بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خودم مردی شده ام . . . این روزها درسکوت سرسخت . . . بی صدا گریه میکنم . . . ولی !!! دنیا مواظبم باش . . . قلبم هنوز زنانه میزند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دست به قلم می‌بَرَم سراغِ تو را می‌گیرند کلمات. چه بنویسم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بیهوادلم هوایش رامیکند...هوای او.اویی که هیچوقت هوایم رانداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته دلت گیرکنه به قلاب ماهیگیری که دلش ماهی نمیخواهدوفقط برای تفریح اومده ماهیگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ماجرای عشقم روسفید بیرون آمدند…“موهایم” را میگویم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم هیچ میدانی جزئیات چشمهایت کلیات زندگی من است !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـا چـند روز بـعد از رفـتنش... گــوشـی کـه هــیچی..!! اِم پــی تـری أم ویــبره مـیزنـه...؟؟! تـوهـــمـه احــمـقــانـه ایه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــَــــــن... شیفتـــــــه ی آن بوســـه ی هول هولــَـــــکی ام کـــِـه دیرتـــــــ شده اما... از خِــیــــــــرَش نمی گـُـــــــذری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شد... این هم از "خیالت" بردار و برو... شاید باز بخواهی به کسی "هدیه اش" بدهی... سال دیگریست امسال!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت راورق بزن شاید درگوشه ای ازآن مرابه یادگارکشیده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرانجام یک عشق نافرجام یکــی بــــــــــــــــــــــــــــود و یکـــی . . . . . . نابـــــــــــود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه روي مغزم راه ميروند توي لعنتي روي قلبم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بهانه اي بود كه زير چتر من تا انتهاي كوچه بيايي كاش  نه كوچه انتهايي داشت و نه باران بند مي آمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی اعتمادم کن به همه ی دنیا یا اینکه بامن باش کناره من تنها ازاولین جملت فهمیده بودم زود  عشق های قبل از تو سوء تفاهم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی وقتی میدانم نمیایی،باز هم روی همان میز دو نفره مینشینم و به در خیره میشوم،انتظار تو را هم کشیدن زیباست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخر دفترهای مشقم نام تو بود چون میدانستم اخرش میروی..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خودم مردی شده ام . . . این روزها درسکوت سرسخت . . . بی صدا گریه میکنم . . . ولی !!! دنیا مواظبم باش . . . قلبم هنوز زنانه میزند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دست به قلم می‌بَرَم سراغِ تو را می‌گیرند کلمات. چه بنویسم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بیهوادلم هوایش رامیکند...هوای او.اویی که هیچوقت هوایم رانداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته دلت گیرکنه به قلاب ماهیگیری که دلش ماهی نمیخواهدوفقط برای تفریح اومده ماهیگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ماجرای عشقم روسفید بیرون آمدند…“موهایم” را میگویم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم هیچ میدانی جزئیات چشمهایت کلیات زندگی من است !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـا چـند روز بـعد از رفـتنش... گــوشـی کـه هــیچی..!! اِم پــی تـری أم ویــبره مـیزنـه...؟؟! تـوهـــمـه احــمـقــانـه ایه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــَــــــن... شیفتـــــــه ی آن بوســـه ی هول هولــَـــــکی ام کـــِـه دیرتـــــــ شده اما... از خِــیــــــــرَش نمی گـُـــــــذری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شد... این هم از "خیالت" بردار و برو... شاید باز بخواهی به کسی "هدیه اش" بدهی... سال دیگریست امسال!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت راورق بزن شاید درگوشه ای ازآن مرابه یادگارکشیده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرانجام یک عشق نافرجام یکــی بــــــــــــــــــــــــــــود و یکـــی . . . . . . نابـــــــــــود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه روي مغزم راه ميروند توي لعنتي روي قلبم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران بهانه اي بود كه زير چتر من تا انتهاي كوچه بيايي كاش  نه كوچه انتهايي داشت و نه باران بند مي آمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی اعتمادم کن به همه ی دنیا یا اینکه بامن باش کناره من تنها ازاولین جملت فهمیده بودم زود  عشق های قبل از تو سوء تفاهم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی وقتی میدانم نمیایی،باز هم روی همان میز دو نفره مینشینم و به در خیره میشوم،انتظار تو را هم کشیدن زیباست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخر دفترهای مشقم نام تو بود چون میدانستم اخرش میروی..