بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل اسمان می مانی  دوستت دارم ولی نمی توانم داشته باشمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عادت میکنم با رنج تازه جدایی شاید از من من بسازه دلم تنگ دلم تنگ برایت  نگاهم بانگاهت داشت عادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میری تو از همه روزهای من من و تنها میزاری تو دنیا میگی دوست نداری حسِ منو میری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه روزی دلت لبریز غم بود گذارت بر مزار کهنه ام بود بگو این بی نسیب خفته در خاک یه روزی عاشقو دیوانه ام بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلی میشوم برای عبورت...به فکرتخریب من نباش... به اخر که رسیدی دست تکان بده خودم فرو میریزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب گوشی ام را برمیدارم و مینویسم "خوابم نمیبرد", ولی یکدفعه یادم می آید که تو دیگر بامن نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از تنهایی خسته شدم..به کلاغها زیر میزی میدهم تا قصه ام را تمام کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باش باران باشد وجاده ای بی انتها به دنیا خواهم گفت خداحافظ .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم عشق خوردن ؛  تنها غمی است ک انسان با خوردن ان حریص تر میشود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نبوده سوختنم، دور از تو پرپر زدنم، مهم تو بودی عشق من، نه قصه شكستنم، به افتخار عشق تو میگم كه بازنده منم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا یادی بکن از یار خسته غبار دوری ات بر دل نشسته دگر تیری نزن بالی ندارم وجودم از غمت درهم شکسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز اول خیلی اتفاقی دیدمت... روز دوم الکی الکی چشمهام به چشمت افتاد... هفته بعد دزدکی بهت نگاه کردم... ماه بعد شانسی به دلم نشستی و حالا سالهاست یواشکی دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیب هنوز هم شیرین است هنوز هم آدم بهشت را به لبخند حوا می فروشد ، شیطان بهانه بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هم باشیم نه یک سال بلکه یک عمر بگذار آوازه ی با هم بودنمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند آنان که بر سر جدایی مان شرط بسته بودند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفری باید کرد تا به عمق دل یک پیچک تنها  که چرا  این چنین سخت به خود می پیچد شاید از راز درونش بتوان کشفی کرد  شاید او هم دلتنگ است شاید.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تنها چیزی است که نوبتی نیست پس خارج از نوبت دوستت دارم .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل اسمان می مانی  دوستت دارم ولی نمی توانم داشته باشمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عادت میکنم با رنج تازه جدایی شاید از من من بسازه دلم تنگ دلم تنگ برایت  نگاهم بانگاهت داشت عادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میری تو از همه روزهای من من و تنها میزاری تو دنیا میگی دوست نداری حسِ منو میری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه روزی دلت لبریز غم بود گذارت بر مزار کهنه ام بود بگو این بی نسیب خفته در خاک یه روزی عاشقو دیوانه ام بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلی میشوم برای عبورت...به فکرتخریب من نباش... به اخر که رسیدی دست تکان بده خودم فرو میریزم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرشب گوشی ام را برمیدارم و مینویسم "خوابم نمیبرد", ولی یکدفعه یادم می آید که تو دیگر بامن نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از تنهایی خسته شدم..به کلاغها زیر میزی میدهم تا قصه ام را تمام کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باش باران باشد وجاده ای بی انتها به دنیا خواهم گفت خداحافظ .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم عشق خوردن ؛  تنها غمی است ک انسان با خوردن ان حریص تر میشود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نبوده سوختنم، دور از تو پرپر زدنم، مهم تو بودی عشق من، نه قصه شكستنم، به افتخار عشق تو میگم كه بازنده منم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا یادی بکن از یار خسته غبار دوری ات بر دل نشسته دگر تیری نزن بالی ندارم وجودم از غمت درهم شکسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز اول خیلی اتفاقی دیدمت... روز دوم الکی الکی چشمهام به چشمت افتاد... هفته بعد دزدکی بهت نگاه کردم... ماه بعد شانسی به دلم نشستی و حالا سالهاست یواشکی دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیب هنوز هم شیرین است هنوز هم آدم بهشت را به لبخند حوا می فروشد ، شیطان بهانه بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هم باشیم نه یک سال بلکه یک عمر بگذار آوازه ی با هم بودنمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند آنان که بر سر جدایی مان شرط بسته بودند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفری باید کرد تا به عمق دل یک پیچک تنها  که چرا  این چنین سخت به خود می پیچد شاید از راز درونش بتوان کشفی کرد  شاید او هم دلتنگ است شاید.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تنها چیزی است که نوبتی نیست پس خارج از نوبت دوستت دارم .