بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من "ارگ بمم" خشت ب خشتم متلاشی! تو نقش جهان هر وجبت ترمه و کاشی، در هر نفس اینست دعایم همه جانم، در زیرو بم زندگی آزرده نباشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــق مــن کســیه کــه: حتــی وقتــی مثــل سـگ و گــربه بـه جـون هـم افتادیــم. شـــب sms بدــه: آشتـی نکـردیــما... امـا من بـدون حــرف زدن با تــو خوابم نمــــی بره ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... حسودی‌ام می‌شود، به شماره‌هایی که توی گوشی‌ات هست و شماره‌ی من نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــریه کــار کمــی ست بـــرای توصـــیف نــداشتنــت … ................. دارم بــه رفتــار پــرشکــوهـی شبیــه بـه مــرگ فکــر مــی کنـــم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه میگفت وقتی به دیدنم میای عطر نزن آلرژی دارم... دروغ میگفت... میدانست میرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دیوانگی در من بالا زده نه سکوت نه موسیقی نه حتی سیگار هیچ چیز وهیچ چیز  این دیوانگی راتسکین نمیدهد  جزعطرتنت لعنتی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی را جای عشق در دل سپردم تا با یاد دوست از درد هیچ عشقی نسوزم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار استاد فراموشیست... امیدوارم که تو شاگرد روزگار نباشی.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی ….. بی خیال …. تو فکر کن دوستت ندارم من از پس اندازه گرفتنش بر نمی آیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا چیز زیادی ازش نمیخواستم،فقط میخواستم بفهمه که... دوسش دارم.همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادکردن از دوست جرم نیست، تو یادکن اگرمحکوم شدی حبسش بامن . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام آیینه ها را صف کرده بودم برای آمدنت تا مهربانیت را به رخ تمام دنیا بکشانم اما.... آنچیز را که عیان است حاجتی به بیان نیست.... دوستتــــــــــــــــــــــــ دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا صدا هست که خیلی دوسشون دارم: 1-صدای تو وقتی که هستی  2-صدای اس ام اس هات وقتی که نیستی.... : (:(:(:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني چيه؟؟ يه حسي بهت دارم....كه اين حسم به توازهمه بيشتره حسي كه برام قشنگه......حس تنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیرباران هم؛ دعاهایم مستجاب نشد، میبینی؟زوردعاهایم به آرزوهایم نمیرسد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اول هيچ وقت فراموش نميشه چون اولين حسه كه تنهاييتو پر كرده چون قلبت اولين تلنگر رو خورده مثه روز اول مدرسس هيچ كس اولين روز مدرسشو فراموش نميكنه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من "ارگ بمم" خشت ب خشتم متلاشی! تو نقش جهان هر وجبت ترمه و کاشی، در هر نفس اینست دعایم همه جانم، در زیرو بم زندگی آزرده نباشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــق مــن کســیه کــه: حتــی وقتــی مثــل سـگ و گــربه بـه جـون هـم افتادیــم. شـــب sms بدــه: آشتـی نکـردیــما... امـا من بـدون حــرف زدن با تــو خوابم نمــــی بره ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... حسودی‌ام می‌شود، به شماره‌هایی که توی گوشی‌ات هست و شماره‌ی من نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــریه کــار کمــی ست بـــرای توصـــیف نــداشتنــت … ................. دارم بــه رفتــار پــرشکــوهـی شبیــه بـه مــرگ فکــر مــی کنـــم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه میگفت وقتی به دیدنم میای عطر نزن آلرژی دارم... دروغ میگفت... میدانست میرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دیوانگی در من بالا زده نه سکوت نه موسیقی نه حتی سیگار هیچ چیز وهیچ چیز  این دیوانگی راتسکین نمیدهد  جزعطرتنت لعنتی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی را جای عشق در دل سپردم تا با یاد دوست از درد هیچ عشقی نسوزم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار استاد فراموشیست... امیدوارم که تو شاگرد روزگار نباشی.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی ….. بی خیال …. تو فکر کن دوستت ندارم من از پس اندازه گرفتنش بر نمی آیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا چیز زیادی ازش نمیخواستم،فقط میخواستم بفهمه که... دوسش دارم.همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادکردن از دوست جرم نیست، تو یادکن اگرمحکوم شدی حبسش بامن . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام آیینه ها را صف کرده بودم برای آمدنت تا مهربانیت را به رخ تمام دنیا بکشانم اما.... آنچیز را که عیان است حاجتی به بیان نیست.... دوستتــــــــــــــــــــــــ دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوتا صدا هست که خیلی دوسشون دارم: 1-صدای تو وقتی که هستی  2-صدای اس ام اس هات وقتی که نیستی.... : (:(:(:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني چيه؟؟ يه حسي بهت دارم....كه اين حسم به توازهمه بيشتره حسي كه برام قشنگه......حس تنفر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیرباران هم؛ دعاهایم مستجاب نشد، میبینی؟زوردعاهایم به آرزوهایم نمیرسد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اول هيچ وقت فراموش نميشه چون اولين حسه كه تنهاييتو پر كرده چون قلبت اولين تلنگر رو خورده مثه روز اول مدرسس هيچ كس اولين روز مدرسشو فراموش نميكنه