بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد هیچ خونه ای توی حسرت شنیدن صدای نفس پدر خونه نباشه قدرش رو بدونین که مطمئنم مثل پدر من ؛ بهترین پدر دنیاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبریز غزل بیا همی آهسته چون آیه بخوان مرا کمی آهسته آهسته مرا رها بکن از سر عشق تا در تو رها شوم دمی آهسته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نهایت دوست داشتن درقطره ی باران است من دریا را تقدیمت میکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ی بین بهشت و جهنـم ِ زندگی من تنها به اندازه ی فاصله ی بین بازوان توست در آغوش تو بودن یا نبودن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تکرار فرداهای ماست / میرسد روزی که فردا نیستیم آنچه میماند فقط نقش نکوست / نقش ها می ماند و ما نیستیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از گذشت ِاین همه سال عاشقم هنوز هر چند اگر نمانده مجال عاشقم هنوز در آرزوی بوسه ای از آن لبم، ببین! با این همه امید محال عاشقم هنوز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت مجنون گر همه روی زمین هر زمان بر من کنندی آفرین من نخواهم آفرین هیچکس مدح من دشنام لیلی باد و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتنت نیاز به استخاره نبود امــا برای با تو بودن و با تو ماندن سَراپــا نیـــازمند استجابَت دعایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نـفهمیـــــد که « زلـیخـــــــا » مــَـــــــــرد بـود ..! میــــدانی چــــــــــــرا ؟؟ مـــــردانـــگی میــخواهـــــد مــــــــانـدَن ، پــای عشــــــقی که مـُـــدام تـو را پـــس میــــزَنــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸــــﻖ ” ﯾﻌﻨﯽ.. حـــــتی اگه … ﺑﺪﻭﻧﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩﺕ !! بدونی نمیشه !! … ﺍﻣﺎ ﻧﺘﻮﻧﯽ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻨﯽ! ﻧﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮ… ﻧﻪ ﻓﮑﺮﺷﻮ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــــایِ خــالـــی تــــو را آنقــــدر بــا چـشـــم هــایـــَم آب خـــواهـــم داد کـــه یک روز کنارم سبز شوی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میان این همه آدم فقط کمی …سادگی می خواهد و دلم کسی را می خواهد که نپرسد “حواست به من هست ؟” فقط بیاید با اندکی نگاه . . . آرام بگوید “حواسم به تو بود !”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که سرد میشوى من از دهان میافتم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم میگویند : آدم های خوب را پیدا کنید و بدها را رها . . . اما باید این گونه باشد: خوبی را در آدم ها پیدا کنید و بدی آنها را نادیده بگیرید . . . هیچکس کامل نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ی میلادم که از خاطرت رفت! فدای سرت! هیچگاه مدیون شمع هایی که در تنهایی برای به دنیا امدنت روشن کردم نمیمانی. . . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته احساس کنی مثل دارویی..... و فقط موقع نیاز ازت استفاده کنن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد هیچ خونه ای توی حسرت شنیدن صدای نفس پدر خونه نباشه قدرش رو بدونین که مطمئنم مثل پدر من ؛ بهترین پدر دنیاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبریز غزل بیا همی آهسته چون آیه بخوان مرا کمی آهسته آهسته مرا رها بکن از سر عشق تا در تو رها شوم دمی آهسته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نهایت دوست داشتن درقطره ی باران است من دریا را تقدیمت میکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ی بین بهشت و جهنـم ِ زندگی من تنها به اندازه ی فاصله ی بین بازوان توست در آغوش تو بودن یا نبودن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تکرار فرداهای ماست / میرسد روزی که فردا نیستیم آنچه میماند فقط نقش نکوست / نقش ها می ماند و ما نیستیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از گذشت ِاین همه سال عاشقم هنوز هر چند اگر نمانده مجال عاشقم هنوز در آرزوی بوسه ای از آن لبم، ببین! با این همه امید محال عاشقم هنوز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت مجنون گر همه روی زمین هر زمان بر من کنندی آفرین من نخواهم آفرین هیچکس مدح من دشنام لیلی باد و بس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دوست داشتنت نیاز به استخاره نبود امــا برای با تو بودن و با تو ماندن سَراپــا نیـــازمند استجابَت دعایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نـفهمیـــــد که « زلـیخـــــــا » مــَـــــــــرد بـود ..! میــــدانی چــــــــــــرا ؟؟ مـــــردانـــگی میــخواهـــــد مــــــــانـدَن ، پــای عشــــــقی که مـُـــدام تـو را پـــس میــــزَنــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸــــﻖ ” ﯾﻌﻨﯽ.. حـــــتی اگه … ﺑﺪﻭﻧﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩﺕ !! بدونی نمیشه !! … ﺍﻣﺎ ﻧﺘﻮﻧﯽ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻨﯽ! ﻧﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮ… ﻧﻪ ﻓﮑﺮﺷﻮ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــــایِ خــالـــی تــــو را آنقــــدر بــا چـشـــم هــایـــَم آب خـــواهـــم داد کـــه یک روز کنارم سبز شوی…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میان این همه آدم فقط کمی …سادگی می خواهد و دلم کسی را می خواهد که نپرسد “حواست به من هست ؟” فقط بیاید با اندکی نگاه . . . آرام بگوید “حواسم به تو بود !”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که سرد میشوى من از دهان میافتم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم میگویند : آدم های خوب را پیدا کنید و بدها را رها . . . اما باید این گونه باشد: خوبی را در آدم ها پیدا کنید و بدی آنها را نادیده بگیرید . . . هیچکس کامل نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ی میلادم که از خاطرت رفت! فدای سرت! هیچگاه مدیون شمع هایی که در تنهایی برای به دنیا امدنت روشن کردم نمیمانی. . . . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته احساس کنی مثل دارویی..... و فقط موقع نیاز ازت استفاده کنن