بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــور بــودم کــاش، تــا تــو نــزدیــک مــی‌آمــدی و دستــم را مــی‌گــرفتــی! نــه مثــل حــالا کــه چشــم، تنهــا جــای خــالــی‌ات را مــی‌بینــد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند سال از امشب بگذره تا من فراموشت کنم تا با یه دریا تو خودم خاموش خاموشت کنم بعد ازتو باید با خودم تنهای تنها سرکنم یک عمر باید بگذره تا امشبو باور کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند سال از امشب بگذره با من یکی همخونه شه احساس امروزم به تو تنها یک شب وارونه شه بعد از تو باید با خودم تنهای تنها سر کنم یک عمر باید بگذره تا امشب فراموشم بشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... راست َ ش را بخواهی ... دیگر منتظر ِ آمدن ِ تو نیست َم ... ، منتظر ِ رفتن ِ خود َم هست َم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... خودَم را گذاشته ام جای ِ تو ... ، چقدر خالی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... گاهي ... ،  نام ِ کوچک ِ یک زن را صدا کردن ... چقدر حال ِ آدم را خوب می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمانت که رنگ آب درياست، به آن نازي که در چشم تو پيداست به گلهاي بهار و عشق و مستي ، فدايت ميشوم هر جا که هستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی برایت چیزی بنویسم چیزی نمی نویسم ! چشم هایم را که بخوانی برای ســـــــــــال ها از تو نوشتن کافی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــا کســــیِ نصـــیبم کن کــــه با من بگرید..... آنها کـــــه میخندند زیـــادند.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را! این باران است که باعث رشد گلها میشود نه رعد و برق !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنیا ادمای زیادی رو تختای دو نفره میخوابن اما قشنگ اینه بعضی ادما رو تختای یه نفره به یاد هم بیدارن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی هنوزم سعی میکنی از تو رفتارش و حرفهاش یه نکته ای پیدا کنی که بخودت تلقین کنی داره به تو فکر میکنه...! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون عشق روزا اینجوری میشن : روز غم روز زاری روز اشک روز از دست رفتن روز تشنگی روز ترس روز شکستن پس سعی کن هر روز عاشق باشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه من در دامی افتاده است... که عنکبوتش سیر است... نه می تواند پرواز کند... نه بمیرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش گرمم باش ، بگذار فراموش کنم لحظه هایی را که در سرمای بی کسی لرزیدم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی چه لذتی دارد...وقتی میشه خیانت کرد و نکرد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــور بــودم کــاش، تــا تــو نــزدیــک مــی‌آمــدی و دستــم را مــی‌گــرفتــی! نــه مثــل حــالا کــه چشــم، تنهــا جــای خــالــی‌ات را مــی‌بینــد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند سال از امشب بگذره تا من فراموشت کنم تا با یه دریا تو خودم خاموش خاموشت کنم بعد ازتو باید با خودم تنهای تنها سرکنم یک عمر باید بگذره تا امشبو باور کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند سال از امشب بگذره با من یکی همخونه شه احساس امروزم به تو تنها یک شب وارونه شه بعد از تو باید با خودم تنهای تنها سر کنم یک عمر باید بگذره تا امشب فراموشم بشه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... راست َ ش را بخواهی ... دیگر منتظر ِ آمدن ِ تو نیست َم ... ، منتظر ِ رفتن ِ خود َم هست َم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... خودَم را گذاشته ام جای ِ تو ... ، چقدر خالی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... گاهي ... ،  نام ِ کوچک ِ یک زن را صدا کردن ... چقدر حال ِ آدم را خوب می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشمانت که رنگ آب درياست، به آن نازي که در چشم تو پيداست به گلهاي بهار و عشق و مستي ، فدايت ميشوم هر جا که هستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی برایت چیزی بنویسم چیزی نمی نویسم ! چشم هایم را که بخوانی برای ســـــــــــال ها از تو نوشتن کافی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــا کســــیِ نصـــیبم کن کــــه با من بگرید..... آنها کـــــه میخندند زیـــادند.....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را! این باران است که باعث رشد گلها میشود نه رعد و برق !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنیا ادمای زیادی رو تختای دو نفره میخوابن اما قشنگ اینه بعضی ادما رو تختای یه نفره به یاد هم بیدارن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی هنوزم سعی میکنی از تو رفتارش و حرفهاش یه نکته ای پیدا کنی که بخودت تلقین کنی داره به تو فکر میکنه...! :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون عشق روزا اینجوری میشن : روز غم روز زاری روز اشک روز از دست رفتن روز تشنگی روز ترس روز شکستن پس سعی کن هر روز عاشق باشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروانه من در دامی افتاده است... که عنکبوتش سیر است... نه می تواند پرواز کند... نه بمیرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش گرمم باش ، بگذار فراموش کنم لحظه هایی را که در سرمای بی کسی لرزیدم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی چه لذتی دارد...وقتی میشه خیانت کرد و نکرد...