بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اونی که فکر می کنیم تونستیم فراموشش کنیم ولی وقتی تنهاییم تو سکوت شب می بینیم چقدر دلمون هواشو کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دوست داشتم که کوچیکترین آرزوی کسی باشم که بزرگترین آرزوم بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو جای گوشیم بودی نه اینکه بخوام کوچیکت کنم،یابذارمت جای اشیاء فقط چون ،هرلحظه در جهات مختلف لمست میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم پنهان از من، چه نیکی کرده ای با "دل"؟ که چون غافل شوم از او، دوان سوی "تو" می آید......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﻔﺖ : ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﺧﺖ ﺩﺍﺭﺩ !!! ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﮑﺮﺩﻡ ؛ ﻣﻦ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻡ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این حوالی کسانی هستند که تا ذیروز میگفتند بدون تو حتی نفس کشیدن برایم سخت است اما حالا در اغوش دیگری نفس نفس میزنند....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین وبزرگترین شکسته عشقی رو کسی میخوره که  پدر مادرش ولش کنه درکش میکنی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم درد دلم را ، به همه کس بگویم ... پس خاکش میکنم زیر چهره ی خنـدانم... تا همه فکر کنند نه دردی دارم و نه قلبی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاهــی وقــتــهــا مــجــبــوری اَحــمـق بــاشـی ! روی کــاغــذ مــیــنــویــســم دَســتــهــایِ تـــو . . . و روی آن دســت مــیــکــشــم . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها شبیه شیشه ی ماشین شده ام! خرد و تکه تکه شده ام… اما از هم نمی پاشــــــــم ولی شکسته ام باور کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرم زشت و تنها بود ، پیله بست ، پروانه شد ! زیبا شد و رفت ! آری حکایت توست با من اوج گرفتی ، شدی مال دیگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامتر از این نمی شود دوستت داشت وقتی چشمانت تا دندان مسلح است برای گرفتن لحظه هایم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در یاد منی اما یادت بی من است دست من در دست توست اما فکرت جای دیگریست در پی عشقی شیرین بودم ناگاه عقلم یخ زد آتشی که در دلم به پا کردی مستم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمای دستانت را چون پیام آوری در قبیله ی دستانم برانگیز پیش از آن که این همه احساس این همه دیوانگی این همه شیطنت های از سر دیوانگی در سرمای دستانم جان سپارند جوانمرگی شگون ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جزئیات چشمهایت ... کُلیات زندگی من است !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عاشقم نیستی پس چرا عشق منی؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه اونی که فکر می کنیم تونستیم فراموشش کنیم ولی وقتی تنهاییم تو سکوت شب می بینیم چقدر دلمون هواشو کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دوست داشتم که کوچیکترین آرزوی کسی باشم که بزرگترین آرزوم بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو جای گوشیم بودی نه اینکه بخوام کوچیکت کنم،یابذارمت جای اشیاء فقط چون ،هرلحظه در جهات مختلف لمست میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم پنهان از من، چه نیکی کرده ای با "دل"؟ که چون غافل شوم از او، دوان سوی "تو" می آید......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮔﻔﺖ : ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﺧﺖ ﺩﺍﺭﺩ !!! ﯾﺎﺩﺵ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﮑﺮﺩﻡ ؛ ﻣﻦ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻡ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این حوالی کسانی هستند که تا ذیروز میگفتند بدون تو حتی نفس کشیدن برایم سخت است اما حالا در اغوش دیگری نفس نفس میزنند....................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین وبزرگترین شکسته عشقی رو کسی میخوره که  پدر مادرش ولش کنه درکش میکنی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم درد دلم را ، به همه کس بگویم ... پس خاکش میکنم زیر چهره ی خنـدانم... تا همه فکر کنند نه دردی دارم و نه قلبی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاهــی وقــتــهــا مــجــبــوری اَحــمـق بــاشـی ! روی کــاغــذ مــیــنــویــســم دَســتــهــایِ تـــو . . . و روی آن دســت مــیــکــشــم . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها شبیه شیشه ی ماشین شده ام! خرد و تکه تکه شده ام… اما از هم نمی پاشــــــــم ولی شکسته ام باور کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کرم زشت و تنها بود ، پیله بست ، پروانه شد ! زیبا شد و رفت ! آری حکایت توست با من اوج گرفتی ، شدی مال دیگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامتر از این نمی شود دوستت داشت وقتی چشمانت تا دندان مسلح است برای گرفتن لحظه هایم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در یاد منی اما یادت بی من است دست من در دست توست اما فکرت جای دیگریست در پی عشقی شیرین بودم ناگاه عقلم یخ زد آتشی که در دلم به پا کردی مستم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمای دستانت را چون پیام آوری در قبیله ی دستانم برانگیز پیش از آن که این همه احساس این همه دیوانگی این همه شیطنت های از سر دیوانگی در سرمای دستانم جان سپارند جوانمرگی شگون ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جزئیات چشمهایت ... کُلیات زندگی من است !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عاشقم نیستی پس چرا عشق منی؟