بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمايي بودم هميشه ... ولي بين خودمان بماند ... سرمايي مي شوم وقتي پاي آغوش تو در ميان باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهای تک هرگز خطا نمیکنند ....... امروز سادگی پاک ترین گناه دنیاست ..... ومن آلوده به این گناهم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا میخوام اگر کسی گفت که من از عشق خسته شدم دیگه با اون فرد کاری نداشته باشه چون اون فرد دیگه انسان نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه عشق را دوست دارند هم پسر ها وهم دختر ها پس نگران نباشید....دوباره برو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میگم باهام حرف نزن یعنی یه چی بگو از دلم در بیاد دیوونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه قطره باران که آهن را نمیفهمد دلش فرق رفیق و فرق دشمن را نمیفهمد نگاهی شیشه ای دارم به سنگ مردمکهایش الفبای دلش معنای نشکن را نمیفهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن قصه شمع است ولی قسمت ماست شاید این قصه ی تنهایی ما کار خداست آنقدر سوخته ام با همه بی تقصیری که جهنم نگذارد به تنم تأثیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشق را در تو، تو را در دل، دل را در موقع تپیدن، و تپیدن را به خاطر تو دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بودنت می مانم و برای دیدنت میمیرم باش تا بمانم وبمان تا نمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو با بوسه ای عاشقترم کردی نمیدونی چه سخته این زندگی بی تو تو تصویر تمام آرزوهامی یه وقت از من نگیری آرزوهامو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب آخر شعرم پر از آرامش دریاست ، و من امشب قسم خوردم تو هرگز نرنجانم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم فکر میکنم... کسی که با رفتنش خوشبختی رو ازت می گیره چه جوری می تونه بهت بگه روزی هزار باربرات ارزوی خوشبختی می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح ما از هر چه تشکیل شده باشد، مال من و او از یک جنس است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که موندن زیر آواری که یه روزی فکر میکردن محکم ترین تکیه گاهشون میشه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه چیزی هم هست که نمیشه از بعضی دختر پسرا گرفت ؛ میدونی چیه ؟ اونم معرفتشونه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یواشکی یه سلام "یواشکی یه پیام"یواشکی چند کلام "دوست دارم بامرام//

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمايي بودم هميشه ... ولي بين خودمان بماند ... سرمايي مي شوم وقتي پاي آغوش تو در ميان باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلهای تک هرگز خطا نمیکنند ....... امروز سادگی پاک ترین گناه دنیاست ..... ومن آلوده به این گناهم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا میخوام اگر کسی گفت که من از عشق خسته شدم دیگه با اون فرد کاری نداشته باشه چون اون فرد دیگه انسان نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه عشق را دوست دارند هم پسر ها وهم دختر ها پس نگران نباشید....دوباره برو.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میگم باهام حرف نزن یعنی یه چی بگو از دلم در بیاد دیوونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه قطره باران که آهن را نمیفهمد دلش فرق رفیق و فرق دشمن را نمیفهمد نگاهی شیشه ای دارم به سنگ مردمکهایش الفبای دلش معنای نشکن را نمیفهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوختن قصه شمع است ولی قسمت ماست شاید این قصه ی تنهایی ما کار خداست آنقدر سوخته ام با همه بی تقصیری که جهنم نگذارد به تنم تأثیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشق را در تو، تو را در دل، دل را در موقع تپیدن، و تپیدن را به خاطر تو دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بودنت می مانم و برای دیدنت میمیرم باش تا بمانم وبمان تا نمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو با بوسه ای عاشقترم کردی نمیدونی چه سخته این زندگی بی تو تو تصویر تمام آرزوهامی یه وقت از من نگیری آرزوهامو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب آخر شعرم پر از آرامش دریاست ، و من امشب قسم خوردم تو هرگز نرنجانم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم فکر میکنم... کسی که با رفتنش خوشبختی رو ازت می گیره چه جوری می تونه بهت بگه روزی هزار باربرات ارزوی خوشبختی می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح ما از هر چه تشکیل شده باشد، مال من و او از یک جنس است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که موندن زیر آواری که یه روزی فکر میکردن محکم ترین تکیه گاهشون میشه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه چیزی هم هست که نمیشه از بعضی دختر پسرا گرفت ؛ میدونی چیه ؟ اونم معرفتشونه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یواشکی یه سلام "یواشکی یه پیام"یواشکی چند کلام "دوست دارم بامرام//