بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم گاهی دلتنگ میشوم  نه برای تو  برای کسی که فکر میکردم تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ات که سر میرود با دلم بازی نکن  من در بی حوصله گی هایم با تو زندگی کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کندن از اون همه عشقی که به تو داشتم منو به جایی رسوند که حالا ، تو چشمای یکی دیگه زل بزنمو بگم: عاشقمی؟!! خب به درک...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دلامون که هروقت میشکنه صداشو در نمیاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمارشو پاک میکنی که فراموشش کنی اماقسمت ناراحت کنندش اینجاست که شمارشو هنوز حفظی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد لاغرکنم ، خیلی لاغر… بیست کیلوبشم ! ده کیلوبشم ! نه ! سنگینه براش…پنج کیلو بشم… تا دوباره برم رو پاهای مامانم بخوابم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمدان کوچکت جا نداشت وگرنه خوابهایت راهم مى بردى..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهت میگفتم دلم میخواد خوشحالت کنم , چه کنم که حالا دلیل خوشحالیت… نبودنه منه…؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اینکه بخوای کسی مال تو بشه ولی تو مال اون میشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تواین فاصله هاطاقت من رابرده،ساعتم زنگ زده عقربه هایش مرده،کاش باورکنی ازدوری تودلتنگم،این دل خسته ام ازدوری توپژمرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که من ! را دور می زنی یادت باشد! عشق را در میدان من ! آموختی. دوباره به من ! خواهی رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند نمــــــي دانم خواب هايت را با که شــــــريک مي شوي .. اما هنـــــــوز هم شريک تمام بي خـــــــوابي هاي من توئي ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به فصل هستى به بلندی و پستى به خدایی که می پرستى به زمینى که نشستى عزیز من تو هستى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه حتی وقتی کسی میگه “میرم تا سر کوچه و برمیگردم” باور نمیکنم که برمیگرده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از اعدام نمیترسم! نه از چوبش نه از دارش! من از پایان بی دیدار میترسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی كه دلشو داده "پایبند"ه آدمه "پایبند" "پا"ی رفتن نداره ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم گاهی دلتنگ میشوم  نه برای تو  برای کسی که فکر میکردم تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ات که سر میرود با دلم بازی نکن  من در بی حوصله گی هایم با تو زندگی کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کندن از اون همه عشقی که به تو داشتم منو به جایی رسوند که حالا ، تو چشمای یکی دیگه زل بزنمو بگم: عاشقمی؟!! خب به درک...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی دلامون که هروقت میشکنه صداشو در نمیاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمارشو پاک میکنی که فراموشش کنی اماقسمت ناراحت کنندش اینجاست که شمارشو هنوز حفظی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد لاغرکنم ، خیلی لاغر… بیست کیلوبشم ! ده کیلوبشم ! نه ! سنگینه براش…پنج کیلو بشم… تا دوباره برم رو پاهای مامانم بخوابم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمدان کوچکت جا نداشت وگرنه خوابهایت راهم مى بردى..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهت میگفتم دلم میخواد خوشحالت کنم , چه کنم که حالا دلیل خوشحالیت… نبودنه منه…؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اینکه بخوای کسی مال تو بشه ولی تو مال اون میشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تواین فاصله هاطاقت من رابرده،ساعتم زنگ زده عقربه هایش مرده،کاش باورکنی ازدوری تودلتنگم،این دل خسته ام ازدوری توپژمرده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که من ! را دور می زنی یادت باشد! عشق را در میدان من ! آموختی. دوباره به من ! خواهی رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند نمــــــي دانم خواب هايت را با که شــــــريک مي شوي .. اما هنـــــــوز هم شريک تمام بي خـــــــوابي هاي من توئي ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به فصل هستى به بلندی و پستى به خدایی که می پرستى به زمینى که نشستى عزیز من تو هستى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه حتی وقتی کسی میگه “میرم تا سر کوچه و برمیگردم” باور نمیکنم که برمیگرده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از اعدام نمیترسم! نه از چوبش نه از دارش! من از پایان بی دیدار میترسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی كه دلشو داده "پایبند"ه آدمه "پایبند" "پا"ی رفتن نداره ...