بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر است خلوتم از ياد عاشقانه ى او/گرفته باز دل كوچكم بهانه ى او/نسيم رهگذر اين با هم نياورده/به دست قاصدكى نامه با نشانه او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی  برای عششق ما  شعر اتل متل خواند! که پایت را  به این راحتی  از زندگیم ورچیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده ام نه ازجانی که مانده! ازاستخوان های لجبازی که روی هم ایستاده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق..................... هه چه خنده دار عشق.................... جه خطرناک و بعضی هاچقدرغمگینندکه برای لحظه ای خنده چنین خطری میکننند!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنهامیکروبی است که ازراه چشم منتقل میشود........!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونکه تودلم جاشه..با عشقی که توچشماشه ای کاش.. مال من باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَس کــہ بــہ پاے تـــو نشـسـتم ایســتـاבטּ را از یــاב بُــــرבه اَم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای اشنای امروز کاش در قریبگی دیروز باورت نمی کردم که اکنون بخواهم تو را فراموش شده ی فردا بخوانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شب بیا از این ورا گذر کن دوباره دلم رو دربه در کن واسم این زندگی هروز یه جوره بیاد و از نگاه من حذر کن...  اخه دلم هواتو کرده یاد چشاتو کرده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی مخاطب تمام جملاتت من بودم !!! نمیدانی چه درد سختی ست خلع مقام شدن ..!!!نمیدانی چه سخت تر است ، دیدن ترفیع گرفتن دیگری !!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همبازي قديم! چشم نگذار... آنقدر دورم كه با شمردن همه ي اعداد هم پيدايم نميكني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته گذشتن از کسی که گذشتتو باهاش ساختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیستون کنده شدو عشق به جایی نرسید دیگر از تیشه ی فرهاد بدم می آید..........................!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون..... ی کارى کن امشب ک از روآتیش میپره یخ دلش آب شه وبهم بگه دستتو بده بمن.....دیگه بسته.....بیا باهم ادامه بدیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دُنـبـال کَـسي نـيستَم که وقـتي ميگـم ميخـوام بـرَم بـگه نـرو کسي رو مـيخوام که وقـتي گـفتم ميـرم بـگه: صَبر کن منَم باهات ميـام تَنــها نــرو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو این سال جدید نزار دلی بشکند"نزار چشمی بارانی شه".....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر است خلوتم از ياد عاشقانه ى او/گرفته باز دل كوچكم بهانه ى او/نسيم رهگذر اين با هم نياورده/به دست قاصدكى نامه با نشانه او

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی  برای عششق ما  شعر اتل متل خواند! که پایت را  به این راحتی  از زندگیم ورچیدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده ام نه ازجانی که مانده! ازاستخوان های لجبازی که روی هم ایستاده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق..................... هه چه خنده دار عشق.................... جه خطرناک و بعضی هاچقدرغمگینندکه برای لحظه ای خنده چنین خطری میکننند!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تنهامیکروبی است که ازراه چشم منتقل میشود........!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونکه تودلم جاشه..با عشقی که توچشماشه ای کاش.. مال من باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَس کــہ بــہ پاے تـــو نشـسـتم ایســتـاבטּ را از یــاב بُــــرבه اَم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای اشنای امروز کاش در قریبگی دیروز باورت نمی کردم که اکنون بخواهم تو را فراموش شده ی فردا بخوانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه شب بیا از این ورا گذر کن دوباره دلم رو دربه در کن واسم این زندگی هروز یه جوره بیاد و از نگاه من حذر کن...  اخه دلم هواتو کرده یاد چشاتو کرده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی مخاطب تمام جملاتت من بودم !!! نمیدانی چه درد سختی ست خلع مقام شدن ..!!!نمیدانی چه سخت تر است ، دیدن ترفیع گرفتن دیگری !!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همبازي قديم! چشم نگذار... آنقدر دورم كه با شمردن همه ي اعداد هم پيدايم نميكني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته گذشتن از کسی که گذشتتو باهاش ساختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیستون کنده شدو عشق به جایی نرسید دیگر از تیشه ی فرهاد بدم می آید..........................!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون..... ی کارى کن امشب ک از روآتیش میپره یخ دلش آب شه وبهم بگه دستتو بده بمن.....دیگه بسته.....بیا باهم ادامه بدیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دُنـبـال کَـسي نـيستَم که وقـتي ميگـم ميخـوام بـرَم بـگه نـرو کسي رو مـيخوام که وقـتي گـفتم ميـرم بـگه: صَبر کن منَم باهات ميـام تَنــها نــرو .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو این سال جدید نزار دلی بشکند"نزار چشمی بارانی شه".....