بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی در باران میخواند تورا تا اوج میخواهم برای ناز چشمانت چه بی صبرانه می مانم  دلم تنگ است وبی یادت در این غربت نمی مانم تو هستی در وجود من تو را هرگز نمی رانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادما گر گذری کرد زایوان دلت بدعایی ز دل پاک تو مهمانش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا کجا "صدقه" کرده ای که مدام، بلای "بی تو بودن" به سرم می آید..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبان را باید روی چشم گذاشت .کجایی چشمهایم بهانه ات را گرفته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یک نفر یعنی کوچک کردن تمام دنیا به انداره ان یک نفر وبزرگ کردن ان یک نفر به اندازه ی تمام دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکلیفم روشن شد!خاموش میشوم شیرینم...فرهادوار این بار باید به جای کوه دل بکنم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوازشش کن  نترس بی کسی اش واگیر ندارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی روزی خسته میشی از پرسه و ولگردی... یا پشیمون میشی از این ک منو ول کردی... تازه خواستم پر بگیرم ک شکستی بالمو... تو ک جای زانوهام نیستی بفهمی حالمو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو گونه غم هايم را هميشه سرخ مي كند - اين سيب ها - هديه براي تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داشتم يادت هست؟ گفتم دوستت دارم و تو گفتي كو چكي براي دوست داشتن رفتم تا بزرگ شوم اما انقدر بزرگ شدم كه يادم رفت "دوستت دارم"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدوم خواستن،کدوم جنون،کدوم عشق؟ شاید خیلی از این حرفا دروغه... تا وقتی با همیم از عشق میگیم... نباشیم،قولمون حتی دروغه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من انگار شب را نوشیده ام و بر این شاخه های شکسته می گریم مرا تنها گذار ای چشم تب دار سرگردان مرا با رنج بودن تنها گذار مگذار خواب وجودم را پر پر کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم ، از دلتنگی عاشق ترم یا از عاشقی دلتنگ تر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسیم عشق دل دریایی ما را نیز به تلاطم كشانده است و امواج اشتیاق ما نشان از حیات دارد. سكون صفت مرداب است و حركت، نشانه‌ی حیات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی تابانه می خواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری! چه بی تابانه تورا طلب میکنم...اماچه سود که ازتوبرایم جز حسرتی همیشگی نخواهد ماند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر می توانم اقرار کنم و انکار کنم که همه چیز را ، در این دنیا همچون تو می توانم بفهمم و احساس کنم و ببینم! من در تو زندگی میکنم! و تنها تو باشی و دیگر هیچ! و این "عشق" نام دارد..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی در باران میخواند تورا تا اوج میخواهم برای ناز چشمانت چه بی صبرانه می مانم  دلم تنگ است وبی یادت در این غربت نمی مانم تو هستی در وجود من تو را هرگز نمی رانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادما گر گذری کرد زایوان دلت بدعایی ز دل پاک تو مهمانش کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا کجا "صدقه" کرده ای که مدام، بلای "بی تو بودن" به سرم می آید..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبان را باید روی چشم گذاشت .کجایی چشمهایم بهانه ات را گرفته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یک نفر یعنی کوچک کردن تمام دنیا به انداره ان یک نفر وبزرگ کردن ان یک نفر به اندازه ی تمام دنیا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکلیفم روشن شد!خاموش میشوم شیرینم...فرهادوار این بار باید به جای کوه دل بکنم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوازشش کن  نترس بی کسی اش واگیر ندارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی روزی خسته میشی از پرسه و ولگردی... یا پشیمون میشی از این ک منو ول کردی... تازه خواستم پر بگیرم ک شکستی بالمو... تو ک جای زانوهام نیستی بفهمی حالمو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو گونه غم هايم را هميشه سرخ مي كند - اين سيب ها - هديه براي تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت داشتم يادت هست؟ گفتم دوستت دارم و تو گفتي كو چكي براي دوست داشتن رفتم تا بزرگ شوم اما انقدر بزرگ شدم كه يادم رفت "دوستت دارم"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدوم خواستن،کدوم جنون،کدوم عشق؟ شاید خیلی از این حرفا دروغه... تا وقتی با همیم از عشق میگیم... نباشیم،قولمون حتی دروغه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من انگار شب را نوشیده ام و بر این شاخه های شکسته می گریم مرا تنها گذار ای چشم تب دار سرگردان مرا با رنج بودن تنها گذار مگذار خواب وجودم را پر پر کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم ، از دلتنگی عاشق ترم یا از عاشقی دلتنگ تر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسیم عشق دل دریایی ما را نیز به تلاطم كشانده است و امواج اشتیاق ما نشان از حیات دارد. سكون صفت مرداب است و حركت، نشانه‌ی حیات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی تابانه می خواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری! چه بی تابانه تورا طلب میکنم...اماچه سود که ازتوبرایم جز حسرتی همیشگی نخواهد ماند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر می توانم اقرار کنم و انکار کنم که همه چیز را ، در این دنیا همچون تو می توانم بفهمم و احساس کنم و ببینم! من در تو زندگی میکنم! و تنها تو باشی و دیگر هیچ! و این "عشق" نام دارد..