بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی به عشقش میگه نفسمی... یعنی نمیشه نفسم رو با کسی قسمت کنم,یعنی آدم باش و فقط مال من باش یعنی چشمات باید فقط منو ببینه... بفهم لطفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لغتنامه ی دنیا را باید آتــــش زد! جلوی واژه ی نبودن نوشته اند:عدم حضور شخص یا چیزی... همین! چقدر نبودن تو را ساده فرض میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شاهراه وصل به معبود اگر کوله بار دعایتان جا داشت برای فرج امام زمــــــان دعا کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رایت مینویسم. . . .مانند آن پسرک نابینایی که هروز برای ماهی مرده اش غذا میریزد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست که در عشق شکست بخوری ، مهم این است که در عشقی که به خدا داری شکست نخوری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باش بامن که همه رهگذران می گذرندهمه خوبندولی خوب ترازخوب تویی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا خودش میدونه تنهایی یارمونه، قسمت ما نبوده، عشق های این زمونه ، خدا خیلی مهربونه ، حق ما رو میگیره از عشق های زمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اے کاغذ سپید کہ همه ے دردهایم را بہ دوش میکشے ، یکبار دیگر رویت مے نویسم : / بے نهایت دوستش دارم / …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا زیباترین لحظات را نصیب مادرم کن که زیباترین لحظاتش رابه خاطر من از دست داد بزن لایکو به افتخار مامانای گل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر دری زدم که تو آروم بگیری / حالا که خوبه همه چی توداری میری اگر چه رفتی عزیزم با عشق تازه / ولیکن این در رو به تو همیشه بازه ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عـاشقا....بعد از 3 سال و4 ماه بالاخره به عشقم رسیدم. خدا کمک همه کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنیا4چیز ازهم سیرنمی شن: (عاشق ازمعشوق) (چشم ازنگاه)  (زمین از بارون) (من از تو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو حتی بهانه ای برای فال گرفتن ندارم... میبینی با رفتنت حتی کوچکترین دلخوشی ها را هم از دنیای کوچک من گرفته ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گوید: کلمات گـــــــــــاهی بار معنایی خود را از دست می دهند ... این روزها " دوستـــــت دارم " ها دیگر قلــــــب کســـی را به تپش وا نمیدارد ! و گونه کسی را سرخ نمیکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وامانده ام که تا به کجا می توان گریخت, از این همیشه ها که ندارند باورم , حال مرا نپرس که هنجارها مرا مجبور می کنند بگویم که بهترم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می آموزد اما تو نرو بگذار من نادان بمانم!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی به عشقش میگه نفسمی... یعنی نمیشه نفسم رو با کسی قسمت کنم,یعنی آدم باش و فقط مال من باش یعنی چشمات باید فقط منو ببینه... بفهم لطفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لغتنامه ی دنیا را باید آتــــش زد! جلوی واژه ی نبودن نوشته اند:عدم حضور شخص یا چیزی... همین! چقدر نبودن تو را ساده فرض میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شاهراه وصل به معبود اگر کوله بار دعایتان جا داشت برای فرج امام زمــــــان دعا کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رایت مینویسم. . . .مانند آن پسرک نابینایی که هروز برای ماهی مرده اش غذا میریزد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست که در عشق شکست بخوری ، مهم این است که در عشقی که به خدا داری شکست نخوری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باش بامن که همه رهگذران می گذرندهمه خوبندولی خوب ترازخوب تویی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا خودش میدونه تنهایی یارمونه، قسمت ما نبوده، عشق های این زمونه ، خدا خیلی مهربونه ، حق ما رو میگیره از عشق های زمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اے کاغذ سپید کہ همه ے دردهایم را بہ دوش میکشے ، یکبار دیگر رویت مے نویسم : / بے نهایت دوستش دارم / …!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا زیباترین لحظات را نصیب مادرم کن که زیباترین لحظاتش رابه خاطر من از دست داد بزن لایکو به افتخار مامانای گل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر دری زدم که تو آروم بگیری / حالا که خوبه همه چی توداری میری اگر چه رفتی عزیزم با عشق تازه / ولیکن این در رو به تو همیشه بازه ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عـاشقا....بعد از 3 سال و4 ماه بالاخره به عشقم رسیدم. خدا کمک همه کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنیا4چیز ازهم سیرنمی شن: (عاشق ازمعشوق) (چشم ازنگاه)  (زمین از بارون) (من از تو)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو حتی بهانه ای برای فال گرفتن ندارم... میبینی با رفتنت حتی کوچکترین دلخوشی ها را هم از دنیای کوچک من گرفته ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گوید: کلمات گـــــــــــاهی بار معنایی خود را از دست می دهند ... این روزها " دوستـــــت دارم " ها دیگر قلــــــب کســـی را به تپش وا نمیدارد ! و گونه کسی را سرخ نمیکند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وامانده ام که تا به کجا می توان گریخت, از این همیشه ها که ندارند باورم , حال مرا نپرس که هنجارها مرا مجبور می کنند بگویم که بهترم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می آموزد اما تو نرو بگذار من نادان بمانم!!!