بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیدارم تمامی شب را تا سحر تا نکند یادت از یادم برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لحظه های نبودنت هرگز عادت نخواهم کرد اگر باور نداری می توانی از چشمانم بپرسی آنها دروغ نمی گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنار هم قدم می زنیم زیر باران . . . لحظه ای بایست. . . سجده شکر به جا اورم . . . رسیدن به نهایت ارزو زانو زدن هم دارد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من بمان این روز ها با من که تنها مانده ام . . . . من تقدیر خود را خط ب خط در چشمهایت خوانده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراغم راازكلاغ بام خانه ات مگير.كه حقيقت بودنم رابه تكه پنيري ميفروشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه رفت به حرمت آنچه که با خود برد حق بازگشت ندارد.رفتنت مردانه نبود لااقل مرد باش و برنگرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسبیحی بافته ام... نه از سنگ... نه از چوب... نه از مروارید...!!بلور اشک هایم را به نخ کشیده ام تا برایت دعا کنم هر انچه ارزو داری......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی کلامی نیست که کهنه شودیابپوسددوستی ایین مقدسی که به جامیماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین خنده های ساده ی توست وقتی با تمام غصه هایت میخندی تا از تمام غصه هایم رها شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آن کس عاشق است از جان نترسد / یقین از بند و از زندان نترسد دل عاشق بود گرگ گرسنه/که گرگ از هی هی چوپان نترسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تک درختم سوخت بگذارجنگل بسوزد انصافا لایک داره ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده به گورمم کنن من از تو دست نمیکشم/دنیا بخواد فاصله شه اونو به آتشیش میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین هدیه ای که میتوان به کسی داد زمان است!وقتی برای یک نفر وقت میذاری قسمتی از زندگیت را دادی که پس نمیگیری !دقت کن واسه کی وقت میذاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حل شدم مثل یک معما... راست میگفت که خیلی ساده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست یا دروغ مهم نیست ! تو فقط با من حرف بزن ! چشمانت زیرنویس می کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنجر زیرِ پوستم کاشتی فکر نمی‌کردی روزی باز در آغوشت بگیرم . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیدارم تمامی شب را تا سحر تا نکند یادت از یادم برود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به لحظه های نبودنت هرگز عادت نخواهم کرد اگر باور نداری می توانی از چشمانم بپرسی آنها دروغ نمی گویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنار هم قدم می زنیم زیر باران . . . لحظه ای بایست. . . سجده شکر به جا اورم . . . رسیدن به نهایت ارزو زانو زدن هم دارد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من بمان این روز ها با من که تنها مانده ام . . . . من تقدیر خود را خط ب خط در چشمهایت خوانده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراغم راازكلاغ بام خانه ات مگير.كه حقيقت بودنم رابه تكه پنيري ميفروشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه رفت به حرمت آنچه که با خود برد حق بازگشت ندارد.رفتنت مردانه نبود لااقل مرد باش و برنگرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تسبیحی بافته ام... نه از سنگ... نه از چوب... نه از مروارید...!!بلور اشک هایم را به نخ کشیده ام تا برایت دعا کنم هر انچه ارزو داری......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی کلامی نیست که کهنه شودیابپوسددوستی ایین مقدسی که به جامیماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین خنده های ساده ی توست وقتی با تمام غصه هایت میخندی تا از تمام غصه هایم رها شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آن کس عاشق است از جان نترسد / یقین از بند و از زندان نترسد دل عاشق بود گرگ گرسنه/که گرگ از هی هی چوپان نترسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تک درختم سوخت بگذارجنگل بسوزد انصافا لایک داره ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده به گورمم کنن من از تو دست نمیکشم/دنیا بخواد فاصله شه اونو به آتشیش میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین هدیه ای که میتوان به کسی داد زمان است!وقتی برای یک نفر وقت میذاری قسمتی از زندگیت را دادی که پس نمیگیری !دقت کن واسه کی وقت میذاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حل شدم مثل یک معما... راست میگفت که خیلی ساده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راست یا دروغ مهم نیست ! تو فقط با من حرف بزن ! چشمانت زیرنویس می کنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنجر زیرِ پوستم کاشتی فکر نمی‌کردی روزی باز در آغوشت بگیرم . .