بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تقدیری که در مشتت نباشد دل داده باشی و کسی پشتت نباشد فرقی ندارد زندگی با مرگ وقتی انگشتر عشقت در انگشتت نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبـان هوایش غرق دلتنگیست عطرِ تو را در مشت خود دارد فهمیده خیلی ‌دوستت دارم هی‌ پشتِ هم با عشق میبارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط بسته ام... ســـر نيامدنش.... چه بردي مي شـــود... اگـــر ببازم....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهــــــاے پـایـیـز!  حـواست جمــع بــاشد!  دور تــو و تــمـام عـاشـقـانـه هایـت را خط خـــواهـــم کـشـیـد....  اگــر بــا آمـــدنــت.....  اوحتی یـــک ســرفـــه کــنــد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه یعنی "نفس" می کشم.جایی دورتر از "نفسم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا! عزیزم را تو یاری کن, پناهش باش و در حقش تو کاری کن, الهی هر چه میخواهد نصیبش کن, خدایا بر لبش لبخند جاری کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا برای دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم تورا بخاطر خاطره ها دوست می دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن جنس عجیبی دارد چشم هایش راکه ببندی... دیددلش بیشترمی شود دلش راکه می شکنی.... باران لطافت ازچشم هایش جاری می شود.... انگارخلق شده تا روی(عشق)راکم کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیزیـــــک بــعـــدها ثـــابـــت مـــی‌کـــنــد  در روزهــــای بــــــارانـــی  جــــای خـــالــی آدم هــــا  "بــــــــــــــزرگتر" مـــی شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمعه که خیس باشد... دل آدم برای هزار و یک نفر می گیرد آن هزار نفر را می شود کاری کرد آن یک نفر اما کار خودش را می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم و عکس مچاله شده در دستی که... منم و عشق که خوردیم به بن بستی که...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـبـیـنـم کـیـا عـــ♥ــاشــق خـــ♥ــداشـون هـسـتـن ، لایــــــــ♥ـــــــک کـنـیـن بـبـیـــنـم  خــــ♥ــدا چـنـــد تــا لایـــک داره ؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته بخوایش و نخوادت… یا اینکه بخوادت و نخوایش… اما هیچی سخت تر از این نیست که بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسمون باشه دل ادما شیشه نیست روش هااااااا کنیم... بعد قلب بکشیم وایسیم اب شدنش رو تماشا کنیم  وکیف کنیم... . . . روی دل شیشه ایی ادما اگه قلب میکشی  باید مردونه پاش وایسی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگنــــــ هیچ عشـــــقی تو دنـــــیا مثل عشـــــق اولـــــ…ـــــی نیستـــــ… میـــــگذرهــ… یه عمریــ… اما از خیـــــالت رفتـــــ…ـــــنی نیستـــــ… کـــــ…ـــــاش برگردهـــــ……!…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمیان دست هایت عشق پیدا می شود زیر باران نگاهت نسترن وا می شود با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو مهربانی های قلبت خوب معنا می شود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تقدیری که در مشتت نباشد دل داده باشی و کسی پشتت نباشد فرقی ندارد زندگی با مرگ وقتی انگشتر عشقت در انگشتت نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبـان هوایش غرق دلتنگیست عطرِ تو را در مشت خود دارد فهمیده خیلی ‌دوستت دارم هی‌ پشتِ هم با عشق میبارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرط بسته ام... ســـر نيامدنش.... چه بردي مي شـــود... اگـــر ببازم....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهــــــاے پـایـیـز!  حـواست جمــع بــاشد!  دور تــو و تــمـام عـاشـقـانـه هایـت را خط خـــواهـــم کـشـیـد....  اگــر بــا آمـــدنــت.....  اوحتی یـــک ســرفـــه کــنــد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معجزه یعنی "نفس" می کشم.جایی دورتر از "نفسم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا! عزیزم را تو یاری کن, پناهش باش و در حقش تو کاری کن, الهی هر چه میخواهد نصیبش کن, خدایا بر لبش لبخند جاری کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا برای دوست داشتن دوست می دارم برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم تورا بخاطر خاطره ها دوست می دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن جنس عجیبی دارد چشم هایش راکه ببندی... دیددلش بیشترمی شود دلش راکه می شکنی.... باران لطافت ازچشم هایش جاری می شود.... انگارخلق شده تا روی(عشق)راکم کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیزیـــــک بــعـــدها ثـــابـــت مـــی‌کـــنــد  در روزهــــای بــــــارانـــی  جــــای خـــالــی آدم هــــا  "بــــــــــــــزرگتر" مـــی شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمعه که خیس باشد... دل آدم برای هزار و یک نفر می گیرد آن هزار نفر را می شود کاری کرد آن یک نفر اما کار خودش را می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم و عکس مچاله شده در دستی که... منم و عشق که خوردیم به بن بستی که...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـبـیـنـم کـیـا عـــ♥ــاشــق خـــ♥ــداشـون هـسـتـن ، لایــــــــ♥ـــــــک کـنـیـن بـبـیـــنـم  خــــ♥ــدا چـنـــد تــا لایـــک داره ؟؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته بخوایش و نخوادت… یا اینکه بخوادت و نخوایش… اما هیچی سخت تر از این نیست که بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسمون باشه دل ادما شیشه نیست روش هااااااا کنیم... بعد قلب بکشیم وایسیم اب شدنش رو تماشا کنیم  وکیف کنیم... . . . روی دل شیشه ایی ادما اگه قلب میکشی  باید مردونه پاش وایسی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگنــــــ هیچ عشـــــقی تو دنـــــیا مثل عشـــــق اولـــــ…ـــــی نیستـــــ… میـــــگذرهــ… یه عمریــ… اما از خیـــــالت رفتـــــ…ـــــنی نیستـــــ… کـــــ…ـــــاش برگردهـــــ……!…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمیان دست هایت عشق پیدا می شود زیر باران نگاهت نسترن وا می شود با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو مهربانی های قلبت خوب معنا می شود...