بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کودکی در کدام بازی ، راهت ندادند ،که امروز ، اینقدر دیوانه وار ،تشنه ی “بازی کردن” با آدم هایی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق با غرور زیباست اگه واسه بدست آوردن عشق غرورت شکست اون دیگه عشق نیست صدقست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی دیر بہ دیر یادم میکنہ نگرانش نمیشم چون شاد بودہ کہ از یادش رفتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بدرقت بودن همین چشمای مطروبم / برو هر جا بدون من تو خوش باشی منم خوبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول میدهم لام تا کام حرفى نزنم فقط بگذار از”دال تا میم” بگویم ، بگذار بگویم که “دوستت دارم” دیگر لام تا کام حرفى نمیزنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرمرین پله آن غرفه عاج ای دریغا که ز ما بس دور است لحظه ها را دریاب چشم فردا کور است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که با یک نگاه آغاز میشود ، با شناخت سست و سست تر میشود............. ولی عشقی که با شناخت آغاز شود ، با هر نگاه عمیق و عمیق تر میشود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که کمرمو شکست ولی من هنوز دولا دولا دوسش دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت شک می کنم ؛ به عشق ، به خنده ، به مهر ، به گرما ، حتی به خاک … هر وقت گم می کنم ؛ راهم را ، آسمان را ، حتی خودم را … به مادرم نگاه می کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

: من ، تو ; ما یادت هست ؟ تمام شد … حالا : تو ، او ; شما من هم به سلامت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها صدای پایت کافی ست تا دوباره در هوای آمدنت جان بگیرم! تو همیشه دعوتی! راس ساعت دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به زبونه منو عشقم.... عشق یعنی وقتی تو خیابون با دوستاتی،هی مراقب رفتارت باشی و نخندی تو خیابون وکسی رو نیگا نکنی وبگی نکنه کسی منو ببینه و بره به عشقم بگه و از دستم ناراحت شه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ات سرد است؟ خورشیدی در پاکت می گذارم و برایت پست می کنم. ستاره کوچکی در پاکتی بگذار و به آسمانم روانه کن. بسیار تاریکم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای دنیای من ،  فعل هایی را صرف می کنند  که برایشان صرف داشته باشد!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی به کسی اختیار بدی که نابودت کنه ولی اعتماد میکنی که اینکارو نمیکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز سفر عشق اين است كنار گذاشتن " من " و هيچ شدن از هيچ است كه همه چيز زاده ميشود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کودکی در کدام بازی ، راهت ندادند ،که امروز ، اینقدر دیوانه وار ،تشنه ی “بازی کردن” با آدم هایی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق با غرور زیباست اگه واسه بدست آوردن عشق غرورت شکست اون دیگه عشق نیست صدقست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی دیر بہ دیر یادم میکنہ نگرانش نمیشم چون شاد بودہ کہ از یادش رفتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بدرقت بودن همین چشمای مطروبم / برو هر جا بدون من تو خوش باشی منم خوبم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول میدهم لام تا کام حرفى نزنم فقط بگذار از”دال تا میم” بگویم ، بگذار بگویم که “دوستت دارم” دیگر لام تا کام حرفى نمیزنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرمرین پله آن غرفه عاج ای دریغا که ز ما بس دور است لحظه ها را دریاب چشم فردا کور است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که با یک نگاه آغاز میشود ، با شناخت سست و سست تر میشود............. ولی عشقی که با شناخت آغاز شود ، با هر نگاه عمیق و عمیق تر میشود.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که کمرمو شکست ولی من هنوز دولا دولا دوسش دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت شک می کنم ؛ به عشق ، به خنده ، به مهر ، به گرما ، حتی به خاک … هر وقت گم می کنم ؛ راهم را ، آسمان را ، حتی خودم را … به مادرم نگاه می کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

: من ، تو ; ما یادت هست ؟ تمام شد … حالا : تو ، او ; شما من هم به سلامت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها صدای پایت کافی ست تا دوباره در هوای آمدنت جان بگیرم! تو همیشه دعوتی! راس ساعت دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به زبونه منو عشقم.... عشق یعنی وقتی تو خیابون با دوستاتی،هی مراقب رفتارت باشی و نخندی تو خیابون وکسی رو نیگا نکنی وبگی نکنه کسی منو ببینه و بره به عشقم بگه و از دستم ناراحت شه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه ات سرد است؟ خورشیدی در پاکت می گذارم و برایت پست می کنم. ستاره کوچکی در پاکتی بگذار و به آسمانم روانه کن. بسیار تاریکم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمهای دنیای من ،  فعل هایی را صرف می کنند  که برایشان صرف داشته باشد!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی به کسی اختیار بدی که نابودت کنه ولی اعتماد میکنی که اینکارو نمیکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغاز سفر عشق اين است كنار گذاشتن " من " و هيچ شدن از هيچ است كه همه چيز زاده ميشود...