بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه میرم از اینجا از این دنیای مجازی،دوست داشتن های مجازی،بوسه های مجازی،از باهم بودن های مجازی!دیگر میروم دل شکتنمم مجازی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرت گوهر خود را به زر و سیم فروخت پدر عشق بسوزد که درآمد پدرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــاش میشـــــد برگـــــردی و ببینـــــی چشـــــمانـــــم چگونـــــه تقـــــاصِ تمـــــام بیخیالـــــی هایـــــت را پـــــس میدهنـــــد .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وقتایی که دلت گرفته بغض داری اروم نیستی! دلت براش تنگ شده...حوصله هیچ کسو نداری! به یاد لحظه ای بیفت که: اون همه ی بی قراری های تورو دید اما... چشماشو بست و رفت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز خاطراتت جان از من میگیرد هنوز در بیت بیت شعرام نام "تو"جای میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همین یک قدمی به تو خیره شده ام  بگذار ب این نگاه پاسخ دهم  عشق من وقتی نیم نگاهی می کنی  دردی در سینه نمی ماند باقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی معنی پیچیده ای ندارد، همین که تو باشی این تمام زندگیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـک بـــار هم وقـتــی مـنـتـظـرت نـیـسـتـم . . . . به ســراغـم بیــــا بـگــذار خـیـالـــم غــافـلـگیـــر شــود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـت به ماندن نیست بـرو، عشـق که گـدایی نـدارد. یادت نیست مگر؟ این نذر مـن بود، که کوه شوم و پای نبودنهایت بمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما هم وقتی یه اس ام اس واسه یکی میفرستین،،،مثلا دو....دخترتون،بعد از اینکه ارسال شد دوباره میره تو ارسال شده ها،دو سه بار دیگه اون اس ام اسو میخونین؟؟؟؟؟؟منکه رد خور نداره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز صبح چشمانم را باز می کنم و او نیست،و این بی رحمانه ترین اتفاق هرروزم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف تو که می شود من چقدر ناشیانه ادعای بی تفاوتی می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی غربت یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟ هر وقت از نگاه, صدا و همه ی خاطرات کسی که آرومت میکنه  دور شدی بدون که توی غربتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ک خوابی همش نفساتو چک میکنم... شبا تا صب ب نفس کشیدنت فک میکنم... میشمرم نکنه،قلبت یکی کمتر بزنه... عشق تو ثروتمو ، چشم تو دنیای منه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند دنیا دار مکافات است ... دنیا را بی خیال ، فعلا که دار وندار من تویی و ندیدنت مکافات ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن برای تنهـــــــــــــــا نبـودن آدمهای زیادی دور و برم دارم آن چیزی که ندارم کسی برای " بـا هــــــــــــــم بـودن " است. . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه میرم از اینجا از این دنیای مجازی،دوست داشتن های مجازی،بوسه های مجازی،از باهم بودن های مجازی!دیگر میروم دل شکتنمم مجازی بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدرت گوهر خود را به زر و سیم فروخت پدر عشق بسوزد که درآمد پدرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــــاش میشـــــد برگـــــردی و ببینـــــی چشـــــمانـــــم چگونـــــه تقـــــاصِ تمـــــام بیخیالـــــی هایـــــت را پـــــس میدهنـــــد .. !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی وقتایی که دلت گرفته بغض داری اروم نیستی! دلت براش تنگ شده...حوصله هیچ کسو نداری! به یاد لحظه ای بیفت که: اون همه ی بی قراری های تورو دید اما... چشماشو بست و رفت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز خاطراتت جان از من میگیرد هنوز در بیت بیت شعرام نام "تو"جای میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در همین یک قدمی به تو خیره شده ام  بگذار ب این نگاه پاسخ دهم  عشق من وقتی نیم نگاهی می کنی  دردی در سینه نمی ماند باقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی معنی پیچیده ای ندارد، همین که تو باشی این تمام زندگیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـک بـــار هم وقـتــی مـنـتـظـرت نـیـسـتـم . . . . به ســراغـم بیــــا بـگــذار خـیـالـــم غــافـلـگیـــر شــود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـت به ماندن نیست بـرو، عشـق که گـدایی نـدارد. یادت نیست مگر؟ این نذر مـن بود، که کوه شوم و پای نبودنهایت بمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما هم وقتی یه اس ام اس واسه یکی میفرستین،،،مثلا دو....دخترتون،بعد از اینکه ارسال شد دوباره میره تو ارسال شده ها،دو سه بار دیگه اون اس ام اسو میخونین؟؟؟؟؟؟منکه رد خور نداره!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز صبح چشمانم را باز می کنم و او نیست،و این بی رحمانه ترین اتفاق هرروزم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف تو که می شود من چقدر ناشیانه ادعای بی تفاوتی می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی غربت یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟ هر وقت از نگاه, صدا و همه ی خاطرات کسی که آرومت میکنه  دور شدی بدون که توی غربتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ک خوابی همش نفساتو چک میکنم... شبا تا صب ب نفس کشیدنت فک میکنم... میشمرم نکنه،قلبت یکی کمتر بزنه... عشق تو ثروتمو ، چشم تو دنیای منه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند دنیا دار مکافات است ... دنیا را بی خیال ، فعلا که دار وندار من تویی و ندیدنت مکافات ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن برای تنهـــــــــــــــا نبـودن آدمهای زیادی دور و برم دارم آن چیزی که ندارم کسی برای " بـا هــــــــــــــم بـودن " است. . .