بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسوده بخواب در آغوش همان هرزه ای که گرفت آسودگیم را.... و من سر میکنم هرشب با عکس هایی که در نبودنت به آتشم میکشند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتادلت فقط دستاشو تمنا میکنه چقد سخته ارووم کردنه دلی که بهانه میگیره اماکاری از دستت برنیادجز این که بغضت بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبي كه از يه تسونامي بزرگ جون سالم بدر برده يه عالمه خاطره داره از وحشت و ترس ،ديگه از دريا و موجاش نمي ترسه ديگه شكستن براش مفهومي نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به چشم های هرزه ای که تاوان لذتشان را دل باید پرداخت کند..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش گناهی کرده بودم که مجازاتم ندیدن تو شده است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه نکن نه زیباییِ تو نه محبوبیتِ تو مرا مجذوبِ خود نکرد تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی من عاشقت شدم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق خیلی بزرگه وقتی حاضری بخاطر خوشبختی کسی که عاشقشی از با اون بودن بگذری یعنی معنای واقعی عشق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه های تاریک خیالم تنها تو را می دیدم که روشنی بخش آن بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند که می زنی از پس رنج ها ... چنان شیفته ام می کنی که بهار را با مهربانی ات تاخت می زنم و باز هم پیروزم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی دوست بدار و محبت کن ... ! کاری که خدا با تو می کند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــُــحبـــــت تنـهـــــــا جــوشـکــــاری است کــه، دلهـــای شـکـسـتـه را رایـــگان جــوش مـی دهـــــد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون گذرنامه ازخیالم عبورخواهی کرد مهربانیت را مرزی نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــارهــــا گفتم به تو ؛ چـشمــها ، بــــرای ِ نـــگاه اسـت ... امّــــا .. تـــــو .. هــــر روز بـــا آنـها .. حـــادثــه مــی آفــــریـــــنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روم  پشت پنجره سبز می شوم از گرمای سالهای دور  تا صبح بوی پاییز بگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پُشت ِ این رفت وُ آمدها کاش تو ایستاده باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ِ دری بی دیوار که باز وُ بسته‌اش پیدا نیست بی تو من خوب وُ بدم گم بود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسوده بخواب در آغوش همان هرزه ای که گرفت آسودگیم را.... و من سر میکنم هرشب با عکس هایی که در نبودنت به آتشم میکشند.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتادلت فقط دستاشو تمنا میکنه چقد سخته ارووم کردنه دلی که بهانه میگیره اماکاری از دستت برنیادجز این که بغضت بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبي كه از يه تسونامي بزرگ جون سالم بدر برده يه عالمه خاطره داره از وحشت و ترس ،ديگه از دريا و موجاش نمي ترسه ديگه شكستن براش مفهومي نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به چشم های هرزه ای که تاوان لذتشان را دل باید پرداخت کند..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش گناهی کرده بودم که مجازاتم ندیدن تو شده است.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه نکن نه زیباییِ تو نه محبوبیتِ تو مرا مجذوبِ خود نکرد تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی من عاشقت شدم .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق خیلی بزرگه وقتی حاضری بخاطر خوشبختی کسی که عاشقشی از با اون بودن بگذری یعنی معنای واقعی عشق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کوچه های تاریک خیالم تنها تو را می دیدم که روشنی بخش آن بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند که می زنی از پس رنج ها ... چنان شیفته ام می کنی که بهار را با مهربانی ات تاخت می زنم و باز هم پیروزم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی دوست بدار و محبت کن ... ! کاری که خدا با تو می کند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــُــحبـــــت تنـهـــــــا جــوشـکــــاری است کــه، دلهـــای شـکـسـتـه را رایـــگان جــوش مـی دهـــــد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون گذرنامه ازخیالم عبورخواهی کرد مهربانیت را مرزی نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــارهــــا گفتم به تو ؛ چـشمــها ، بــــرای ِ نـــگاه اسـت ... امّــــا .. تـــــو .. هــــر روز بـــا آنـها .. حـــادثــه مــی آفــــریـــــنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می روم  پشت پنجره سبز می شوم از گرمای سالهای دور  تا صبح بوی پاییز بگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پُشت ِ این رفت وُ آمدها کاش تو ایستاده باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ِ دری بی دیوار که باز وُ بسته‌اش پیدا نیست بی تو من خوب وُ بدم گم بود