بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات فکر کردن به بعضی ها ناخوداگاه لبخندی روی لبانم مینشاند... دوست میدارم این لبخندهای بیگاه را...و ان بعضی ها را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازم پرسید منو بیشتر دوست داری یا زندگیتو؟ خب منم راستش رو گفتم. گفتم زندگیمو! ازم نپرسید چرا، گریه کرد و رفت اما نمیدونست که اون خودش زندگیمه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیه باورش شده تور اگه بندازن سرش میشه عروس ماهی ها...شاه ماهی میشه همسرش...ماهیه باورش نبود تور اگه بندازن سرش...نگاه گرم ماهی گیر میشه نگاه آخرش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بودنت میمانم و برای دیدنت میمیرم... باش تا بمانم و بمان تا نمیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صـــدای قـــلب نــیست صـــدای پــــای تــوست کـه شـب ها در ســینـه ام مــی دوی کـــافی اســـت کــمی خــسته شوی کـــافی اســـت کــمی بـایـستی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است فراموش کرده ام … کدامیک را سخت تر می کشم … ؟ رنــــج ! انتظار ! یا نفس را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست نوشتن وقتی میدانی او میخواند/چه زیباست سرودن وقتی میدانی او میشنود/چه زیباست جنون وقتی میدانی او میبیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنایی ات را از تو گرفتم ، در خنده هایم شریک کردم . نگفته بودی بازرگان عشقی !!! من از کجا میدانستم سود من "تنهاییست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا میداند چه کسی به زندگی شما تعلق دارد و چه کسی ندارد، اعتماد کنید و بگذرید،هر که قرار باشد بماند،همیشه خواهد ماند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گريه ام ميگيرد وقتي ميبينم كسي كه همه دنيايم بود،منت ديگري را ميكشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ي خبري بي پايان ترين خبري است که از تو ميرسد اين روزها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــَــــــن...  شیفتـــــــه ی آن بوســـه ی هول هولــَـــــکی ام  کـــِـه دیرتـــــــ شده اما...  از خِــیــــــــرَش نمی گـُـــــــذری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده ام معادله ای چند مجهولی این روزها هیچکس از هیچ راهی مرا نمی فهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بدون تباه کردن (من) ما میسازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از بزرگترین و قوی ترین مردان دیوانگان و از دیوانگان عاقلانی دوراندیش میسازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بلاییست که همه خواستارش هستند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات فکر کردن به بعضی ها ناخوداگاه لبخندی روی لبانم مینشاند... دوست میدارم این لبخندهای بیگاه را...و ان بعضی ها را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازم پرسید منو بیشتر دوست داری یا زندگیتو؟ خب منم راستش رو گفتم. گفتم زندگیمو! ازم نپرسید چرا، گریه کرد و رفت اما نمیدونست که اون خودش زندگیمه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیه باورش شده تور اگه بندازن سرش میشه عروس ماهی ها...شاه ماهی میشه همسرش...ماهیه باورش نبود تور اگه بندازن سرش...نگاه گرم ماهی گیر میشه نگاه آخرش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بودنت میمانم و برای دیدنت میمیرم... باش تا بمانم و بمان تا نمیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صـــدای قـــلب نــیست صـــدای پــــای تــوست کـه شـب ها در ســینـه ام مــی دوی کـــافی اســـت کــمی خــسته شوی کـــافی اســـت کــمی بـایـستی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقت است فراموش کرده ام … کدامیک را سخت تر می کشم … ؟ رنــــج ! انتظار ! یا نفس را …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست نوشتن وقتی میدانی او میخواند/چه زیباست سرودن وقتی میدانی او میشنود/چه زیباست جنون وقتی میدانی او میبیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنایی ات را از تو گرفتم ، در خنده هایم شریک کردم . نگفته بودی بازرگان عشقی !!! من از کجا میدانستم سود من "تنهاییست"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا میداند چه کسی به زندگی شما تعلق دارد و چه کسی ندارد، اعتماد کنید و بگذرید،هر که قرار باشد بماند،همیشه خواهد ماند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گريه ام ميگيرد وقتي ميبينم كسي كه همه دنيايم بود،منت ديگري را ميكشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ي خبري بي پايان ترين خبري است که از تو ميرسد اين روزها !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــَــــــن...  شیفتـــــــه ی آن بوســـه ی هول هولــَـــــکی ام  کـــِـه دیرتـــــــ شده اما...  از خِــیــــــــرَش نمی گـُـــــــذری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده ام معادله ای چند مجهولی این روزها هیچکس از هیچ راهی مرا نمی فهمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بدون تباه کردن (من) ما میسازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق از بزرگترین و قوی ترین مردان دیوانگان و از دیوانگان عاقلانی دوراندیش میسازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بلاییست که همه خواستارش هستند