بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردی داریم و سینه بریانی/عشقی داریم و دیده گریانی عشقی و چه عشق،عشق عالم سوزی/دردری و چه درد،دردر بی درمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست؟ گفتی این جاده ب کجا میرودومن سکوت کردم؟ دیدی؟ جاده جایی نرفت این توبودی ک رفتی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه!نرو!صبر کن قرارمان این نبود باید سکه بندازیم اگر شیر آمد تردید نکن دوستت دارم اگر خط آمد مطمئن باش دوستت دارم...صبرکن سکه بیندازم اگر دوستت نداشتم .. آنوقت برو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما " ندار " بودیم عروسک قصه مان پرید.....!! " دارا " که باشی " سارا " با پای خودش به سراغت می آید......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که رفت اگه برگرده از دوست داشتن نیست واسه اینه که بهترشو پیدانکرده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــیـــدونـــی کــی فـــهـــمــیــدم کــه خــیــلــی صـبـورم؟ وقــــتــی کــــــه " رفـــــتــــــ " ـــو مــــــن هــــنـــوزمــــــ زنــــده امــــــ .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بی امید هم نفس مرگه پس هروقت امید کسی شدی ناامیدش نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواجه ای گفت که جز غم چه هنر دارد این عشق؟! گفتم ای خواجه ی غافل هنری خوشتر از این!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی عاشقا؟! قدر معشوقتونو تا هست بدونید...اگه خیلی هم وفادار باشه، یادتون نره که این دنیا همیشه بی وفا بوده.....همیشه.... ناگهان دیگر نیست________________________

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت را به من بده... حالا بیا با هــــــم کمی کنار لحظه هایم قدم بزنیم, شاید دلیل زمزمه های عاشقانه ام را فهمیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم بخند... برایم که میخندی چشمهایت که هیچ,آسمان هم زیبا میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمایی بودم همیشه . ولی بین خودمان بماند سرمایی میشوم وقتی پای آغوش تو در میان باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه غمگین ترین لحظات راکسانی برایمان بوجود می اورندکه شادترین لحظات رابا انها سپری کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با تک تک حرفهایت آرام میگیرم ای کاش این را خودت هم بفهمی بچه که نیستم بهانه ات را بگیرم کمی تحویلم بگیر شاید کارم واجب باشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نگاه تو به دنیا ،با نگاه من به دنیا ،زمین تا آسمــــــون فرق داشت..  شایـد...فقط تو یه زاویه ء نگاهمون،فقط تو چند لحظه مشترک بودیم.. بقــــــــــــــــیه اش "ســــــــوء تفاهم "بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مِـــــــــهر "از همه بریدم تا مهربان بماند نامِــــــــهربان من رَفت با "دیگَــران" بماند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردی داریم و سینه بریانی/عشقی داریم و دیده گریانی عشقی و چه عشق،عشق عالم سوزی/دردری و چه درد،دردر بی درمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست؟ گفتی این جاده ب کجا میرودومن سکوت کردم؟ دیدی؟ جاده جایی نرفت این توبودی ک رفتی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه!نرو!صبر کن قرارمان این نبود باید سکه بندازیم اگر شیر آمد تردید نکن دوستت دارم اگر خط آمد مطمئن باش دوستت دارم...صبرکن سکه بیندازم اگر دوستت نداشتم .. آنوقت برو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما " ندار " بودیم عروسک قصه مان پرید.....!! " دارا " که باشی " سارا " با پای خودش به سراغت می آید......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که رفت اگه برگرده از دوست داشتن نیست واسه اینه که بهترشو پیدانکرده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــیـــدونـــی کــی فـــهـــمــیــدم کــه خــیــلــی صـبـورم؟ وقــــتــی کــــــه " رفـــــتــــــ " ـــو مــــــن هــــنـــوزمــــــ زنــــده امــــــ .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بی امید هم نفس مرگه پس هروقت امید کسی شدی ناامیدش نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواجه ای گفت که جز غم چه هنر دارد این عشق؟! گفتم ای خواجه ی غافل هنری خوشتر از این!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی عاشقا؟! قدر معشوقتونو تا هست بدونید...اگه خیلی هم وفادار باشه، یادتون نره که این دنیا همیشه بی وفا بوده.....همیشه.... ناگهان دیگر نیست________________________

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت را به من بده... حالا بیا با هــــــم کمی کنار لحظه هایم قدم بزنیم, شاید دلیل زمزمه های عاشقانه ام را فهمیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم بخند... برایم که میخندی چشمهایت که هیچ,آسمان هم زیبا میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمایی بودم همیشه . ولی بین خودمان بماند سرمایی میشوم وقتی پای آغوش تو در میان باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه غمگین ترین لحظات راکسانی برایمان بوجود می اورندکه شادترین لحظات رابا انها سپری کردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با تک تک حرفهایت آرام میگیرم ای کاش این را خودت هم بفهمی بچه که نیستم بهانه ات را بگیرم کمی تحویلم بگیر شاید کارم واجب باشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید نگاه تو به دنیا ،با نگاه من به دنیا ،زمین تا آسمــــــون فرق داشت..  شایـد...فقط تو یه زاویه ء نگاهمون،فقط تو چند لحظه مشترک بودیم.. بقــــــــــــــــیه اش "ســــــــوء تفاهم "بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مِـــــــــهر "از همه بریدم تا مهربان بماند نامِــــــــهربان من رَفت با "دیگَــران" بماند