بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــور میکند خـــدا دَر و تخته را با هم... همانطور که من و تو را آشـــنا کرد... تــو شدی خـــاطره ســـاز... من شدم خــــاطره باز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو ای دل که همیشه جائی جا می مانی که تو را نمی خواهند…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار روشن کردن مثل روشن کردن تلویزیون برای دیدن خاطراته ، با هر کامی که میگیری فقط کانالشو عوض میکنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحی که به جای عـــشق با یک سیگـــار شروع شود..... یک شروع دوبـــــاره نیست....... امتداد پایان اســــــت...... برای کســـــی که دیگر امیــــدی به ادامه ندارد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـشـب خـدا آهـسـتـه درِ گـوشـم گـفـت: دیــــــگـــــه بـــَـســــــه... بـاران از اشــک هــایــت خــجــالــت مـی کــشــد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" غریبی ام " را باور کرده ام! دیگر او را با خود میبرم و دوستش دارم، از این مردمان که بودنم را نمی دیدند دور باید شد، دیر فهمیدم اما دور میشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا!عزیزم را تو یاری کن, پناهش باش و در حقش تو کاری کن, الهی هر چه میخواهد نصیبش کن, خدایا بر لبش لبخند جاری کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی از پشت یک تنهایی نمناک و بارانی تو را با لهجه گلهای نیلوفر صدا کردم تمام شب برای با طراوت ماندن باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا و عاشقانه سلام کن و بعد برای همیشه برو ...  دلگیر نخواهم شد دیگر به دیدارهای ناگهانی... دوست داشتنهای موقتی... و رفتنهای بی خداحافظی عادت کرده ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای محبت هایی که عمیقند  ندیدن و نبودن و نگفتن  هرگز دلیل از یاد بردن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگروقت آن رسیده که برپشت بام خانه ی دوست درشیپوردلدادگی بدمم ودیوانگی ام را بافریاد به گوش همه برسانم زنجیرهارا پاره کنم حصارهارابشکنم وفریادبزنم هرچه باداباد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرعاشق هستم که الف را از ب تشخیص ندهم واین شروع مبارکی ست برای جنون برای وصل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دلم میخواد فقط بگم: ‏. . . دوست دارم،دوست داشتم،دوست خواهم داشت برای همیشه همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهى بروى؟ نرو… بمان… میشکنم… خرد میشوم… کم می آورم… پس بگذار بند کفشهایت را هم من ببندم… تو همیشه سربلندباش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفته اى ساعت هاست به این مى اندیشم که چرا هنوز زنده ام؟! مگرنگفته بودم که بى تو میمیرم. خدا یادش رفته مرا بکشد یا تو قرار است برگردى،؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم میزد : ‌”گلم” ! گلی بودم در باغچه ی دلش، اما… او باغبان عاشقی نبود، گاهی سر میزد و دل میبرد، سالها بعددانستم که من تنها نبودم،او باغبان گل های زیادی بود!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــور میکند خـــدا دَر و تخته را با هم... همانطور که من و تو را آشـــنا کرد... تــو شدی خـــاطره ســـاز... من شدم خــــاطره باز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به تو ای دل که همیشه جائی جا می مانی که تو را نمی خواهند…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار روشن کردن مثل روشن کردن تلویزیون برای دیدن خاطراته ، با هر کامی که میگیری فقط کانالشو عوض میکنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحی که به جای عـــشق با یک سیگـــار شروع شود..... یک شروع دوبـــــاره نیست....... امتداد پایان اســــــت...... برای کســـــی که دیگر امیــــدی به ادامه ندارد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـشـب خـدا آهـسـتـه درِ گـوشـم گـفـت: دیــــــگـــــه بـــَـســــــه... بـاران از اشــک هــایــت خــجــالــت مـی کــشــد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" غریبی ام " را باور کرده ام! دیگر او را با خود میبرم و دوستش دارم، از این مردمان که بودنم را نمی دیدند دور باید شد، دیر فهمیدم اما دور میشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا!عزیزم را تو یاری کن, پناهش باش و در حقش تو کاری کن, الهی هر چه میخواهد نصیبش کن, خدایا بر لبش لبخند جاری کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی از پشت یک تنهایی نمناک و بارانی تو را با لهجه گلهای نیلوفر صدا کردم تمام شب برای با طراوت ماندن باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا و عاشقانه سلام کن و بعد برای همیشه برو ...  دلگیر نخواهم شد دیگر به دیدارهای ناگهانی... دوست داشتنهای موقتی... و رفتنهای بی خداحافظی عادت کرده ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای محبت هایی که عمیقند  ندیدن و نبودن و نگفتن  هرگز دلیل از یاد بردن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگروقت آن رسیده که برپشت بام خانه ی دوست درشیپوردلدادگی بدمم ودیوانگی ام را بافریاد به گوش همه برسانم زنجیرهارا پاره کنم حصارهارابشکنم وفریادبزنم هرچه باداباد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرعاشق هستم که الف را از ب تشخیص ندهم واین شروع مبارکی ست برای جنون برای وصل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دلم میخواد فقط بگم: ‏. . . دوست دارم،دوست داشتم،دوست خواهم داشت برای همیشه همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهى بروى؟ نرو… بمان… میشکنم… خرد میشوم… کم می آورم… پس بگذار بند کفشهایت را هم من ببندم… تو همیشه سربلندباش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفته اى ساعت هاست به این مى اندیشم که چرا هنوز زنده ام؟! مگرنگفته بودم که بى تو میمیرم. خدا یادش رفته مرا بکشد یا تو قرار است برگردى،؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم میزد : ‌”گلم” ! گلی بودم در باغچه ی دلش، اما… او باغبان عاشقی نبود، گاهی سر میزد و دل میبرد، سالها بعددانستم که من تنها نبودم،او باغبان گل های زیادی بود!