بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ... زمستان چقدر زیباست.... میپسندم زمستان را که معافم می کند؛ از پنهان کردن دردی که در صدایم میپیچد  و اشکی که در نگاهم میچرخد،  وبه همه می گوییم سرما خوره ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیـزی نمیـخـواهَم جـز . . . یـکــ اتــاقِ تـاریک یـکـ مـوسیقـے بے کَلآم یـکـ فنجـآن قهـوه بـه تَلخـی ِ زهـر ! وَ خـوآبـے بـه آرآمـے یـکــ مـَرگ هَمیشـگـے ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين ک آرزوهايم را خاک کردم ب ارامش رسيدم... چه ساده بود خوشبختي...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانهــ دوستت می دارم♥ عاشقانهــ تو رو در قلبم خود دارم♥ عاشقانهــ تو رو چون جان خود دارم♥ عاشقانهــ تو رو اندازه دنیا دوست می دارم♥ عاشقانهــ دوستت می دارم دوستت می دارم♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجای این دنیا ، پشت کدامین پنجره می توان ایستاد و به تو فکر نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم میگیره بی تو/ گریم میگیره بی تو/ سردن دستای من هردم/غمهای من بیشتر میشه بی تو عشقه من /اخ "اگه" میشد بشی مال من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم میخواند  از زیبایی های موحش تو  جیغ عطری که در باد می شنوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرعه کشی تمام شد… تو به اسم دیگری درآمدی… تقدیر جای خود… اما لااقل اسم مرا هم در کیسه ات می انداختی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی رادوست داری باید زیباییهایش رابیرون بکشی وتلخی هایش راصبرکنی...!!هیچکس کامل نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلایه عیبی ندارد ؛ اما کنایه ویران می کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگــار اسـتــاد فـرامـوشـی هـاسـت ،  امـیـدوارم شـاگـردش نبـاشـی ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همانطور که از شکستن تکه اي شيشه بر ميگردي و نگاهش ميکنی ، وقتي دل مرا شکوندي 1بار بر ميگشتی و فقط نيم نگاهي ميکردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه دست دلم را بگيرم ودر كناردلتنگيی هايم قدم بزنم در اين خيابان كه پر از چراغ و چشمك ماشينهاست...!! نه آقايان:مسير من با شما يكي نيست از سرعت خود نكاهيدمن آداب دلبري را نمي دانم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک بغل از ارزوهای محالی… تا ابد چشم انتظاری… فکر پایان و جدایی… ترسم از این است که شاید در نگاهت من بیابم ردی از یک بی وفایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیکرانه زندگی دو چیز افسون و حیرانم میکند: اول؛ آبی دریا که میبینم و میدانم که نیست! دوم؛ صفای باطن زیبات که نمیبینم ولی میدانم که هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... دلـــم تنگــ شــده بـــراي تو و دســـتي كه حلقـــهـ مي‌كنــــي دورم ُ ... و همـــهـ چـــيزهاي بعــدش ... 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه ... زمستان چقدر زیباست.... میپسندم زمستان را که معافم می کند؛ از پنهان کردن دردی که در صدایم میپیچد  و اشکی که در نگاهم میچرخد،  وبه همه می گوییم سرما خوره ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیـزی نمیـخـواهَم جـز . . . یـکــ اتــاقِ تـاریک یـکـ مـوسیقـے بے کَلآم یـکـ فنجـآن قهـوه بـه تَلخـی ِ زهـر ! وَ خـوآبـے بـه آرآمـے یـکــ مـَرگ هَمیشـگـے ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همين ک آرزوهايم را خاک کردم ب ارامش رسيدم... چه ساده بود خوشبختي...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانهــ دوستت می دارم♥ عاشقانهــ تو رو در قلبم خود دارم♥ عاشقانهــ تو رو چون جان خود دارم♥ عاشقانهــ تو رو اندازه دنیا دوست می دارم♥ عاشقانهــ دوستت می دارم دوستت می دارم♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجای این دنیا ، پشت کدامین پنجره می توان ایستاد و به تو فکر نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم میگیره بی تو/ گریم میگیره بی تو/ سردن دستای من هردم/غمهای من بیشتر میشه بی تو عشقه من /اخ "اگه" میشد بشی مال من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم میخواند  از زیبایی های موحش تو  جیغ عطری که در باد می شنوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرعه کشی تمام شد… تو به اسم دیگری درآمدی… تقدیر جای خود… اما لااقل اسم مرا هم در کیسه ات می انداختی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی رادوست داری باید زیباییهایش رابیرون بکشی وتلخی هایش راصبرکنی...!!هیچکس کامل نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلایه عیبی ندارد ؛ اما کنایه ویران می کند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگــار اسـتــاد فـرامـوشـی هـاسـت ،  امـیـدوارم شـاگـردش نبـاشـی ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش همانطور که از شکستن تکه اي شيشه بر ميگردي و نگاهش ميکنی ، وقتي دل مرا شکوندي 1بار بر ميگشتی و فقط نيم نگاهي ميکردي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه دست دلم را بگيرم ودر كناردلتنگيی هايم قدم بزنم در اين خيابان كه پر از چراغ و چشمك ماشينهاست...!! نه آقايان:مسير من با شما يكي نيست از سرعت خود نكاهيدمن آداب دلبري را نمي دانم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک بغل از ارزوهای محالی… تا ابد چشم انتظاری… فکر پایان و جدایی… ترسم از این است که شاید در نگاهت من بیابم ردی از یک بی وفایی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بیکرانه زندگی دو چیز افسون و حیرانم میکند: اول؛ آبی دریا که میبینم و میدانم که نیست! دوم؛ صفای باطن زیبات که نمیبینم ولی میدانم که هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده براي خودم ... دلـــم تنگــ شــده بـــراي تو و دســـتي كه حلقـــهـ مي‌كنــــي دورم ُ ... و همـــهـ چـــيزهاي بعــدش ...