بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوونه نمیگه دوستت دارم! دیوونه میره تمام دوست داشتن رو.. به هر جون کَندنی جمع می کنه، از هر دری.. می زنه زیر بغل.. می ریزه پای کسی که قرار نیست بفهه دوسـتـَش دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجویز کن نگاهت را... هر روز بر حوالی تبم کنار سوختگی های همیشگی بر طاق ریخته شده ی طاقتها نشانه بگیر حوالی سطرهای تب گرفته ام و تجویز کن خداوندگاری نگاهت را ‏"من سکوت میشوم..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نباشی لحظه ها بیهوده است 
درپس لبخند هایم گریه است
 تو نباشی غم اسیرم می کند 
دوریت هرلحظه پیرم میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای زندگیِ تن و توانم همه تو جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو تو هستی من شدی، ‌از آنی همه من من نیست شدم در تو، از آنم همه تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم تکیه کلام تو بود ... من بی خودی بر آن تکیه کردم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم خوابی داشتم ... شهرزادی برایم قصه خواند ... قصه هایش خواب از چشمانم گرفت ... حالا هزار و یک شب است که نخوابیده ام !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور کن بهاری را، که از دست تو خواهد رفت خم گیسوی یاری را، که از دست تو خواهد رفت شبی در پیچ زلف موج در موجت تماشا کن نسیم بیقراری را، که از دست تو خواهد رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لحظـــه دردآوریـــه، اون لــحظه کــه میپرسه: خوبیــ؟ بغض تو گلوتــ میپیــچه ... 5 خط تایپ میكــنی، ولــی بــه جــای enter ... همــه رو پاکــ می‌كــنی و می‌نویســی: ... خوبــم مرســی تو خوبـــــی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی که میمیرم زیر آسمان شهریست خالی از تو من هر لحظه زنده میشوم از تنفس آغوش گرم تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خستگی هایت را یک جا می خرم! تو فقط قول بده ......صدای خنده هایت را به کسی نفروشی......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید! شعر همین است که من عاشق تو باشم و تو! با هر که می خواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الآن یه دوست معمولی اس ام اس عاشقانه داد!!!! ولی من تسلیم این صحنه آرایی نمیشم!!!! فک کنم تور پهن کرده واسه ولنتاین :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه “شوری” میزند دلم وقتی… در چشم دیگران انقدر “شیرین” میشوی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته را گذاشتم برای گذشتگانم، فقط یادگاری برایم گذاشت که یادم نرود این موهای سفید شده برای چیست... و میخواهم زندگی زنده شود به خنده های زیبای تو و دیگرانی که یادشان مرا شاد می کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری کسی از عمق دلش درد نداشت هیچ کسی غصه ی اینی که چه میکرد نداشت چشمه ی سادگی از عمق زمین میجوشید خودمانیم، زمین این همه نامرد نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برکه اشکم همه دم نقش تو دیدم این هدیه خوبیست که از آب گرفتم هرگز نتوانی که ز من دور بمانی چون عکس تو را در دل خود قاب گرفتم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوونه نمیگه دوستت دارم! دیوونه میره تمام دوست داشتن رو.. به هر جون کَندنی جمع می کنه، از هر دری.. می زنه زیر بغل.. می ریزه پای کسی که قرار نیست بفهه دوسـتـَش دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تجویز کن نگاهت را... هر روز بر حوالی تبم کنار سوختگی های همیشگی بر طاق ریخته شده ی طاقتها نشانه بگیر حوالی سطرهای تب گرفته ام و تجویز کن خداوندگاری نگاهت را ‏"من سکوت میشوم..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نباشی لحظه ها بیهوده است 
درپس لبخند هایم گریه است
 تو نباشی غم اسیرم می کند 
دوریت هرلحظه پیرم میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای زندگیِ تن و توانم همه تو جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو تو هستی من شدی، ‌از آنی همه من من نیست شدم در تو، از آنم همه تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم تکیه کلام تو بود ... من بی خودی بر آن تکیه کردم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم خوابی داشتم ... شهرزادی برایم قصه خواند ... قصه هایش خواب از چشمانم گرفت ... حالا هزار و یک شب است که نخوابیده ام !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصور کن بهاری را، که از دست تو خواهد رفت خم گیسوی یاری را، که از دست تو خواهد رفت شبی در پیچ زلف موج در موجت تماشا کن نسیم بیقراری را، که از دست تو خواهد رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لحظـــه دردآوریـــه، اون لــحظه کــه میپرسه: خوبیــ؟ بغض تو گلوتــ میپیــچه ... 5 خط تایپ میكــنی، ولــی بــه جــای enter ... همــه رو پاکــ می‌كــنی و می‌نویســی: ... خوبــم مرســی تو خوبـــــی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایی که میمیرم زیر آسمان شهریست خالی از تو من هر لحظه زنده میشوم از تنفس آغوش گرم تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خستگی هایت را یک جا می خرم! تو فقط قول بده ......صدای خنده هایت را به کسی نفروشی......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید! شعر همین است که من عاشق تو باشم و تو! با هر که می خواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الآن یه دوست معمولی اس ام اس عاشقانه داد!!!! ولی من تسلیم این صحنه آرایی نمیشم!!!! فک کنم تور پهن کرده واسه ولنتاین :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه “شوری” میزند دلم وقتی… در چشم دیگران انقدر “شیرین” میشوی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته را گذاشتم برای گذشتگانم، فقط یادگاری برایم گذاشت که یادم نرود این موهای سفید شده برای چیست... و میخواهم زندگی زنده شود به خنده های زیبای تو و دیگرانی که یادشان مرا شاد می کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاری کسی از عمق دلش درد نداشت هیچ کسی غصه ی اینی که چه میکرد نداشت چشمه ی سادگی از عمق زمین میجوشید خودمانیم، زمین این همه نامرد نداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برکه اشکم همه دم نقش تو دیدم این هدیه خوبیست که از آب گرفتم هرگز نتوانی که ز من دور بمانی چون عکس تو را در دل خود قاب گرفتم