بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امدی.ماندی.رفتی…درست مثل رعد و برق که تا بخواهی از زیبایی اش لذت ببری، خانه ات را سوخته باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده کنارمیکشم… هرچند پای من هیچ وقت وسط نبود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی: شاید برگشتم.. هنوز زنده ام! به امید همان “شاید”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا قبول دارن که دخترا ماهرترین دروغگو های دنیان ...البته پشت تلفن .... چون وتی رودر رو دروغ بگن هفتا رنگ عوض میکنن ............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته خیانته عشقتو ببینی اما از سر دوس داشتن زیاد باز عاشقش بمونی ......... اما این اسمش عشق نیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــدار تـــــو آرزوی مـــن اســت ... ! (روابــط عمـومی چـشمان بی قرار ! )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهاحسی دارمآمیخته با دلتنگیکم می آورمبازوانی می خواهم که تنگ در برم بگیرنداما نه هر بازوانیفقط حصـــار آغوش تـــــــو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده دلت هم بشکنه، هم درد بگیره، هم بسوزه،هم بگیره،هم شور بزنه ..... و هم .... تنگ بشه؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از واقعه ای تو را خبر خواهم کرد/وآن را به دو حرف مختصر خواهم کرد با عشق تو در خاک نهان خواهم شد/با مهر تو سر ز خاک برخواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شبنم عشق،خاک آدم گل شد/شوری برخاست فتنه ای حاصل شد سرنشتر عشق بر رگ روح زدند/یه قطره خون چکید و نامش دل شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا ولوله عشق تو در گوشم شد/عقل و خرد و هوش فراموشم شد تا یک ورق از عشق تو از بر کردم/سیصد ورق از علم فراموشم شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عشق تو گاه بت پرستم گویند/گه رند و خراباتی و مستم گویند اینها همه از بهر شکستم گویند/من شاد به اینکه هرچه هستم گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قصه تلخیست که از آغازش بسکه آزرده شدم چشم به پایان دارم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران میبارد و هوا پر شده از دوستت دام هایی که به دست باد ها سپرده ام کـــــــــــــــــــــاش! پنجره ات باز باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﮔﺮﻡ ﻣﯿﺸﯽ که ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ هوا ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺮﺩﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه دلمون ، جیبمون و یخچال خونمون که هیچی توش پیدا نمیشه …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امدی.ماندی.رفتی…درست مثل رعد و برق که تا بخواهی از زیبایی اش لذت ببری، خانه ات را سوخته باشد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده کنارمیکشم… هرچند پای من هیچ وقت وسط نبود…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی: شاید برگشتم.. هنوز زنده ام! به امید همان “شاید”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کیا قبول دارن که دخترا ماهرترین دروغگو های دنیان ...البته پشت تلفن .... چون وتی رودر رو دروغ بگن هفتا رنگ عوض میکنن ............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته خیانته عشقتو ببینی اما از سر دوس داشتن زیاد باز عاشقش بمونی ......... اما این اسمش عشق نیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیــدار تـــــو آرزوی مـــن اســت ... ! (روابــط عمـومی چـشمان بی قرار ! )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهاحسی دارمآمیخته با دلتنگیکم می آورمبازوانی می خواهم که تنگ در برم بگیرنداما نه هر بازوانیفقط حصـــار آغوش تـــــــو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده دلت هم بشکنه، هم درد بگیره، هم بسوزه،هم بگیره،هم شور بزنه ..... و هم .... تنگ بشه؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از واقعه ای تو را خبر خواهم کرد/وآن را به دو حرف مختصر خواهم کرد با عشق تو در خاک نهان خواهم شد/با مهر تو سر ز خاک برخواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شبنم عشق،خاک آدم گل شد/شوری برخاست فتنه ای حاصل شد سرنشتر عشق بر رگ روح زدند/یه قطره خون چکید و نامش دل شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا ولوله عشق تو در گوشم شد/عقل و خرد و هوش فراموشم شد تا یک ورق از عشق تو از بر کردم/سیصد ورق از علم فراموشم شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عشق تو گاه بت پرستم گویند/گه رند و خراباتی و مستم گویند اینها همه از بهر شکستم گویند/من شاد به اینکه هرچه هستم گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی قصه تلخیست که از آغازش بسکه آزرده شدم چشم به پایان دارم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران میبارد و هوا پر شده از دوستت دام هایی که به دست باد ها سپرده ام کـــــــــــــــــــــاش! پنجره ات باز باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﮔﺮﻡ ﻣﯿﺸﯽ که ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ هوا ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺮﺩﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه دلمون ، جیبمون و یخچال خونمون که هیچی توش پیدا نمیشه …