمانم از جنس بی نهایتی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی  اونی که واسه رفتنش گریه کردی …  اون رفت واسه رفیقاش تعریف کرد باهم خندیدن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشغول دل باش نه دل مشغول،فرهاد که باشی همه چیزشیرین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی فقط دستای تو بود تو دستم ولی حالا حسابی وا نمیکنم روت اصلاً همه رو میپیچوندمو پا شدی رو دستم خدایی تو وجود تو احساسی بود اصلاً

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه از هر دو جهان هیچ نشد حاصل ما / غم نباشد ، چو بود مهر تو اندر دل ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســلامتی اونایی که قلبـــشون یه ویلای اختـــصاصی برای یه نفره ، نه یه هتل بی‌ ســـتاره برای هر رهـــگذر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باز معلمی بودو انشایی میخواست.. روزگار خود را چگونه می گذرانید؟ تا چند خط برایش درد و دل کنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بدار....اما به وسعتی که دوستت دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواداون کسی که گفت(خدابگم که چکارت کنه به دردعاشقی دچارت کنه)روببینم تابردستانش بوسه بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید برایت عجیب باشه این همه آرامشم خودمانی میگویم ، به آخر که برسی فقط نگاه میکنی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهـــــــــــــــــــــــــــــای غریبه  صدایی بود که سالها بعد شنیدم  چه صدای گرم و آشنایی بود  فریاد میزد ببخش مرا دیر رسیدم تو سهم آغوش من بودی نه آغوش خاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران رفتم از كوي تو ليكن عقبت دل نگران ماگذشتيم و گذشت آنچه تو برما كردي تو بمان بادگران واي به حال دگران

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیگذاشتم به آسانی دلم را ببری... اگر میدانستم بعد از تو زندگی کردن چقدر دل میخواهد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریک بــاد ! خـانـه ی مــــردی که نــمی جنـگـــــد بـــرای زنـی که دوستـــش دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو انجا............من اینجا..........مشکل از ما نیست نیمکت های دنیا را بد چیده اند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... صُبح ها جلوی ِ آینه به خود َم سلام و بُغض بخیر می گویم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار کلمه در جای خالییت ریختم اما پر نشد........... ب گمانم از جنس بی نهایتی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی  اونی که واسه رفتنش گریه کردی …  اون رفت واسه رفیقاش تعریف کرد باهم خندیدن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشغول دل باش نه دل مشغول،فرهاد که باشی همه چیزشیرین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی فقط دستای تو بود تو دستم ولی حالا حسابی وا نمیکنم روت اصلاً همه رو میپیچوندمو پا شدی رو دستم خدایی تو وجود تو احساسی بود اصلاً

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه از هر دو جهان هیچ نشد حاصل ما / غم نباشد ، چو بود مهر تو اندر دل ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســلامتی اونایی که قلبـــشون یه ویلای اختـــصاصی برای یه نفره ، نه یه هتل بی‌ ســـتاره برای هر رهـــگذر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش باز معلمی بودو انشایی میخواست.. روزگار خود را چگونه می گذرانید؟ تا چند خط برایش درد و دل کنم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بدار....اما به وسعتی که دوستت دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواداون کسی که گفت(خدابگم که چکارت کنه به دردعاشقی دچارت کنه)روببینم تابردستانش بوسه بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید برایت عجیب باشه این همه آرامشم خودمانی میگویم ، به آخر که برسی فقط نگاه میکنی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهـــــــــــــــــــــــــــــای غریبه  صدایی بود که سالها بعد شنیدم  چه صدای گرم و آشنایی بود  فریاد میزد ببخش مرا دیر رسیدم تو سهم آغوش من بودی نه آغوش خاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران رفتم از كوي تو ليكن عقبت دل نگران ماگذشتيم و گذشت آنچه تو برما كردي تو بمان بادگران واي به حال دگران