بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عاشق شدن نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ، برای عاشق شدن باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت ! ((میلان کوندرا))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش میگم دوستت دارم عاشقتم بدون تو میمیرم بهم میگه خیلی حسودیی تو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده اي كه پرواز بلد نيست به قفس مي گويد تقديـــر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینـــــــ روزا معمولیــــــــــ بودنــــــ :) خودشــــــــــــ خاصهـــــــــــ :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس که دلتنگم اگر گریه کنم می گویند قطره ای قصد نشان دادن دریا دارد عشق رازی ست که تنها به خدا باید گفت چه سخن ها که خدا با من تنها دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنام افریدگار لبخندش کل دنیا مال من میشه وقتی با اون زیر بیرون میروم و اونم برای اینکه خیس نشوم دستش را میگذارد روی سرم... گاهی دستان یک زن میتواند معجزه کند مثل وقتی که دستت را گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را دیدیم از مجنون و عشقش قصه گفت کاش می گفتند،در این ره،چه بر لیلی گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كاش... ارزشش را داشتـــه باشد... كســـي را كه به ديگران تمام زندگي ات معرفـــي مي كني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خیس دلتنگی ام... اما کوچه آبی احساست را گم کرده ام.. مسیر عاشقی ات را یادم نیست... حالا نمی دانم؟؟.. تو مرا انتظار می کشی..  یا من تو را؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن گلبرگ مغرورم..... عه !!! بزه منو خورد عجب حیوون نفهمیه ها! داشتم پست احساسی میذاشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

# آقــــــــا اجـــــــازه ؟! ... ♥ مـــــن  ♥ بـــــا شمــــــــــا ♥ ♥ در پــنـــــــاه شمــــــــــا ♥  آرامــ مـﮯ شــــومـــ ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبیه شونه هات بزرگتراز شونه هاش باشه تا امینت آغوشت براش معنا پیدا کنه تا پایدار بودنت ثابت بشه تا همه بدونن تو رو داره تا خودتم بدونی دوست داشتنی هستی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه انتظـــار بزرگـــي ست... اينكه بدانـــي... پشت هـــر دوستت دارم... چقـــدر دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی تو دنیا  به اندازه بغل محکم و عاشقانه... کسی که دوسش داری به آدم آرامش نمیده...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تناوب یک حادثه در امن منی تو تداوم یک فاجعه در ذهن منی تو تمام آنکه باید هستی تو تکامل یک ناقصه در بطن منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

-اینه اتاقت کو؟؟؟ شکونـــــــــــدمش -چرا؟؟؟ میترسیدم توش نگا کنم -واسه چی؟؟؟؟ یکیو توش میدیدم ک اصلا شبـــــــیه من نبود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای عاشق شدن نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ، برای عاشق شدن باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت ! ((میلان کوندرا))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش میگم دوستت دارم عاشقتم بدون تو میمیرم بهم میگه خیلی حسودیی تو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده اي كه پرواز بلد نيست به قفس مي گويد تقديـــر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینـــــــ روزا معمولیــــــــــ بودنــــــ :) خودشــــــــــــ خاصهـــــــــــ :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بس که دلتنگم اگر گریه کنم می گویند قطره ای قصد نشان دادن دریا دارد عشق رازی ست که تنها به خدا باید گفت چه سخن ها که خدا با من تنها دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنام افریدگار لبخندش کل دنیا مال من میشه وقتی با اون زیر بیرون میروم و اونم برای اینکه خیس نشوم دستش را میگذارد روی سرم... گاهی دستان یک زن میتواند معجزه کند مثل وقتی که دستت را گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را دیدیم از مجنون و عشقش قصه گفت کاش می گفتند،در این ره،چه بر لیلی گذشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي كاش... ارزشش را داشتـــه باشد... كســـي را كه به ديگران تمام زندگي ات معرفـــي مي كني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خیس دلتنگی ام... اما کوچه آبی احساست را گم کرده ام.. مسیر عاشقی ات را یادم نیست... حالا نمی دانم؟؟.. تو مرا انتظار می کشی..  یا من تو را؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن گلبرگ مغرورم..... عه !!! بزه منو خورد عجب حیوون نفهمیه ها! داشتم پست احساسی میذاشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

# آقــــــــا اجـــــــازه ؟! ... ♥ مـــــن  ♥ بـــــا شمــــــــــا ♥ ♥ در پــنـــــــاه شمــــــــــا ♥  آرامــ مـﮯ شــــومـــ ........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبیه شونه هات بزرگتراز شونه هاش باشه تا امینت آغوشت براش معنا پیدا کنه تا پایدار بودنت ثابت بشه تا همه بدونن تو رو داره تا خودتم بدونی دوست داشتنی هستی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه انتظـــار بزرگـــي ست... اينكه بدانـــي... پشت هـــر دوستت دارم... چقـــدر دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی تو دنیا  به اندازه بغل محکم و عاشقانه... کسی که دوسش داری به آدم آرامش نمیده...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تناوب یک حادثه در امن منی تو تداوم یک فاجعه در ذهن منی تو تمام آنکه باید هستی تو تکامل یک ناقصه در بطن منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

-اینه اتاقت کو؟؟؟ شکونـــــــــــدمش -چرا؟؟؟ میترسیدم توش نگا کنم -واسه چی؟؟؟؟ یکیو توش میدیدم ک اصلا شبـــــــیه من نبود