بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شـباهـت متـفـاوتی بـین ماسـت…!!! تـو دل شـکـسـتـه ای ،من دلــشــکـسـتـه ام ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چيز در اين جهــــان...غريبانه تر اززني استــــ ...كه تنهـــــــايي اش را بغل ميكند و ميپوسد... اما.. حاضر نيست ديگر... كسي را دوست داشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئله نبودنت خیلی سخت شده من فقط بابودنت تمرین کرده بودم نبودنت روهنوزیادنگرفتم چطورتومستی ازم امتحان بگیری.............!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپرده ام قلبم را در الکل بگذارند و روی شیشه اش بنویسند عشق هر گز نمی میرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بخاطر ماندن را تحمل کن رفتن از دست همه بر می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی درونت را چه کسی می سراید که سکوتش همه هستی ام رافراگرافته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانت را دور گردنم حلقه کن این دوست داشتنی ترین شالگردن شب های سرد من است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که شاخ و دم ندارد... حواست که نباشد بی تاب که باشی زل بزنی به یک نقطه! دل تنگ که باشی همه چیز تمام است!محکوم میشوی به عشق...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی هیچکس جز دلدارت به دادت نمیرسه.... دلداده تمام دلتنگی هاتم،،،،،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفته ام انسان مدرنی باشم ! و هر بار که دلتنگـ میشوم به جای بغض و اشکـ... تنها به اینــ جمله اکتفا کنمــ که هوای بد این روزهااا آدم را افسرده میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقت نه سرسری است که از سر به در شود مـهـرت نـه عـارضـی اسـت که جای دگر شود  عـشــق تـو در وجـودم و مـهـر تــو در دلــم بـا شـیـر انـدرون شد و با جان به در شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحی که شروعش با توست،خورشید دیگر اضافیست!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز نور مهربانی تو مرا به سوی خانه ات می کشاند و تو نامهربانی ام را بر خاموشی چشمانم می بخشی... امروز سجده آخرم را آنقدر طولانی کن که شرمساری فاصله ها را احساس کنم... تا شاید رهایم کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ  ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ ,ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻤﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا رو نمیدونم ,ولی من دور تو میگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم میشه به تو تکیه کرد و گریه کرد فکر میکردم تو آغوشت دیگه نمیشه گله کرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شـباهـت متـفـاوتی بـین ماسـت…!!! تـو دل شـکـسـتـه ای ،من دلــشــکـسـتـه ام ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چيز در اين جهــــان...غريبانه تر اززني استــــ ...كه تنهـــــــايي اش را بغل ميكند و ميپوسد... اما.. حاضر نيست ديگر... كسي را دوست داشته باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسئله نبودنت خیلی سخت شده من فقط بابودنت تمرین کرده بودم نبودنت روهنوزیادنگرفتم چطورتومستی ازم امتحان بگیری.............!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپرده ام قلبم را در الکل بگذارند و روی شیشه اش بنویسند عشق هر گز نمی میرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بخاطر ماندن را تحمل کن رفتن از دست همه بر می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موسیقی درونت را چه کسی می سراید که سکوتش همه هستی ام رافراگرافته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانت را دور گردنم حلقه کن این دوست داشتنی ترین شالگردن شب های سرد من است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که شاخ و دم ندارد... حواست که نباشد بی تاب که باشی زل بزنی به یک نقطه! دل تنگ که باشی همه چیز تمام است!محکوم میشوی به عشق...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشی هیچکس جز دلدارت به دادت نمیرسه.... دلداده تمام دلتنگی هاتم،،،،،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفته ام انسان مدرنی باشم ! و هر بار که دلتنگـ میشوم به جای بغض و اشکـ... تنها به اینــ جمله اکتفا کنمــ که هوای بد این روزهااا آدم را افسرده میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقت نه سرسری است که از سر به در شود مـهـرت نـه عـارضـی اسـت که جای دگر شود  عـشــق تـو در وجـودم و مـهـر تــو در دلــم بـا شـیـر انـدرون شد و با جان به در شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحی که شروعش با توست،خورشید دیگر اضافیست!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز نور مهربانی تو مرا به سوی خانه ات می کشاند و تو نامهربانی ام را بر خاموشی چشمانم می بخشی... امروز سجده آخرم را آنقدر طولانی کن که شرمساری فاصله ها را احساس کنم... تا شاید رهایم کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮ  ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ ,ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻤﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا رو نمیدونم ,ولی من دور تو میگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم میشه به تو تکیه کرد و گریه کرد فکر میکردم تو آغوشت دیگه نمیشه گله کرد