بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعـــنتي ، دســـتِ کـــم... بـــين شـــعرهـــاي مـــن، دستـــش را نگـــير. بــــــي انـــــــــصاف! مــــــردم دارنــــــد اين شـــعرها را مــــــي خــــــوانــــــند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من ک گذشت...اما اگر باز درسرت هوای خداحافظی داشتی از همان ابتدا سلامی نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز پرواز .. با تو ... از تجریش تا دربند ... نه! همین یک تــُـک پایی هم که با من راه بیایی یک سفر تا فضا می ارزد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کجا باید رفت؟ من به هر جا که قدم بردارم من به هر جا که نظر می دوزم همه جا خنده توست همه جا خاطره دارم با تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و این پاسخ تمام عاشقانه هایم بود  من نباشم تا تو باشی مثل نبودن هوا چه سخت است زندگی بی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق برف بود ...  از موقعی که این رو فهمیدم روزای برفی یه حال دیگه ای دارم ...  از موقعی که فهمیدم غزل مزل رو بی خیال شدم .. فقط شعر سپید ... فقط سپید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو قاصدک ...  برو ... من چه کاری می تونم باهات داشته باشم آخه ?? من که کسی رو ندارم ! برو عذابم نده ... برو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای مُردن بیخ گوش من است همانجایی که روزی رد نفسهای تو بود… 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت که میکنم نه اینکه منتظر کلام تو باشم، تو خود موسیقی بیکلام زندگی منی، فقط کلنجار میروم با واژه ها که کدامشان را انتخاب کنم، هر چند.... انتخاب اگر حق مسلم من بود، اوی ِ من در آغوش دیگری نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داشتم … زیاد … کمش کردی … کمترش کردی … بی تفاوت شدم … لااقل دیگر مرا به نفرت نرسان …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون اگرچه در کنارم نیستی ، اما به حجم تمام سکوتی که در قلبم گذاشتی ، دوستت دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک معذرت خواهی به خودم بدهکارم.... واسه اینکه غرورمو شکستم... احساساتی بودم.... انسان بودم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی که چرا محو تماشای منی... آنچنان مات که حتی مژه بر هم نزنی؟!! مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو بقد مژه بر هم زدنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه میکنی باد...... عطر موهایش را جای دیگر بپاش.. این خانه خودش ویران است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کنه که من اول اومدم یاتو.... مهم اینه که.... کی تا اخرش می مونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان من تو را کم دارد احساس من تو را دوست دارد دستان من به تو نیازمند است ذهن من تو را می خواند قلب من فقط برای توست زندگی من تو هستی " دوستت دارم"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعـــنتي ، دســـتِ کـــم... بـــين شـــعرهـــاي مـــن، دستـــش را نگـــير. بــــــي انـــــــــصاف! مــــــردم دارنــــــد اين شـــعرها را مــــــي خــــــوانــــــند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من ک گذشت...اما اگر باز درسرت هوای خداحافظی داشتی از همان ابتدا سلامی نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز پرواز .. با تو ... از تجریش تا دربند ... نه! همین یک تــُـک پایی هم که با من راه بیایی یک سفر تا فضا می ارزد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کجا باید رفت؟ من به هر جا که قدم بردارم من به هر جا که نظر می دوزم همه جا خنده توست همه جا خاطره دارم با تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و این پاسخ تمام عاشقانه هایم بود  من نباشم تا تو باشی مثل نبودن هوا چه سخت است زندگی بی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق برف بود ...  از موقعی که این رو فهمیدم روزای برفی یه حال دیگه ای دارم ...  از موقعی که فهمیدم غزل مزل رو بی خیال شدم .. فقط شعر سپید ... فقط سپید !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو قاصدک ...  برو ... من چه کاری می تونم باهات داشته باشم آخه ?? من که کسی رو ندارم ! برو عذابم نده ... برو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای مُردن بیخ گوش من است همانجایی که روزی رد نفسهای تو بود… 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت که میکنم نه اینکه منتظر کلام تو باشم، تو خود موسیقی بیکلام زندگی منی، فقط کلنجار میروم با واژه ها که کدامشان را انتخاب کنم، هر چند.... انتخاب اگر حق مسلم من بود، اوی ِ من در آغوش دیگری نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داشتم … زیاد … کمش کردی … کمترش کردی … بی تفاوت شدم … لااقل دیگر مرا به نفرت نرسان …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اکنون اگرچه در کنارم نیستی ، اما به حجم تمام سکوتی که در قلبم گذاشتی ، دوستت دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک معذرت خواهی به خودم بدهکارم.... واسه اینکه غرورمو شکستم... احساساتی بودم.... انسان بودم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی که چرا محو تماشای منی... آنچنان مات که حتی مژه بر هم نزنی؟!! مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو بقد مژه بر هم زدنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه میکنی باد...... عطر موهایش را جای دیگر بپاش.. این خانه خودش ویران است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرقی نمی کنه که من اول اومدم یاتو.... مهم اینه که.... کی تا اخرش می مونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان من تو را کم دارد احساس من تو را دوست دارد دستان من به تو نیازمند است ذهن من تو را می خواند قلب من فقط برای توست زندگی من تو هستی " دوستت دارم"