بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو با منی.. ترافیک.. شیرین ترین مکث دنیاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــي پرسي: چقدر دوستم داري...؟ مـــي خندم: جهـــان را متر كـــرده اي....؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به ساعتهایی که جلو نمیروند، خواب می مانند ، کار نمی کنند ، کوک نمی شوند ، عقب می مانند ، و از رفتن خسته میشوند این بلاها از وقتی به سر آدم میاد که منتظر کسی باشی که دوسش داری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنت به دشت گلهای وحشی می ماند؛ معطر و ناشناخته! بوسه ام هرجا که می نشیند,پروانه ای از خواب می پرد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران تویی هر قطره آوازت خوش است خوش میزنی هر پرده سازت خوش است باران تویی عطر تو در شبم خوش است درمان تویی وقتی که دنیا ناخوش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه بیا! عمرم به نیامدنت قد نمی دهد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی بخشیدن یک دل به یک لبخندچیست‏?‏ من پشیمانم بگو تاوان آن سوگند چیست‏?‏ ازتو هم دل کندم و هرگز نپرسیدم ز خویش چاره معشوق اگر عاشق ازاو دل کند چیست‏?‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه شاخه گل برات می فرستم یکی از طرف خدا که نگهدارت باشه دومی از طرف دلمه که دوستت داره و سومی از طرف چشامه که دلتنگ دیدنت شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصن جمله ایی از این هیجانی تر هست‌ ؟ is typing ... وقتی که باهاش قــهری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شیفته ی آن بوسه ی هول هولکیم ک دیر شده اما از خیرش نمیگذری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدش به عشق نمی رسید غرورم رازیر با گذاشت تا برسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مــرد" بـــاش و بیــا و ببـیــن کــه بـــرای عــاشقــانه هایـــت ... چقــدر "زنـــــم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگو " گلم"! من از سرنوشت گلبرگهای لای دفترت میترسم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را مرخص میکنم, دیگر به هوا هم نیازی ندارم , تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نور پهن کرده ای روی همه لحظه هایم , بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ....دلت قرص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی زنم نداریم توهوای سرد وبارونی بریم بیرون باهاش قدم بزنیم ولذت ببریم،یهویی خانمم لرزش بگیره بگه عزیزم هوا چقدسرده منم عینهو این مردای عاشق پیشه کتمو دربیارم بگم قربونت برم بیابپوشش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر ب فضا سفینه نمی خواهد توبگو"دوستت دارم" سفینه با من....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو با منی.. ترافیک.. شیرین ترین مکث دنیاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــي پرسي: چقدر دوستم داري...؟ مـــي خندم: جهـــان را متر كـــرده اي....؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به ساعتهایی که جلو نمیروند، خواب می مانند ، کار نمی کنند ، کوک نمی شوند ، عقب می مانند ، و از رفتن خسته میشوند این بلاها از وقتی به سر آدم میاد که منتظر کسی باشی که دوسش داری…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنت به دشت گلهای وحشی می ماند؛ معطر و ناشناخته! بوسه ام هرجا که می نشیند,پروانه ای از خواب می پرد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران تویی هر قطره آوازت خوش است خوش میزنی هر پرده سازت خوش است باران تویی عطر تو در شبم خوش است درمان تویی وقتی که دنیا ناخوش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه بیا! عمرم به نیامدنت قد نمی دهد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنی بخشیدن یک دل به یک لبخندچیست‏?‏ من پشیمانم بگو تاوان آن سوگند چیست‏?‏ ازتو هم دل کندم و هرگز نپرسیدم ز خویش چاره معشوق اگر عاشق ازاو دل کند چیست‏?‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه شاخه گل برات می فرستم یکی از طرف خدا که نگهدارت باشه دومی از طرف دلمه که دوستت داره و سومی از طرف چشامه که دلتنگ دیدنت شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصن جمله ایی از این هیجانی تر هست‌ ؟ is typing ... وقتی که باهاش قــهری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شیفته ی آن بوسه ی هول هولکیم ک دیر شده اما از خیرش نمیگذری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدش به عشق نمی رسید غرورم رازیر با گذاشت تا برسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مــرد" بـــاش و بیــا و ببـیــن کــه بـــرای عــاشقــانه هایـــت ... چقــدر "زنـــــم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگو " گلم"! من از سرنوشت گلبرگهای لای دفترت میترسم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان را مرخص میکنم, دیگر به هوا هم نیازی ندارم , تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نور پهن کرده ای روی همه لحظه هایم , بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ....دلت قرص

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی زنم نداریم توهوای سرد وبارونی بریم بیرون باهاش قدم بزنیم ولذت ببریم،یهویی خانمم لرزش بگیره بگه عزیزم هوا چقدسرده منم عینهو این مردای عاشق پیشه کتمو دربیارم بگم قربونت برم بیابپوشش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر ب فضا سفینه نمی خواهد توبگو"دوستت دارم" سفینه با من....