بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنينم مصرعى از قلب من  با مصرعى از قلب تو شاه بيتى مى شود در دفتر و ديوان عشق هميشه با منى مامانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميد دل تنهايم  من از طرح نگاه تو اميد مبهمى دارم نگاهت را نگير از من كه با آن عالمى دارم هميشه دوستت دارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘ بایـــــــــد ✘  ✓ یــــــــاد بگیـــری✓ ✘ با دســــت چــپ ✘  ✓ هم فرمــون رو بگیری ✓  ✘ هم دنـــده عـوض کنی ✘  ✓ هم گوشـیتو جواب بدی ✘  ✘ تا مجـــــبور نشـــــے ✘  ✓ دستــشـو ول کنـے ✓

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ابرها,چه غصه ی پنهانی ست‏?‏ این عصرچند شنبه ی بارانی ست‏?‏ وقتی که می بری مدام ازمن این عشق نیس, چاقوی زنجانی ست‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نیست.!!!دردناک است. !!! دوست بداری وگمان کنی دوستت دارد، درحالی که او یگانه هستیه تو باشد،  ولی تو یکی از هزاران لذت او...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد پر فروغ ترین ستاره"فروغ فرخزاد" "...صادقانه دروغ می گویند وعاشقانه خیانت میکنند کاش دل ها آن قدر پاک بود که برای گفتن”دوستت دارم” نیازی به قسم خوردن نبود..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــــنــــا فَــــقَــــط اِســــمِــــشــــون ←رِفــــیــــقِ→ ... مَــــن تَــــنــــهــــام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگفتی منـو تو  به عشـــق هـم زنـده ایـم دلـم تنـگ میشــه حتـی واسه صــدات  که پشــت گوشــی میـگفتـــی: الــــو زندگیـــــــم :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانا .... ديـــــوانه را  محبت عـــاقــــل مــى كـــند  مـــا را ولـــى ..... محبت تـــــو  ديـــــوانه مــــى كـــــند ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی بالشم که همیشه  اشکامو باک کرد.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک نگاه آنقدر مهربان است که چشم رهایش نمیکند گاهی یک عشق آنقدر ماندگار است که زمان حریفش نمیشود و گاهی یک دوست آنقدر عزیز است که قلب رهایش نمیکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بی تو اندوه سرد زمستونم پرنده ای زخمی اسیر بارونم ای مثل من عاشق همتای من محجوب بمون بمون بامن ای بهترین ای خوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خُـــــــــــــدا وقتـــــــے تو را مــےآفریــــــد فقط به یکـــــــ چیز فکــــــــر میکـــــــــرد : مَـن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از رسوا بودن..... دیگه میخوام همرنگ جماعت باشم.... ااااااهاااااای جماعت.....!!!  شمادقیقاچه رنگی هستین...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مرا در اغوش می گرفت چشمانش را میبست ...... نمیدانم از احساس زیادش بود یا خود را در اغوش دیگری تصور می می کرد ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو کلمه حساب باهات دارم: دوستـت دارمــــــــــ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنينم مصرعى از قلب من  با مصرعى از قلب تو شاه بيتى مى شود در دفتر و ديوان عشق هميشه با منى مامانى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميد دل تنهايم  من از طرح نگاه تو اميد مبهمى دارم نگاهت را نگير از من كه با آن عالمى دارم هميشه دوستت دارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘ بایـــــــــد ✘  ✓ یــــــــاد بگیـــری✓ ✘ با دســــت چــپ ✘  ✓ هم فرمــون رو بگیری ✓  ✘ هم دنـــده عـوض کنی ✘  ✓ هم گوشـیتو جواب بدی ✘  ✘ تا مجـــــبور نشـــــے ✘  ✓ دستــشـو ول کنـے ✓

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ابرها,چه غصه ی پنهانی ست‏?‏ این عصرچند شنبه ی بارانی ست‏?‏ وقتی که می بری مدام ازمن این عشق نیس, چاقوی زنجانی ست‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نیست.!!!دردناک است. !!! دوست بداری وگمان کنی دوستت دارد، درحالی که او یگانه هستیه تو باشد،  ولی تو یکی از هزاران لذت او...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد پر فروغ ترین ستاره"فروغ فرخزاد" "...صادقانه دروغ می گویند وعاشقانه خیانت میکنند کاش دل ها آن قدر پاک بود که برای گفتن”دوستت دارم” نیازی به قسم خوردن نبود..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــــنــــا فَــــقَــــط اِســــمِــــشــــون ←رِفــــیــــقِ→ ... مَــــن تَــــنــــهــــام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگفتی منـو تو  به عشـــق هـم زنـده ایـم دلـم تنـگ میشــه حتـی واسه صــدات  که پشــت گوشــی میـگفتـــی: الــــو زندگیـــــــم :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانا .... ديـــــوانه را  محبت عـــاقــــل مــى كـــند  مـــا را ولـــى ..... محبت تـــــو  ديـــــوانه مــــى كـــــند ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی بالشم که همیشه  اشکامو باک کرد.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی یک نگاه آنقدر مهربان است که چشم رهایش نمیکند گاهی یک عشق آنقدر ماندگار است که زمان حریفش نمیشود و گاهی یک دوست آنقدر عزیز است که قلب رهایش نمیکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بی تو اندوه سرد زمستونم پرنده ای زخمی اسیر بارونم ای مثل من عاشق همتای من محجوب بمون بمون بامن ای بهترین ای خوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خُـــــــــــــدا وقتـــــــے تو را مــےآفریــــــد فقط به یکـــــــ چیز فکــــــــر میکـــــــــرد : مَـن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام از رسوا بودن..... دیگه میخوام همرنگ جماعت باشم.... ااااااهاااااای جماعت.....!!!  شمادقیقاچه رنگی هستین...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مرا در اغوش می گرفت چشمانش را میبست ...... نمیدانم از احساس زیادش بود یا خود را در اغوش دیگری تصور می می کرد ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو کلمه حساب باهات دارم: دوستـت دارمــــــــــ