بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش ميتوانستم حرف بزنم.. چيزي بگويم از دلتنگي.. ميون اين آدمهايي كه در اين اطاق مجازي جمع شده اند. فقط ميگويم .......منم دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشناسی تنها ، نیمه شب حتی ! اگر از کوچه تنهایی قلبم گذرد ، یاد او سالی چند در دلم خواهد ماند ..... تو که دیریست در این کوچه اقامت داری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت تلخیست...مانده ام برای تو،رفته ای برای دیگری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی کسی ک با ما راه نیومد...برای دیگران دوید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم  پیامبری بود با زنبیلی پر از معجزه ... یادم نمیرود در اولین سوز زمستانی ٬ النگویش را به بخاری تبدیل کرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فانتزی امشبم اینه که، بهم اس بده :سلام،میدونم نگرانمی!من حالم خوبه بگیر بخواب. بخدا حاضرم بعد چن شب بی خوابی تا ابد محو شم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقوط چه زیباست اگر.............. فرودگاهش دل تو باشد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـتر نمیخواد هوای بارونی.. تو رو میخواد لعنتی.. می فهمـی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه کندن را بی خیال شو برگرد بدبخت! این شب ها شیرینت با مجنون هم خانه شده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس برای خودش خیابانی دارد... کوچه ای... کافی شاپی... و شاید عطری... که بعد از سالها... خاطراتش گلویش را چنگ میزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تو هیچ گاه نخواهی فهمید که من با یاد همان دقایقی که کنار هم بودیم سال هایی که بی تو گذشت زنده مانده ام!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا التماست میکنم همه دنیایت ارزانی دیگران ولی انکه دنیای من است مال دیگری نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم صدقه های من به نیت سلامتی توست.. هی!!!!!! معشوقه ی من؟؟؟؟؟؟ سلامتی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من براي سال ها مينويسم ...... سال ها بعد كه چشمان تو عاشق ميشوند....... افسوس كه قصه ي مادربزرگ درست بود...... هميشه يكي بود يكي نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قطره اشک نشان دل شکستگی است ، هر سکوت نشان تنهایی است ، هر لبخند نشان مهربانی است ، هر پیام نشانی از دل تنگی من برای تو است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که می شوی نگران خودت نباش شب های باقیمانده ی عمرت به این سادگی ها صبح نخواهند شد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش ميتوانستم حرف بزنم.. چيزي بگويم از دلتنگي.. ميون اين آدمهايي كه در اين اطاق مجازي جمع شده اند. فقط ميگويم .......منم دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناشناسی تنها ، نیمه شب حتی ! اگر از کوچه تنهایی قلبم گذرد ، یاد او سالی چند در دلم خواهد ماند ..... تو که دیریست در این کوچه اقامت داری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت تلخیست...مانده ام برای تو،رفته ای برای دیگری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی کسی ک با ما راه نیومد...برای دیگران دوید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم  پیامبری بود با زنبیلی پر از معجزه ... یادم نمیرود در اولین سوز زمستانی ٬ النگویش را به بخاری تبدیل کرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فانتزی امشبم اینه که، بهم اس بده :سلام،میدونم نگرانمی!من حالم خوبه بگیر بخواب. بخدا حاضرم بعد چن شب بی خوابی تا ابد محو شم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سقوط چه زیباست اگر.............. فرودگاهش دل تو باشد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـتر نمیخواد هوای بارونی.. تو رو میخواد لعنتی.. می فهمـی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه کندن را بی خیال شو برگرد بدبخت! این شب ها شیرینت با مجنون هم خانه شده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس برای خودش خیابانی دارد... کوچه ای... کافی شاپی... و شاید عطری... که بعد از سالها... خاطراتش گلویش را چنگ میزند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تو هیچ گاه نخواهی فهمید که من با یاد همان دقایقی که کنار هم بودیم سال هایی که بی تو گذشت زنده مانده ام!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا التماست میکنم همه دنیایت ارزانی دیگران ولی انکه دنیای من است مال دیگری نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم صدقه های من به نیت سلامتی توست.. هی!!!!!! معشوقه ی من؟؟؟؟؟؟ سلامتی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من براي سال ها مينويسم ...... سال ها بعد كه چشمان تو عاشق ميشوند....... افسوس كه قصه ي مادربزرگ درست بود...... هميشه يكي بود يكي نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قطره اشک نشان دل شکستگی است ، هر سکوت نشان تنهایی است ، هر لبخند نشان مهربانی است ، هر پیام نشانی از دل تنگی من برای تو است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که می شوی نگران خودت نباش شب های باقیمانده ی عمرت به این سادگی ها صبح نخواهند شد