بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اشکی قلبمان را بشکند با نگاه خسته ای ویران شویم کش وقتی شاپرک ها تشنه اند ما بجای ابر ها گریان شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر توانی از محبت حلقه در گوشم کنی /حیف باشد که مرا چون شمع خاموشم کنی/من که از یاد تمام اشنایان رفته ام /وای بر من گرتوهم روزی فراموشم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای بهانه شیرین تر ازشکر قندم به عشق پاک کسی جزتودل نمیبندم به دین این همه پیغمبر احتیاجی نیست هم این بس است که اینک تویی خداوندم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عاشقان ای عاشقان/ آنکس که بیند روی او /شوریده گردد عقل او / آشفته گردد خوی او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند تنهایی را دوست ندارم اما دوست دارم در قلب تو تنهای تنها باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمـان هـم کـه بـاشی بـغلت خـواهــم کـرد … فـکر گـستـردگـی واژه نبـاش هـمه در گـوشه ی تـنـهایـی مـن جـا دارنـد … پـُر از عـاشـقـانـه ای تـو دیـگر از خـدا چـه بـخواهــم ؟؟؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــلخــتــریــن جــمــلــه ای کــه مــن شــنــیــدم! و مــمـکــن اســت از زبــان مــعــشـوقــت بــشــنــوی: مــا مــی تــونــیــم دوســتـــای خــوبــی بــرای هــم بــاشــیــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روزها همه ی برنامه روزانه من سپری کردن زمان بود واسه لحظه دیدنش... و این روزها ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیره است چشم خانه به چشمان مات من.... خالیست بیصدا و سکوتت حیاط من..... حق السکوت میطلبد از لبان تو.... چشمان لاابالی ولبهای لات من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شقایق درسته تا تو هستی باید زندگی کرد اما شقایق اینجا خیلی غریبه ام اخه اینجا کسی عاشق نمیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحویل نمیگیرم…!! سالی را که بدون حضور تـــــــــــو تحویل شود… 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پر از زخم های بزرگیست که قرار است هروقت بزرگ شدم از یاد ببرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ای عشق پایان تو دور است دلم غرق تمنای عبور است برای قد کشیدن در هوایت دلم مثل صنوبرها صبور است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب به برِ من است و آن مايه ی ناز يا رب تو کليد صبح در چاه انداز ای روشنی صبح به مشرق برگرد ای ظلمت شب با من بيچاره بساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه قهوه سفارش می داد می گفت «به نیت چشم های تو!...» شیر و شکر هم می ریخت توی آن. می پرسید «شبیه شد؟» این روزها اما... شنیده ام چای سبز سفارش می دهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستتو مشت كن مشته؟ حالا محكم بزن تو چشمم تا كور شم دوريتو نبينم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اشکی قلبمان را بشکند با نگاه خسته ای ویران شویم کش وقتی شاپرک ها تشنه اند ما بجای ابر ها گریان شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر توانی از محبت حلقه در گوشم کنی /حیف باشد که مرا چون شمع خاموشم کنی/من که از یاد تمام اشنایان رفته ام /وای بر من گرتوهم روزی فراموشم کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای بهانه شیرین تر ازشکر قندم به عشق پاک کسی جزتودل نمیبندم به دین این همه پیغمبر احتیاجی نیست هم این بس است که اینک تویی خداوندم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای عاشقان ای عاشقان/ آنکس که بیند روی او /شوریده گردد عقل او / آشفته گردد خوی او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند تنهایی را دوست ندارم اما دوست دارم در قلب تو تنهای تنها باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمـان هـم کـه بـاشی بـغلت خـواهــم کـرد … فـکر گـستـردگـی واژه نبـاش هـمه در گـوشه ی تـنـهایـی مـن جـا دارنـد … پـُر از عـاشـقـانـه ای تـو دیـگر از خـدا چـه بـخواهــم ؟؟؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــلخــتــریــن جــمــلــه ای کــه مــن شــنــیــدم! و مــمـکــن اســت از زبــان مــعــشـوقــت بــشــنــوی: مــا مــی تــونــیــم دوســتـــای خــوبــی بــرای هــم بــاشــیــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روزها همه ی برنامه روزانه من سپری کردن زمان بود واسه لحظه دیدنش... و این روزها ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیره است چشم خانه به چشمان مات من.... خالیست بیصدا و سکوتت حیاط من..... حق السکوت میطلبد از لبان تو.... چشمان لاابالی ولبهای لات من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شقایق درسته تا تو هستی باید زندگی کرد اما شقایق اینجا خیلی غریبه ام اخه اینجا کسی عاشق نمیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحویل نمیگیرم…!! سالی را که بدون حضور تـــــــــــو تحویل شود… 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم پر از زخم های بزرگیست که قرار است هروقت بزرگ شدم از یاد ببرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر ای عشق پایان تو دور است دلم غرق تمنای عبور است برای قد کشیدن در هوایت دلم مثل صنوبرها صبور است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب به برِ من است و آن مايه ی ناز يا رب تو کليد صبح در چاه انداز ای روشنی صبح به مشرق برگرد ای ظلمت شب با من بيچاره بساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه قهوه سفارش می داد می گفت «به نیت چشم های تو!...» شیر و شکر هم می ریخت توی آن. می پرسید «شبیه شد؟» این روزها اما... شنیده ام چای سبز سفارش می دهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستتو مشت كن مشته؟ حالا محكم بزن تو چشمم تا كور شم دوريتو نبينم