بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا يادم مي كني؟ حالا كه كار از كار گذشته!  من ميدونم الانم كه اومدي بازم مسافري. اذيتم نكن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیک تاک تیک تاک تیک تاک می شنوی؟؟ نمیشنوی لنگر ثانیه ها را هدفش کوبیدن لنگرش به دل سکوت لحظه هایم باز نبودنت را برایم میشمارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینک که انتهای جاده ی تو به بهشت خداوند ختم شد، بگو چگونه دوباره گذر کنم از.. راهی که بی تو نیمه تمام ماند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجبورم میکنی.. مجبورم نکن!! بگذار این روزها بی خیال مسافرت ها شم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن : هر چی از دوست رسد نیکوست ! پس چرا هر چی از تو می رسه : خاطره ، نگاه ، لبخند ، یاد ؛ ویران کننده است ! منو داغون میکنه . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکلیفم روشن شد ؛ خاموش میشوم شیرینم . . . فرهاد وار اینبار باید به جای کوه ، دل بکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش گرم تو را نفس زندگیم میکنم پایان عشق تو را آغاز مرگم میکنم گرچه در کنارم نیستی ، اما با تو بودن را در وجودم  رویاااااااااا میکنم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش ب حالت آدم........خودت بودی و حوایت....کسی نبود ک حوایت را هوایی کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش دلم به سان تو، عاقل بود ای کاش دلم ز دوریت غافل بود ای کاش دمی قبل رفتن زجهان در دامن تو، سر مرا منزل بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محاسبه عاشقانه : 1+1= همه چیز  2-1= هیچ چیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگویید مجرد، بگویید ﺑﯽﻣﻌﺸﻮق خدایا دلم عاشق شدن می خواهد.عاشقم کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزی که عشق پا در میدان بگذارد. هوس کبشتی نگرفته خاک خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز برایت می نویسم درست شبیه پسرکی نابینا که هر روز برای ماهی قرمز مرده اش غذا می ریزد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بازي زندگي موقع يار کشي چه خوبه آدم بگه: منو عشقم ، شما همه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به دار آویختند تا نامت را از یاد ببرم اما چه ساده اند این ساده اندیشان که نمیدانند نام تو حک شده ی قلب من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بخار شيشه ايم نازمون كني اشكمون درمياد چه برسه فراموشمون كنی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا يادم مي كني؟ حالا كه كار از كار گذشته!  من ميدونم الانم كه اومدي بازم مسافري. اذيتم نكن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیک تاک تیک تاک تیک تاک می شنوی؟؟ نمیشنوی لنگر ثانیه ها را هدفش کوبیدن لنگرش به دل سکوت لحظه هایم باز نبودنت را برایم میشمارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینک که انتهای جاده ی تو به بهشت خداوند ختم شد، بگو چگونه دوباره گذر کنم از.. راهی که بی تو نیمه تمام ماند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجبورم میکنی.. مجبورم نکن!! بگذار این روزها بی خیال مسافرت ها شم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن : هر چی از دوست رسد نیکوست ! پس چرا هر چی از تو می رسه : خاطره ، نگاه ، لبخند ، یاد ؛ ویران کننده است ! منو داغون میکنه . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکلیفم روشن شد ؛ خاموش میشوم شیرینم . . . فرهاد وار اینبار باید به جای کوه ، دل بکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش گرم تو را نفس زندگیم میکنم پایان عشق تو را آغاز مرگم میکنم گرچه در کنارم نیستی ، اما با تو بودن را در وجودم  رویاااااااااا میکنم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش ب حالت آدم........خودت بودی و حوایت....کسی نبود ک حوایت را هوایی کند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش دلم به سان تو، عاقل بود ای کاش دلم ز دوریت غافل بود ای کاش دمی قبل رفتن زجهان در دامن تو، سر مرا منزل بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محاسبه عاشقانه : 1+1= همه چیز  2-1= هیچ چیز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگویید مجرد، بگویید ﺑﯽﻣﻌﺸﻮق خدایا دلم عاشق شدن می خواهد.عاشقم کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزی که عشق پا در میدان بگذارد. هوس کبشتی نگرفته خاک خواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز برایت می نویسم درست شبیه پسرکی نابینا که هر روز برای ماهی قرمز مرده اش غذا می ریزد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بازي زندگي موقع يار کشي چه خوبه آدم بگه: منو عشقم ، شما همه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به دار آویختند تا نامت را از یاد ببرم اما چه ساده اند این ساده اندیشان که نمیدانند نام تو حک شده ی قلب من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بخار شيشه ايم نازمون كني اشكمون درمياد چه برسه فراموشمون كنی