بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرزتلخی آرامم…
 لحظه های سکوتم پرهیاهوترین دقایق زندگی ام هستند… 
مملو از آنچه میخواهم بگویم و نمیتوانم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم خوب است مثل پدربزرگ که گفت حالم خوب است ولی مرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ستاره تو قشنگی، اما تنها فرقی که داری، اون ها زیادن تو تکى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هموون مکثی ِ که رو اسمش می کنی وقتی شماره های گوشیت رو میای پایین …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنای زنده بودن من با تو بودن است. نزدیک، دور، سیر، گرسنه، رها، اسیر، دلتنگ، شاد! آن لحظه ای که بی تو سرآید مرا مباد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند که ساکتم..... حکایتمان را برای هرکه بگویم باورش نمی شود آن همه عشق.... آن همه نیاز.... آن همه امید..... ولی این همه حسرت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــــآدتــــ بـــرایـــم همــانـنــد قصـــه ی ســیــگآر پـــیـــرمــردیستــ کــه ســالــهاستــ میـــگــویــد... نــخ آخر استــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده بگم...! با یکی دیگه چرخ میزد  با منم حرف میزد ترکش کردم  از نخودی بودن متنفرم......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس های تارت را هم دوست دارم!!!!!!! . . . . هاله زیبایی دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیچک میشوم،وحشی می پیچم به پر وپای ثانیه هایت،، تا حتی نتوانی آنی ...بی "من" "بودن" را، زندگی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید وسط ِ هفته بیایی آقا دیریست که جمعه های ما تعطیل است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزه زیادی نمی خواهم..... فقط کمی گوش دهی....... اندکی درک کنی..... و با دلم این جمله بگویی..... آرام باش..... من کنارتم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو چه پنهان... گاهی آنقدر برایم خواستنی میشوی که شروع میکنم به شمارش تک تک ثانیه ها برای یک بار دیگر رسیدن به نگاهت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حساب تو دلتنگی هات برام باز کن شاید برنده کل دلتنگی هات شدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس بازان کسی را که زیبا میبیننددوست دارند ...اماعاشقان کسی را که دوست دارند زیبا میبینند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه های جدول زندگیم را دستان مهربانت یک به یک پر کرد و رمز جدول چنین بود : دوستم بدار .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طرزتلخی آرامم…
 لحظه های سکوتم پرهیاهوترین دقایق زندگی ام هستند… 
مملو از آنچه میخواهم بگویم و نمیتوانم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم خوب است مثل پدربزرگ که گفت حالم خوب است ولی مرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل ستاره تو قشنگی، اما تنها فرقی که داری، اون ها زیادن تو تکى!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هموون مکثی ِ که رو اسمش می کنی وقتی شماره های گوشیت رو میای پایین …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنای زنده بودن من با تو بودن است. نزدیک، دور، سیر، گرسنه، رها، اسیر، دلتنگ، شاد! آن لحظه ای که بی تو سرآید مرا مباد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند که ساکتم..... حکایتمان را برای هرکه بگویم باورش نمی شود آن همه عشق.... آن همه نیاز.... آن همه امید..... ولی این همه حسرت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــــآدتــــ بـــرایـــم همــانـنــد قصـــه ی ســیــگآر پـــیـــرمــردیستــ کــه ســالــهاستــ میـــگــویــد... نــخ آخر استــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده بگم...! با یکی دیگه چرخ میزد  با منم حرف میزد ترکش کردم  از نخودی بودن متنفرم......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس های تارت را هم دوست دارم!!!!!!! . . . . هاله زیبایی دارد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیچک میشوم،وحشی می پیچم به پر وپای ثانیه هایت،، تا حتی نتوانی آنی ...بی "من" "بودن" را، زندگی کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید وسط ِ هفته بیایی آقا دیریست که جمعه های ما تعطیل است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزه زیادی نمی خواهم..... فقط کمی گوش دهی....... اندکی درک کنی..... و با دلم این جمله بگویی..... آرام باش..... من کنارتم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو چه پنهان... گاهی آنقدر برایم خواستنی میشوی که شروع میکنم به شمارش تک تک ثانیه ها برای یک بار دیگر رسیدن به نگاهت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه حساب تو دلتنگی هات برام باز کن شاید برنده کل دلتنگی هات شدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوس بازان کسی را که زیبا میبیننددوست دارند ...اماعاشقان کسی را که دوست دارند زیبا میبینند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه های جدول زندگیم را دستان مهربانت یک به یک پر کرد و رمز جدول چنین بود : دوستم بدار .