بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبا تا صبح بیدارم،خوابم نمیبره،منتظر میمونم عکست چشماشو ببنده بعد بخوابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها گلی ست که بدون نیاز به هیچ فصلی شکوفا میشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواس تنهایی ام را با خاطرات با تو بودن پرت کرده ام � بگو کسی حرفی نزند .. بگذار لحظه ای آرام بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم برقصم تو ساز بزن من میرقصم به ساز بی محلی هایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دستانت" در "دستانم" . . . اشکانم جاری . . . سرمای دستانم در گرمی دستانت محو . . . و "دلم" . . . ارامتر از قبل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ننها گرگها نیستند که لباس میش می پوشند گاهی پرستوها هم لباس مرغ عشق برتن می کنند.. عاشق که شدی کوچ میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیاز به عشق داری عاشق نشو بلکه زمانی عاشق شو که تمام وجودت سر شار از عشق هست و میخواهی ان را با کسی تقسیم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وآدم به حوا گفت آیا دوستم داری؟ و حوا پاسخ داد مگه خبر مرگم چاره دیگری دارم ؟ و اینگونه بود عشق آزاد شد .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کاغذ براى ستایشت جایى داشته باشد واگر قلم از جوهر عشق تهى گردد تو را خواهم نوشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــــفــــــرین بــــر دو چـــیز...!!! لـــحظـه ی آشــنایی... و... لـــحـظـه ی جــدایــی............؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوونم كن اگه جرمه جووني , جووني كن كه پامون گیر باشه .  فقط تقدير اگه ميشه هميشه , دعا كن عشقمون تقدير باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشتو به روم نبند بدون تو دق ميكنم مٹل روزای اول عاشقیم ھق ھق میکنم  ‏ ھیشکی نميتونه تو دنيا جز تو خوشحالم كنه دلخوشه با تو ناخوشي حتي كه دنبالم كنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آغوشت نامی بگذار این "آغوش" را همه دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ِ خودکاری که نمی‌نویسد، نه مثل ِ خودکاری که نمی‌خواهد بنویسد هم نه مثل ِ خودکاری شده‌ام که نمی‌تواند بنویسد چون دست ِ تو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل قالی نیمه تمام به دارم کشیده ای یا ببافم، یا بشکافم اول و آخر که به پای تو می‏‏افتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاييز كه شد اخراجش كردند... رفتگرعاشق را! كه برگها را قدم میزد نه جارو

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبا تا صبح بیدارم،خوابم نمیبره،منتظر میمونم عکست چشماشو ببنده بعد بخوابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنها گلی ست که بدون نیاز به هیچ فصلی شکوفا میشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواس تنهایی ام را با خاطرات با تو بودن پرت کرده ام � بگو کسی حرفی نزند .. بگذار لحظه ای آرام بگیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم برقصم تو ساز بزن من میرقصم به ساز بی محلی هایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دستانت" در "دستانم" . . . اشکانم جاری . . . سرمای دستانم در گرمی دستانت محو . . . و "دلم" . . . ارامتر از قبل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ننها گرگها نیستند که لباس میش می پوشند گاهی پرستوها هم لباس مرغ عشق برتن می کنند.. عاشق که شدی کوچ میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیاز به عشق داری عاشق نشو بلکه زمانی عاشق شو که تمام وجودت سر شار از عشق هست و میخواهی ان را با کسی تقسیم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وآدم به حوا گفت آیا دوستم داری؟ و حوا پاسخ داد مگه خبر مرگم چاره دیگری دارم ؟ و اینگونه بود عشق آزاد شد .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کاغذ براى ستایشت جایى داشته باشد واگر قلم از جوهر عشق تهى گردد تو را خواهم نوشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـــــفــــــرین بــــر دو چـــیز...!!! لـــحظـه ی آشــنایی... و... لـــحـظـه ی جــدایــی............؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوونم كن اگه جرمه جووني , جووني كن كه پامون گیر باشه .  فقط تقدير اگه ميشه هميشه , دعا كن عشقمون تقدير باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشتو به روم نبند بدون تو دق ميكنم مٹل روزای اول عاشقیم ھق ھق میکنم  ‏ ھیشکی نميتونه تو دنيا جز تو خوشحالم كنه دلخوشه با تو ناخوشي حتي كه دنبالم كنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آغوشت نامی بگذار این "آغوش" را همه دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ِ خودکاری که نمی‌نویسد، نه مثل ِ خودکاری که نمی‌خواهد بنویسد هم نه مثل ِ خودکاری شده‌ام که نمی‌تواند بنویسد چون دست ِ تو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل قالی نیمه تمام به دارم کشیده ای یا ببافم، یا بشکافم اول و آخر که به پای تو می‏‏افتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاييز كه شد اخراجش كردند... رفتگرعاشق را! كه برگها را قدم میزد نه جارو