بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خود سلامتی که قد همه دنیا ارزش داره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کاج که تو اوج یخ بندون زمستون ذات سبزش رو نشون میده وگرنه تو تابستون که هر علف هرزی ادعای سبزی داره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که شکست خوردن و تنها شدن اما باز تاریخ تولد طرف رمز گوشیشونه … . . به سلامتی کسی که به نبودنش عادت کردی ولی دلت بودنش رو میخواد … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا اندکی دوست بدار، ولی طولانی. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرگِ يـه رابطـه از جـايـی شــروع مـيشـه کـه مـوبـايـل هـا مـيره روی سايـلنـت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در یک لحظه تمام شد. او رفت… دو کلمه ای که معنای زندگی ام را برای همیشه تغییر داد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من قطعه ای از مزار تنهایی هاست / غم دنیاست که در گوشه ی قلبم پیداست وقتی احساس کنم نیمه ای از جان منی / بی تو هر جا بروم باز وجودم تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیمیا میگن هر که بامش بیش برفش بیشتر,حالا که بامی برای زندگی ندارم نصیبم فقط خیسی برفیه که فقط نای غم میده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی هم برای یه عاشق سخت شده بس که همه میگویند دوست دارن عاشقتن اما نیستن...دروغ میگویند...به فکرت نیستن! شاید ما بیش از حد عاشقیم...شاید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند جنگ است......آسان شروع می شود.......سخت پایان می یابد.........و فراموش کردنش محال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چی میشه وقتی که تنهام توی اوج گوشه گیری توبیای آروم کنارم، دستای منو بگیری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو کمی نزدیکتر بیا ، اما چیزی نگو. فقط ، بگذار چشمهایمان این همه دوست داشتن ها را زیرنویس کنـــد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شنوی؟ دیگر صدای نفسم نمی آید....به دار کشیده مرا،بغض نبودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی اجبار است ... مرگ انتظار است ... عشق یك بار است ... جدایی دشوار است ... ولی یاد تو تكرار است ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده از جنبه عقلی از یکی خوشت نیاد اما از نظر قلبی حاضر باشی براش جونتو بدی .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم خمار خویش را بر همه باز میکنی نوبت من که می رسد این همه ناز میکنی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خود سلامتی که قد همه دنیا ارزش داره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کاج که تو اوج یخ بندون زمستون ذات سبزش رو نشون میده وگرنه تو تابستون که هر علف هرزی ادعای سبزی داره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که شکست خوردن و تنها شدن اما باز تاریخ تولد طرف رمز گوشیشونه … . . به سلامتی کسی که به نبودنش عادت کردی ولی دلت بودنش رو میخواد … !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا اندکی دوست بدار، ولی طولانی. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرگِ يـه رابطـه از جـايـی شــروع مـيشـه کـه مـوبـايـل هـا مـيره روی سايـلنـت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در یک لحظه تمام شد. او رفت… دو کلمه ای که معنای زندگی ام را برای همیشه تغییر داد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من قطعه ای از مزار تنهایی هاست / غم دنیاست که در گوشه ی قلبم پیداست وقتی احساس کنم نیمه ای از جان منی / بی تو هر جا بروم باز وجودم تنهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیمیا میگن هر که بامش بیش برفش بیشتر,حالا که بامی برای زندگی ندارم نصیبم فقط خیسی برفیه که فقط نای غم میده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی هم برای یه عاشق سخت شده بس که همه میگویند دوست دارن عاشقتن اما نیستن...دروغ میگویند...به فکرت نیستن! شاید ما بیش از حد عاشقیم...شاید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مانند جنگ است......آسان شروع می شود.......سخت پایان می یابد.........و فراموش کردنش محال است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چی میشه وقتی که تنهام توی اوج گوشه گیری توبیای آروم کنارم، دستای منو بگیری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو کمی نزدیکتر بیا ، اما چیزی نگو. فقط ، بگذار چشمهایمان این همه دوست داشتن ها را زیرنویس کنـــد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شنوی؟ دیگر صدای نفسم نمی آید....به دار کشیده مرا،بغض نبودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی اجبار است ... مرگ انتظار است ... عشق یك بار است ... جدایی دشوار است ... ولی یاد تو تكرار است ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده از جنبه عقلی از یکی خوشت نیاد اما از نظر قلبی حاضر باشی براش جونتو بدی .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم خمار خویش را بر همه باز میکنی نوبت من که می رسد این همه ناز میکنی