بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریـاضی میـگه : دوخـط مـوازی به هم نمیرسند  مگه با شکستن یکی ، پس من میشکنم به خاطر تو..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من پشت خطم خانم باکی صحبت میکنی/ شنیدم به کس دیگری عادت میکنی اونکه ماشین زیر پاشه هر روز میگردی باهاش/ این همون پسره که داری میحرفی باهاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... قلبم پیرمردی هفتاد ساله است ... زانوهایش درد می کنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص...آهااااااااای مخاطب خاص چرا صدای مرا نمی شنوی؟!! وقتی که می گویم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دستانی را در دستانم قرار بده  که پاهایش با دیگری پیش نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که تمام لحظه هایم در خیالم هستی و تمام لحظه هایم بی حضورت سپری میشود آزارم میدهد  آرزوهایم خنده دار نیست این روزها همه عشق را لطیفه و عاشق را دلقک میپندارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چیزهای رو باید از دست داد تا رو به دست آورد ؟ داری چه چیزهای رو میشماری ؟ خودت گفتی تو برای من محالی و من نمیتوانم تورا به دست بیاروم برای به دست آوردنت فقط باید جانم را فدا کنم  همین کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگى نام ديگر مرگ است! وقتى اشك ميريزم و تو ميفهمى طناب بلند فاصله دور گردن هر دويمان ميپيچد و نگاهمان به دورترين افق مى افتد! فاصله ارتفاعى است كه زير پايمان خالى ميشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درتلاطم آغوشت... حیف است شناگر ماهری بودن! در تو تنها...  "غرق" باید شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دَرد دارَد وَقتی مـَن عــاشـقــانـه هــايــَمـ رامـيـنويـســَمـ و 4جــوکـی ها يــاد عِــشقشــان می اُفــتَــند  امــا تــو . . . . ...  بــی خــیــآل ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!! طاقت مــرا با طاق آسمانت اشتباه گرفته ای، این پیمانه مدتهاست که پـــر شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاییم را گردن هیچکس نمی اندازم. هیچکس تاب این همه سنگینی را ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر "هیچ" چیز جای خودش نیست، جزتو..! زیبا جا گرفته ای درمیان دلم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردی؟! چند روزیست چهره ی زیبایت چیزی کم دارد! چیزی مثل... کمی لبخند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدنت را حیران بنگرم یا رفتنت را مات بمانم....؟ باد اورده را باد می برد قبول... دلم را که باد نیاورده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب هایم میگذرد... بدون اینکه دلم هوای آغوشت راداشته باشد... آغوشت ارزانی دیگران... من مهمان پاهای بغل کرده ام هستم..؟ واین آرامشم راحتی باتوعوض نمیکنم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریـاضی میـگه : دوخـط مـوازی به هم نمیرسند  مگه با شکستن یکی ، پس من میشکنم به خاطر تو..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من پشت خطم خانم باکی صحبت میکنی/ شنیدم به کس دیگری عادت میکنی اونکه ماشین زیر پاشه هر روز میگردی باهاش/ این همون پسره که داری میحرفی باهاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... قلبم پیرمردی هفتاد ساله است ... زانوهایش درد می کنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص...آهااااااااای مخاطب خاص چرا صدای مرا نمی شنوی؟!! وقتی که می گویم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دستانی را در دستانم قرار بده  که پاهایش با دیگری پیش نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که تمام لحظه هایم در خیالم هستی و تمام لحظه هایم بی حضورت سپری میشود آزارم میدهد  آرزوهایم خنده دار نیست این روزها همه عشق را لطیفه و عاشق را دلقک میپندارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چیزهای رو باید از دست داد تا رو به دست آورد ؟ داری چه چیزهای رو میشماری ؟ خودت گفتی تو برای من محالی و من نمیتوانم تورا به دست بیاروم برای به دست آوردنت فقط باید جانم را فدا کنم  همین کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگى نام ديگر مرگ است! وقتى اشك ميريزم و تو ميفهمى طناب بلند فاصله دور گردن هر دويمان ميپيچد و نگاهمان به دورترين افق مى افتد! فاصله ارتفاعى است كه زير پايمان خالى ميشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درتلاطم آغوشت... حیف است شناگر ماهری بودن! در تو تنها...  "غرق" باید شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دَرد دارَد وَقتی مـَن عــاشـقــانـه هــايــَمـ رامـيـنويـســَمـ و 4جــوکـی ها يــاد عِــشقشــان می اُفــتَــند  امــا تــو . . . . ...  بــی خــیــآل ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!! طاقت مــرا با طاق آسمانت اشتباه گرفته ای، این پیمانه مدتهاست که پـــر شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهاییم را گردن هیچکس نمی اندازم. هیچکس تاب این همه سنگینی را ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر "هیچ" چیز جای خودش نیست، جزتو..! زیبا جا گرفته ای درمیان دلم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردی؟! چند روزیست چهره ی زیبایت چیزی کم دارد! چیزی مثل... کمی لبخند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمدنت را حیران بنگرم یا رفتنت را مات بمانم....؟ باد اورده را باد می برد قبول... دلم را که باد نیاورده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب هایم میگذرد... بدون اینکه دلم هوای آغوشت راداشته باشد... آغوشت ارزانی دیگران... من مهمان پاهای بغل کرده ام هستم..؟ واین آرامشم راحتی باتوعوض نمیکنم...