بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من‎ ‎که به هیچ دردی نمیخورم...  این دردها هستند که از چپ‎ ‎و راست به من میخورند......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن ساده وباور کردنش سخت است تو ساده باور کن که سخت دوستت میدارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی هستند که ناخوداگاه ازخودمان می رنجانیم،مثل ساعت های که صبح دلسوزانه زنگ میزنندودرمیان خواب وبیداری برسرشان میکوبیم.بعدمی فهمیم دیرشده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اونی که می تونه آرومت کنه داغونت می کنه.......!!! .... ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورو دوسدارم مث حس نجيب خاگ غريب تورو دوسدارم مث عطرشكوفه هاي سيب تورو دوسدارم عجيب تورودوسدارم زياد چطوربس دلت ميادمنوتنهام بذاري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــن چیـــزی کمــــت نذاشــــتم بــه خــدا یـــادت رفــته اون کــه عشـــق بهــــتری بــود حالا دســــتاتو گـــرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب که میاد یواش یواش با چشمک ستاره هاش اجازه هست از آسمون ستاره کش برم برات؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است زمین گرد است توی که مرا دور زدی فردا به خودم خواهی رسید حال وروزت دیدنی نه سرودنیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا حرف میزنی ! تو می گویی از زاویه ی من به مسئله نگاه کن ! از زاویه تو ؟!؟! آها دیدم ، از زاویه ی تو چه تنگ است کنار هم نشستن دو ضلع من و تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه دمــدمــے مـزاج شـده احـساســم گـــاهـے آرام . . . گـــاهـے بــارانـے . . . چه بـے ثـبـاتــم بـے تـ ـ ـو!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا دنیای ریاضیات است..!! وقتی عشق را تقسیم کردند؛تو خارج قسمت من شدی..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت عشقی که با التماس بدست آید را نخواه. چون عشق مقامش بالاتر از آنهاست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الفبای عشق را ندانسته دفتر عشقی نوشته ام  پر از غلط املایی... و پر از احساس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی مثه من؛ تا ابد عاشق عشقی که یه طرفست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـُـــهــِـــم نــیــســـت ایـــنــجــا کـُـجــاســت بـــی تـــو هـَـمـــه جــا دور اَســت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه نـــظــر ِ مــــــــن... عــــــشــــق... یـــه تـــجــربــه ی شـــیریــنه... کـــه امـــتحـانش... بـــه شـــکســتش مـــی ارزه... الـــبـته اســـتثـنا هــم داره!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من‎ ‎که به هیچ دردی نمیخورم...  این دردها هستند که از چپ‎ ‎و راست به من میخورند......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن ساده وباور کردنش سخت است تو ساده باور کن که سخت دوستت میدارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی هستند که ناخوداگاه ازخودمان می رنجانیم،مثل ساعت های که صبح دلسوزانه زنگ میزنندودرمیان خواب وبیداری برسرشان میکوبیم.بعدمی فهمیم دیرشده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه اونی که می تونه آرومت کنه داغونت می کنه.......!!! .... ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورو دوسدارم مث حس نجيب خاگ غريب تورو دوسدارم مث عطرشكوفه هاي سيب تورو دوسدارم عجيب تورودوسدارم زياد چطوربس دلت ميادمنوتنهام بذاري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــن چیـــزی کمــــت نذاشــــتم بــه خــدا یـــادت رفــته اون کــه عشـــق بهــــتری بــود حالا دســــتاتو گـــرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب که میاد یواش یواش با چشمک ستاره هاش اجازه هست از آسمون ستاره کش برم برات؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا زمین است زمین گرد است توی که مرا دور زدی فردا به خودم خواهی رسید حال وروزت دیدنی نه سرودنیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا حرف میزنی ! تو می گویی از زاویه ی من به مسئله نگاه کن ! از زاویه تو ؟!؟! آها دیدم ، از زاویه ی تو چه تنگ است کنار هم نشستن دو ضلع من و تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه دمــدمــے مـزاج شـده احـساســم گـــاهـے آرام . . . گـــاهـے بــارانـے . . . چه بـے ثـبـاتــم بـے تـ ـ ـو!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا دنیای ریاضیات است..!! وقتی عشق را تقسیم کردند؛تو خارج قسمت من شدی..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت عشقی که با التماس بدست آید را نخواه. چون عشق مقامش بالاتر از آنهاست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الفبای عشق را ندانسته دفتر عشقی نوشته ام  پر از غلط املایی... و پر از احساس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی مثه من؛ تا ابد عاشق عشقی که یه طرفست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـُـــهــِـــم نــیــســـت ایـــنــجــا کـُـجــاســت بـــی تـــو هـَـمـــه جــا دور اَســت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه نـــظــر ِ مــــــــن... عــــــشــــق... یـــه تـــجــربــه ی شـــیریــنه... کـــه امـــتحـانش... بـــه شـــکســتش مـــی ارزه... الـــبـته اســـتثـنا هــم داره!!!