بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از توام به تهیدستی ام نگاه نکن نگو هیچ نداری، ببین... تو را دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا عشقمون رو محکم به هم گره بزنیم تا هیچی نتونه بازش کنه حتی.... حتی دندون روزگار !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی میز من، عطر چای تو. کیک و خاطره، یادگار تو. ثبت این زمان،توی دفترم... . . . ای وای دفترم؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمایی بوده ام همیشه ولی بین خودمان بماند ، سرمایی میشوم … وقتی پای آغوش تو در میان باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـخــتـــ تـــریـــن کـــار قــبــل از کـــار تـــو مــعــدن و .... دوســـت داشـــتــن کســـیــه کـــه " دوســتــت نـــداره ".... تــــهـــشـــه لــامصـــبـــه هـــا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــبـــض چـــیـــســـت ؟  بــه نــظــر مـــن چـــزیـــه کـــه اگـــه عــشــقــت " نـــبـــاشـــه " نـــزنـــه بـــهــتــره........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهاد ميدانست كه نميتواند كوه را صد سال بكند.... فقط ميخواست اسمش با "شيرين" باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــُـجـــایــی ؟؟؟ مـیخــــوامـت.. خـیـلـی وقـتـه ایـن مـسـیـج رو تـو Inbox گـوشـیـم نـمـی بـیـنـم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرده اتاقت رو چرا ضخيم كردي ؟؟... من كه به سايه تو راضي بودم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چشام نگاه کرد و گفت:منو دوس داری یا زندگیتو؟ گفتم زندگیمو! بغض کرد گریه کرد و رفت. اما افسوس که هیچ وقت نفهمید تموم زندگیم خودش بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي تمامش خطاي ديد است!من فقط تورا ميبينم و تو فقط مرا نميبيني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی هایت را بگذار برای من . و هرگز از تو خسته نیستم * نمی شوم نخواهم بود . بیستون خستگیت را برای آرامشت تیشه خواهم زد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی ،  آدم دیگری می‌شوی  خشن‌تر.. عصبی‌تر.. کلافه‌ تر و تلخ‌ تر  و جالبتر اینکه  ، با اطرافیان  هم کاری نداری  همه اش را نگه میداری  و دقیقا سر کسی  خالی میکنی ،  که دلـتنگ اش هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن قبل خواب به هرچی فکر کنی همونو تو خواب میبینی,,,, من که شب و روز به تو فکر میکردم ولی تو چی حتی به خوابم هم نیومدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب هم گذشت من نديدمت چشم براهتم تا رسيدنت امشب هم گذشت حال من بده دل بريدنو ياد من نده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبالت ميام با يه چتر خيس ردپاي تو روي جاده نيست از کدوم مسير رد شدي گلم بي تو هر نفس غصه مي خورم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از توام به تهیدستی ام نگاه نکن نگو هیچ نداری، ببین... تو را دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا عشقمون رو محکم به هم گره بزنیم تا هیچی نتونه بازش کنه حتی.... حتی دندون روزگار !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی میز من، عطر چای تو. کیک و خاطره، یادگار تو. ثبت این زمان،توی دفترم... . . . ای وای دفترم؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمایی بوده ام همیشه ولی بین خودمان بماند ، سرمایی میشوم … وقتی پای آغوش تو در میان باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـخــتـــ تـــریـــن کـــار قــبــل از کـــار تـــو مــعــدن و .... دوســـت داشـــتــن کســـیــه کـــه " دوســتــت نـــداره ".... تــــهـــشـــه لــامصـــبـــه هـــا.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــبـــض چـــیـــســـت ؟  بــه نــظــر مـــن چـــزیـــه کـــه اگـــه عــشــقــت " نـــبـــاشـــه " نـــزنـــه بـــهــتــره........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهاد ميدانست كه نميتواند كوه را صد سال بكند.... فقط ميخواست اسمش با "شيرين" باشد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــُـجـــایــی ؟؟؟ مـیخــــوامـت.. خـیـلـی وقـتـه ایـن مـسـیـج رو تـو Inbox گـوشـیـم نـمـی بـیـنـم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرده اتاقت رو چرا ضخيم كردي ؟؟... من كه به سايه تو راضي بودم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چشام نگاه کرد و گفت:منو دوس داری یا زندگیتو؟ گفتم زندگیمو! بغض کرد گریه کرد و رفت. اما افسوس که هیچ وقت نفهمید تموم زندگیم خودش بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي تمامش خطاي ديد است!من فقط تورا ميبينم و تو فقط مرا نميبيني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی هایت را بگذار برای من . و هرگز از تو خسته نیستم * نمی شوم نخواهم بود . بیستون خستگیت را برای آرامشت تیشه خواهم زد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی ،  آدم دیگری می‌شوی  خشن‌تر.. عصبی‌تر.. کلافه‌ تر و تلخ‌ تر  و جالبتر اینکه  ، با اطرافیان  هم کاری نداری  همه اش را نگه میداری  و دقیقا سر کسی  خالی میکنی ،  که دلـتنگ اش هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن قبل خواب به هرچی فکر کنی همونو تو خواب میبینی,,,, من که شب و روز به تو فکر میکردم ولی تو چی حتی به خوابم هم نیومدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب هم گذشت من نديدمت چشم براهتم تا رسيدنت امشب هم گذشت حال من بده دل بريدنو ياد من نده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبالت ميام با يه چتر خيس ردپاي تو روي جاده نيست از کدوم مسير رد شدي گلم بي تو هر نفس غصه مي خورم