بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر میز شام، یادت که میفتم بغض میکنم اشک تو چشمام حلقه میزنه و همه با تعجب نگاهم میکنند... لبخندی میزنم و میگویم: چقدر داغ بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی چون تویی که التماس مرا پایی ضعفم نوشت و به سلامتی چون منی که در همان لحظه تورا بخشید از فرط عشق!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه بهم گفت یا تو یا هیچ کس.ولی نمیدانستم تو این دنیا هیچ کس هم برای خودش کسی است،کسی حتی مهمتر از من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد باش نه یک روز بلکه هزاران روز..بگذار آواز شاد بودنت چنان در شهر بپیچد که رو سیاه شوند آنان که بر سر غمگین کردنت شرط بسته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی هر ادمی یه نفر هست که هیچوقت فراموش نمیشه... یه نفر که از همه ی دنیا بیشتر دوستش داری!!! یه مخاطب خاص که هرچقدر هم بزرگ باشی در مقابل اون خودتو کوچیک میدونی... +فقط به یاد همون یه نفر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعضـى هـارو از دور کـه مـیبـینى مـیدرخـشنـد جلـو که میـان...میبـینى درخـششِ شون مال خورد شـیشـه هاشـونـه..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم دلم تنگ می شود برای حرف زدنت برای تکیه کلامهایت که نمی دانستی فقط کلام تو نبود من هم به آنها تکیه داده بودم!!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام خالی هم می پذیریم،،، ستاد از یاد رفته ها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یه نفر دیوونگیه دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ست دوست داشتن کسی که دوست داره وظیفست اما دوست داشته شدن توسط کسی که دوسش داری زندگیه...♥ همین ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد!
کسی تنهایت بگذارد که به جرم با او بودن...همه تنهایت گذاشتن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جملاتی مثل:ببین چقدر دوستت دارم! یا کلام صمیمانه ی:من کنار تو هستم! اینهاست ک ب زندگی ارزش جنگیدن میدهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته اند : جای گنج در ویرانه هاست ، راست گفتند چون وجودت در دل ویران ماست .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من باشم و یک کویر تنها با یک قلم با یک کاغذ خواهم نوشت تا تو هستی کویر دلم پر آب است ای باران عشق ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” يـــــاد تـــــو ”” حــــــس قشنـــــــگی ست كــــه در ”” دل ”” دارم چــه تــو بــاشــی ؛ چــه نبــاشـی نــــگهش مــــی دارم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول به وفا می وصالم درداد چون مست شدم جام جفا را سرداد پر آب دو دیده و پر از آتش دل خاک ره او شدم به بادم برداد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــــگَر دِلواپَسَـــــــــــــــــــم نباش نامهــــــربانَم! آنقدرضعیـــــــفَم کرده ای سرما هَم مرا میخورَد....!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر میز شام، یادت که میفتم بغض میکنم اشک تو چشمام حلقه میزنه و همه با تعجب نگاهم میکنند... لبخندی میزنم و میگویم: چقدر داغ بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی چون تویی که التماس مرا پایی ضعفم نوشت و به سلامتی چون منی که در همان لحظه تورا بخشید از فرط عشق!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه بهم گفت یا تو یا هیچ کس.ولی نمیدانستم تو این دنیا هیچ کس هم برای خودش کسی است،کسی حتی مهمتر از من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد باش نه یک روز بلکه هزاران روز..بگذار آواز شاد بودنت چنان در شهر بپیچد که رو سیاه شوند آنان که بر سر غمگین کردنت شرط بسته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی زندگی هر ادمی یه نفر هست که هیچوقت فراموش نمیشه... یه نفر که از همه ی دنیا بیشتر دوستش داری!!! یه مخاطب خاص که هرچقدر هم بزرگ باشی در مقابل اون خودتو کوچیک میدونی... +فقط به یاد همون یه نفر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعضـى هـارو از دور کـه مـیبـینى مـیدرخـشنـد جلـو که میـان...میبـینى درخـششِ شون مال خورد شـیشـه هاشـونـه..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم دلم تنگ می شود برای حرف زدنت برای تکیه کلامهایت که نمی دانستی فقط کلام تو نبود من هم به آنها تکیه داده بودم!!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام خالی هم می پذیریم،،، ستاد از یاد رفته ها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یه نفر دیوونگیه دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ست دوست داشتن کسی که دوست داره وظیفست اما دوست داشته شدن توسط کسی که دوسش داری زندگیه...♥ همین ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد!
کسی تنهایت بگذارد که به جرم با او بودن...همه تنهایت گذاشتن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جملاتی مثل:ببین چقدر دوستت دارم! یا کلام صمیمانه ی:من کنار تو هستم! اینهاست ک ب زندگی ارزش جنگیدن میدهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته اند : جای گنج در ویرانه هاست ، راست گفتند چون وجودت در دل ویران ماست .....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من باشم و یک کویر تنها با یک قلم با یک کاغذ خواهم نوشت تا تو هستی کویر دلم پر آب است ای باران عشق ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” يـــــاد تـــــو ”” حــــــس قشنـــــــگی ست كــــه در ”” دل ”” دارم چــه تــو بــاشــی ؛ چــه نبــاشـی نــــگهش مــــی دارم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول به وفا می وصالم درداد چون مست شدم جام جفا را سرداد پر آب دو دیده و پر از آتش دل خاک ره او شدم به بادم برداد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــــگَر دِلواپَسَـــــــــــــــــــم نباش نامهــــــربانَم! آنقدرضعیـــــــفَم کرده ای سرما هَم مرا میخورَد....!!