بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر بر شيشه های بخارگرفته ی شهر حرف اول نام تو را نوشته ام ديگر مردم شهر می دانند نام زيبای تو با کدام حرف شروع میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چند روز پیش فکر میکردم شکست عشقی خوردم ... الان فهمیدم این وصله ها به من نمیچسبه  عشق چیه ...!!! یالاندان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من میرم ولی بدون اون / روزی ازت سیر میشه بدون اون روز دیگه من / مردمو تو تنها میمونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻫﺎﯼ ﺧـــﻮﺏ ﻫﻤﯿﺸﻪ " ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ " ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻢ " ﺍﻓﺘــــــﺎﺩﻩ " ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺣﺘﯽ "ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ " ﻫﻢ ﻓﻌﻞ ﻗﺸﻨﮕﯿﺴﺖ ﻭﻗﺘــــﯽ ﭘﺎﯼ ﺗـــﻮ ﻭﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جا پای فاصله ها محکمتر می شود .... هرچه بیشتر درگیر تو میشوم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** ســـعـــیـــد تـــنـــهـــا ** گـــاهـــی یـــک نـــگـــاهــ نـــوش دارویـــی مـــیـــشـــود بـــرای تـــمـــام دردهـــا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا کوچک است آنقدر کوچک که همدمی برای من نیست ٬ اما شایدم بزرگ باشد چون آنکه با یه نگاه عاشقم کرد را دیگر هرگز ندیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تند تند عوض کردن اهنگا میتونه راه فرار از کلی خاطره باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردای واقعی... زیباترین دختر دنیا رو دوست ندارن... اونا دختری رو دوست دارن که... بتونه دنیاشون رو به زیباترین شکل بسازه...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻡ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿــــــﺶ . . .  ﯾﻬـــــﻮ یﮑﯿﻮ ﻣﯿـــبﯿﻨﻪ . . . ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ هیـــچ وقت ﺑﻘﯿـــــــﻪ ﺭﻭ ﻧﻤﯿـــﺒﯿﻨﻪ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منطقی نیست!  پاییز باشد, باران شرشر ببارد  ولی تو نباشی.. #دلنوشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای مخاطب خاص دلم یهو تورو خاست، برای این دل من نذاشتی هوش وحواس، آهای مخاطب خاص اجازه دست شماس ،قبوله هر چی بگی، عاشقت اینجوریاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی خیابان به خیابان همه را رد کنی و... ناگهان سر یک کوچه کمی مکث کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غزل خون چشاتم٬ دیوونه ی اداتم ببین که خاطر خواهتم٬ من خاک پاتم دلم رو هی نلرزون٬ قربون نگاتم میخوایی بگو بمیرم٬ که جون فداتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــو هـایـت را مـی بـندی . . .  بـهانه ی وزیـدن را از نـسیـم مـیـگیـری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر قرار چشم انتظار٬ منو میکاری همیشه یه بار بگو دوستت دارم٬ دنیا که به آخر نمیرسه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر بر شيشه های بخارگرفته ی شهر حرف اول نام تو را نوشته ام ديگر مردم شهر می دانند نام زيبای تو با کدام حرف شروع میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا چند روز پیش فکر میکردم شکست عشقی خوردم ... الان فهمیدم این وصله ها به من نمیچسبه  عشق چیه ...!!! یالاندان 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من میرم ولی بدون اون / روزی ازت سیر میشه بدون اون روز دیگه من / مردمو تو تنها میمونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻫﺎﯼ ﺧـــﻮﺏ ﻫﻤﯿﺸﻪ " ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻨﺪ " ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻢ " ﺍﻓﺘــــــﺎﺩﻩ " ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺣﺘﯽ "ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ " ﻫﻢ ﻓﻌﻞ ﻗﺸﻨﮕﯿﺴﺖ ﻭﻗﺘــــﯽ ﭘﺎﯼ ﺗـــﻮ ﻭﺳﻂ ﺑﺎﺷﺪ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جا پای فاصله ها محکمتر می شود .... هرچه بیشتر درگیر تو میشوم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** ســـعـــیـــد تـــنـــهـــا ** گـــاهـــی یـــک نـــگـــاهــ نـــوش دارویـــی مـــیـــشـــود بـــرای تـــمـــام دردهـــا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا کوچک است آنقدر کوچک که همدمی برای من نیست ٬ اما شایدم بزرگ باشد چون آنکه با یه نگاه عاشقم کرد را دیگر هرگز ندیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تند تند عوض کردن اهنگا میتونه راه فرار از کلی خاطره باشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردای واقعی... زیباترین دختر دنیا رو دوست ندارن... اونا دختری رو دوست دارن که... بتونه دنیاشون رو به زیباترین شکل بسازه...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﺩﻡ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿــــــﺶ . . .  ﯾﻬـــــﻮ یﮑﯿﻮ ﻣﯿـــبﯿﻨﻪ . . . ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ هیـــچ وقت ﺑﻘﯿـــــــﻪ ﺭﻭ ﻧﻤﯿـــﺒﯿﻨﻪ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منطقی نیست!  پاییز باشد, باران شرشر ببارد  ولی تو نباشی.. #دلنوشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای مخاطب خاص دلم یهو تورو خاست، برای این دل من نذاشتی هوش وحواس، آهای مخاطب خاص اجازه دست شماس ،قبوله هر چی بگی، عاشقت اینجوریاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی خیابان به خیابان همه را رد کنی و... ناگهان سر یک کوچه کمی مکث کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غزل خون چشاتم٬ دیوونه ی اداتم ببین که خاطر خواهتم٬ من خاک پاتم دلم رو هی نلرزون٬ قربون نگاتم میخوایی بگو بمیرم٬ که جون فداتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــو هـایـت را مـی بـندی . . .  بـهانه ی وزیـدن را از نـسیـم مـیـگیـری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر قرار چشم انتظار٬ منو میکاری همیشه یه بار بگو دوستت دارم٬ دنیا که به آخر نمیرسه