بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چِقَـد خـوبــہ کــہ تــو هَـسـتے چِقَـد خـوبــہ تـورو دآرم چِقَـد خـوبــہ کـہ تـو دِلـتنگــیم سـر بــہ شـونـہ هاے تـو میـزارم چِقَـد خـوبــہ پَـناه اَمن مـن هَـسـتے حـریمُ هُرمِ نفـس هاے مـن هستے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه های که برایت مینویسم مثل آن چای هایی هستندکه خورده نمی شوند! یخ میکنند وباید دور ریخت ! فنجانت را بده دوباره پر کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از روزی که دور از هم در آغوش دو غریبه بی قرار هم باشیم....F

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توانستم بهترین رنگ ها را برایت نقاشی کنم اما تو تنها دستان سیاهم را دیدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه زدم بی تو دلم وانشد جز تو کسی باب دل ما نشد هر چه پرستو شدم و پر زدم هم نفسی مثل تو پیدا نشد .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش دوست یه دنیاست  گرچه آخرش ناپیداست و به آخرش نمی اندیشم چون همین دوست داشتن زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم بخ گل زرد چرا رنگ منی افسرده و دلتنگ چرا مثل منی من عاشق اویم که رنگم شده زرد تو عاشق کیستی که همرنگ منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوریده و شیدای توام، شیریــنی رویای منیـ،تا به قیامت پای توام، رفیق منی دنیای منیـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاصم من زندگی را در قهقهه های بی پایان تو خلاصه میکنم بقیه بروند به درک وقتی معنای عمیق چاله های روی گونه ات را نمیفهمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن گاهی سعی می کند مردانه بازی کند مردانه کار کند مردانه قدم بردارد مردانه فکر کند مردانه قول دهد اما هر کاری هم که بکند زن است احساس دارد لطیف است پس مواظبش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یه چیزی بگم؟ به این آدما بگو ولم کنن خسته شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستاده در حباب مه آلود تنهایی خویش در جستجوی سایه و اما  تاریکی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم، در هماغوشی با نگاهش آبستن حادثه ایست به وسعت تاریکی شب و من بسی گاه است و دیر زمانی است که از تاریکی شب همی روی گردانم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد ما بی خبریست درد ما تنهاییست درد ما روز وشبهای همه تکراریست . . . درد ما آسمانیست که هوایش سرب ست و زمینش زندان. . .  مردمانش پی نان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا باورکنیم دنیا ، هنوز هم مثل شب زیباست زمینش هست هوایش هم خدایش مهربان با ما چقدر از غم سرودیم و چقدر با غصه سر کردیم رهایش کن کمی بگذر. . . بیا باور کنیم دنیا ، برای زندگی زیباست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادهایی مانده اما لابلای ذهن درمانده ی من. . . که به صد روز وهزار ثانیه ی دور و دراز می برَدَم. به خیالم که هنوز هم هستی . . .  خاطراتم با تو آنقدر که مرور شد تکراری شد کاش هنوزهم بودی.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چِقَـد خـوبــہ کــہ تــو هَـسـتے چِقَـد خـوبــہ تـورو دآرم چِقَـد خـوبــہ کـہ تـو دِلـتنگــیم سـر بــہ شـونـہ هاے تـو میـزارم چِقَـد خـوبــہ پَـناه اَمن مـن هَـسـتے حـریمُ هُرمِ نفـس هاے مـن هستے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه های که برایت مینویسم مثل آن چای هایی هستندکه خورده نمی شوند! یخ میکنند وباید دور ریخت ! فنجانت را بده دوباره پر کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از روزی که دور از هم در آغوش دو غریبه بی قرار هم باشیم....F

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توانستم بهترین رنگ ها را برایت نقاشی کنم اما تو تنها دستان سیاهم را دیدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه زدم بی تو دلم وانشد جز تو کسی باب دل ما نشد هر چه پرستو شدم و پر زدم هم نفسی مثل تو پیدا نشد .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش دوست یه دنیاست  گرچه آخرش ناپیداست و به آخرش نمی اندیشم چون همین دوست داشتن زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم بخ گل زرد چرا رنگ منی افسرده و دلتنگ چرا مثل منی من عاشق اویم که رنگم شده زرد تو عاشق کیستی که همرنگ منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوریده و شیدای توام، شیریــنی رویای منیـ،تا به قیامت پای توام، رفیق منی دنیای منیـ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاصم من زندگی را در قهقهه های بی پایان تو خلاصه میکنم بقیه بروند به درک وقتی معنای عمیق چاله های روی گونه ات را نمیفهمند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن گاهی سعی می کند مردانه بازی کند مردانه کار کند مردانه قدم بردارد مردانه فکر کند مردانه قول دهد اما هر کاری هم که بکند زن است احساس دارد لطیف است پس مواظبش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یه چیزی بگم؟ به این آدما بگو ولم کنن خسته شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستاده در حباب مه آلود تنهایی خویش در جستجوی سایه و اما  تاریکی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم، در هماغوشی با نگاهش آبستن حادثه ایست به وسعت تاریکی شب و من بسی گاه است و دیر زمانی است که از تاریکی شب همی روی گردانم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد ما بی خبریست درد ما تنهاییست درد ما روز وشبهای همه تکراریست . . . درد ما آسمانیست که هوایش سرب ست و زمینش زندان. . .  مردمانش پی نان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا باورکنیم دنیا ، هنوز هم مثل شب زیباست زمینش هست هوایش هم خدایش مهربان با ما چقدر از غم سرودیم و چقدر با غصه سر کردیم رهایش کن کمی بگذر. . . بیا باور کنیم دنیا ، برای زندگی زیباست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادهایی مانده اما لابلای ذهن درمانده ی من. . . که به صد روز وهزار ثانیه ی دور و دراز می برَدَم. به خیالم که هنوز هم هستی . . .  خاطراتم با تو آنقدر که مرور شد تکراری شد کاش هنوزهم بودی.