بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاتل هستی اگر … بدنت در دست کسیست و فکرت پیش دیگری ! هم جسمت را کشته ای و هم روحت را … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیا عجیبه!  تا مریض نشی گل واست نمیارن... تا گریه نکنی نوازشت نمی کنن... تا فریاد نکشی به طرفت برنمیگردن.... تا نمیری نمی بخشنت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محشر ؛ شهلای چشمان توست وقتی بی گدار به آب می زند مرا... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر که او را دوست داشتم....اگر خدا را دوست می داشتم....در آن دنیا نیمی از بهشت،به نامم بود...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتـــفاقــأ... ولـــنـتاین ِ امـــسال... بــرای مــن زیــاد خــرج برنــداشــت... یــه پــاکـت ســیگـار ... مـــُفــت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاطری که ” تویـــی ” دیگران فراموشند ، بگذار در گوشت بگویم ” میـــخواهــمــــــــت ” … این خلاصه ی ، تمام حرفای عاشقــــانه دنـــیاست …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا ولوله عشق تو در گوشم شد/عقل و خرد و هوش فراموشم شد تا یک ورق از عشق تو از بر کردم/سیصد ورق از علم فراموشم شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بعضی ها بدونن “مخاطب خاص” شدنشون نتیجه احساسات “خاص” طرف مقابلشونه نه ویژگی های فردیشون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانت رو دور گردنم حلقه کن این دوست داشتنی ترین شالگردن شب های سرد من است ؛ باور کن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من درختت میمونم … تو تبر هم که بشی و بخوای منو قطع کنی ، آخرش یا دستمال میشم واسه اشک چشمات یا قلم و کاغذ میشم واسه دلتنگیات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توغزل در چشم داری من اشک گرچه فرق ِ من وُ تو تنها این نیست مثل ِ درد ِ من وُ تو فرق ِ ما بسیار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی دیربه دیریادم میکنه نگرانش نمیشم چون حتماشادبوده که ازیادش رفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو قلب منو کشتی ورفتی،اما میدونم که حتما یه روز برمیگردی. چون همیشه قاتل به محل جنایت بر می گرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت قلب کوچکم به یادت هستم ، شاید کم باشد اما قلب هر کس تمام زندگی اوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عاشقانه ها را می بینی . . . نگو نه که باور نمی کنم . . . رازداری بس است . . . عشق من در چشم هانت همه رازها دیدنیست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران عشق هوای دلم را پر کرده و عطر تو را نزد من اورده به دستانت نیاز دارم تا این اشکها را خاموش کنند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاتل هستی اگر … بدنت در دست کسیست و فکرت پیش دیگری ! هم جسمت را کشته ای و هم روحت را … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دنیا عجیبه!  تا مریض نشی گل واست نمیارن... تا گریه نکنی نوازشت نمی کنن... تا فریاد نکشی به طرفت برنمیگردن.... تا نمیری نمی بخشنت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محشر ؛ شهلای چشمان توست وقتی بی گدار به آب می زند مرا... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر که او را دوست داشتم....اگر خدا را دوست می داشتم....در آن دنیا نیمی از بهشت،به نامم بود...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتـــفاقــأ... ولـــنـتاین ِ امـــسال... بــرای مــن زیــاد خــرج برنــداشــت... یــه پــاکـت ســیگـار ... مـــُفــت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاطری که ” تویـــی ” دیگران فراموشند ، بگذار در گوشت بگویم ” میـــخواهــمــــــــت ” … این خلاصه ی ، تمام حرفای عاشقــــانه دنـــیاست …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا ولوله عشق تو در گوشم شد/عقل و خرد و هوش فراموشم شد تا یک ورق از عشق تو از بر کردم/سیصد ورق از علم فراموشم شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بعضی ها بدونن “مخاطب خاص” شدنشون نتیجه احساسات “خاص” طرف مقابلشونه نه ویژگی های فردیشون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانت رو دور گردنم حلقه کن این دوست داشتنی ترین شالگردن شب های سرد من است ؛ باور کن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من درختت میمونم … تو تبر هم که بشی و بخوای منو قطع کنی ، آخرش یا دستمال میشم واسه اشک چشمات یا قلم و کاغذ میشم واسه دلتنگیات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توغزل در چشم داری من اشک گرچه فرق ِ من وُ تو تنها این نیست مثل ِ درد ِ من وُ تو فرق ِ ما بسیار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی دیربه دیریادم میکنه نگرانش نمیشم چون حتماشادبوده که ازیادش رفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو قلب منو کشتی ورفتی،اما میدونم که حتما یه روز برمیگردی. چون همیشه قاتل به محل جنایت بر می گرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وسعت قلب کوچکم به یادت هستم ، شاید کم باشد اما قلب هر کس تمام زندگی اوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عاشقانه ها را می بینی . . . نگو نه که باور نمی کنم . . . رازداری بس است . . . عشق من در چشم هانت همه رازها دیدنیست ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران عشق هوای دلم را پر کرده و عطر تو را نزد من اورده به دستانت نیاز دارم تا این اشکها را خاموش کنند