بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو از همان روز اول، محکوم به از دست دادن بودیم! تو، همان یک ذره احساست را… و من… تمام زندگی ام را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاهایت را بگذار اینجا… درست روی قلبم… ببخش مرا … چیز دیگری نداشتم که فرش قدومت کنم … آهسته قدم بردار اینجا… تارو پود این فرش قرمز پر از گل احساسم است…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یک امکان نیست.. یک احساس است  لحظه هایت سرشار از این احساس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونید سخت ترین لحظه تو زندگی ادم چیه . . این ک واسه کسی ک دوسش داری ی تجربه باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دست هایم خالی ستو دلم غرق در ارزو یا ب قدرت بیکرانت دست هایم را توانا گردان یا دلم را از ارزو های دست نیافتنی خالی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی ک دگر در تو چنان حوصله ای نیست گفتم ک مرا دوست نداری گله ای نیست رفتیو خدا پشتو پناهت ب سلامت بگزار بسوزد دل من مسئله ای نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاکستر سیگارم را از پنجره به بیرون می ریزم  آی آدم ها ... دنیای شما زیر سیگاری من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه آدم های غمگین قویست . خوب می دانند کجای کدام خیابان ، آن روز مرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو لعنتی ... کاش نجابتش را بهانه رفتنت نمی کردی تا با دیدن هر هرزه ای به خودش نگوید : اگر مثل این بودم او نمی رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز و هر شب از خدا / بدون فقط تو رو میخوام نگو واست غریبه ام / نگو تو خابت نمیام  بگو تو هم دوسم داری / بگو که دلتنگم میشی  من فقط از خدا میخوام / دوباره مهربون بشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا هر جا بره ساحل بازم کنارش میمونه.... ساحلتم دریای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم دانم که تویی دشمن جانم ، از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ،حکم دیواری است برای ندیدن ولی ندیدن ،هرگز ،حکم فراموشی نیست.چه زیباست به یاد هم بودن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک است دوست بداری و گمان کنی دوستت دارند،  حال آنکه  او تنها هستی تو باشد و  تو یکی از هزاران لذت او.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ ماشینی به مقصدِ تو نمی رساندَم. مسافرکِش ها هم فهمیده اند خیالی بیشْ نبوده ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه رســم ِ تلخــي سـت تــــو ، بــي خـــبـر از مــن ! و تمـــام ِ مـن ، درگـــير ِ تــو

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو از همان روز اول، محکوم به از دست دادن بودیم! تو، همان یک ذره احساست را… و من… تمام زندگی ام را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاهایت را بگذار اینجا… درست روی قلبم… ببخش مرا … چیز دیگری نداشتم که فرش قدومت کنم … آهسته قدم بردار اینجا… تارو پود این فرش قرمز پر از گل احساسم است…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یک امکان نیست.. یک احساس است  لحظه هایت سرشار از این احساس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونید سخت ترین لحظه تو زندگی ادم چیه . . این ک واسه کسی ک دوسش داری ی تجربه باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دست هایم خالی ستو دلم غرق در ارزو یا ب قدرت بیکرانت دست هایم را توانا گردان یا دلم را از ارزو های دست نیافتنی خالی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی ک دگر در تو چنان حوصله ای نیست گفتم ک مرا دوست نداری گله ای نیست رفتیو خدا پشتو پناهت ب سلامت بگزار بسوزد دل من مسئله ای نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاکستر سیگارم را از پنجره به بیرون می ریزم  آی آدم ها ... دنیای شما زیر سیگاری من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه آدم های غمگین قویست . خوب می دانند کجای کدام خیابان ، آن روز مرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو لعنتی ... کاش نجابتش را بهانه رفتنت نمی کردی تا با دیدن هر هرزه ای به خودش نگوید : اگر مثل این بودم او نمی رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز و هر شب از خدا / بدون فقط تو رو میخوام نگو واست غریبه ام / نگو تو خابت نمیام  بگو تو هم دوسم داری / بگو که دلتنگم میشی  من فقط از خدا میخوام / دوباره مهربون بشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا هر جا بره ساحل بازم کنارش میمونه.... ساحلتم دریای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم دانم که تویی دشمن جانم ، از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ،حکم دیواری است برای ندیدن ولی ندیدن ،هرگز ،حکم فراموشی نیست.چه زیباست به یاد هم بودن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردناک است دوست بداری و گمان کنی دوستت دارند،  حال آنکه  او تنها هستی تو باشد و  تو یکی از هزاران لذت او.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ ماشینی به مقصدِ تو نمی رساندَم. مسافرکِش ها هم فهمیده اند خیالی بیشْ نبوده ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه رســم ِ تلخــي سـت تــــو ، بــي خـــبـر از مــن ! و تمـــام ِ مـن ، درگـــير ِ تــو