بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون هایی که خیلی تنهان ن که نمیتونن با کسی باشن... فقط دلشون نمی خواد با کسی باشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھرگز حسرتے در ھیچ کجاے دنیا این چنین یکجا جمع نمیشود کہ در ھمین سہ واژہ کوتاہ:....او دوستم ندارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھمیشہ آنقدر سادہ نرو و مگذر،لااقل نگاھے بہ پشت سرت کن،شاید کسے در پے تو میدود و نامت را با صداے بے صداۓ فریاد میزند..!و تو ھیچوقت او را ندیدہ اے!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یه روز ویکی لیکس افشا کنه که چقدر دوست داشتم و بهت نگفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم.حرفی است با دنیایی از مسوولیت.گفتنش هنر نیست مسوولیت پذیری اش هنر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفاق را گردیده ام.. مهر بستان ورزیده ام.. بسیار خوبان دیده ام.. اما تو چیز دیگری.. دستانت را می بوسم. . . مادرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون نگاهی که گوشه اش یه قطره اشک برق میزنه به اندازه ی تموم حرفای دنیا سنگینه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازت چيز زيادي نميخوام . . .♥ خيلي ساده با دلت کنار ميام . . .♥ مثل آسمونو اون ستاره هاش . . .♥ به تو وابسته شدم , يواش يواش . . .♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی رو از زنبور یاد نگرفتم که وقتی از گلی جدا میشه میره سراغ گلی دیگه!!دوستی رو از ماهی یاد گرفتم که وقتی از آب جدا میشه میمیره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایم پر از خیال توست و من هنوز هم ، هوای تو را دارم كه میداند چه خونی به دلم میكند این سر به هوایی ها..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم تعریف کن تا من هم بدانم.... "هرگزفراموش نشدن" چه حالی دارد؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سرم راه ميرفت که هوامو داشته باشه... بى انصاف خنجر زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفــا دوستم نداشته باش !. از آخریــــــن باری که دوستم داشتند تـــــــا امروز . . خیلــی سخــــــــت گذشت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت است جاذبه ی تو.میخواهم تورا به نیوتن ثابت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلتــنـــگي " بخشــي از رونـد فـرامــوشيـست... پـس نگــذار دلتنــگي باعــث شــــود خــود را در آغــــوش كســي بيـندازي كـه هيــچ آيــنـده اي بــا او نـــداري...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با عزراییل چیه؟ اونو اگه یه روز ببینم میمیرم ولی تو رو اگه یه روز نبینم میمیرم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون هایی که خیلی تنهان ن که نمیتونن با کسی باشن... فقط دلشون نمی خواد با کسی باشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھرگز حسرتے در ھیچ کجاے دنیا این چنین یکجا جمع نمیشود کہ در ھمین سہ واژہ کوتاہ:....او دوستم ندارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ھمیشہ آنقدر سادہ نرو و مگذر،لااقل نگاھے بہ پشت سرت کن،شاید کسے در پے تو میدود و نامت را با صداے بے صداۓ فریاد میزند..!و تو ھیچوقت او را ندیدہ اے!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یه روز ویکی لیکس افشا کنه که چقدر دوست داشتم و بهت نگفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم.حرفی است با دنیایی از مسوولیت.گفتنش هنر نیست مسوولیت پذیری اش هنر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفاق را گردیده ام.. مهر بستان ورزیده ام.. بسیار خوبان دیده ام.. اما تو چیز دیگری.. دستانت را می بوسم. . . مادرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون نگاهی که گوشه اش یه قطره اشک برق میزنه به اندازه ی تموم حرفای دنیا سنگینه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ازت چيز زيادي نميخوام . . .♥ خيلي ساده با دلت کنار ميام . . .♥ مثل آسمونو اون ستاره هاش . . .♥ به تو وابسته شدم , يواش يواش . . .♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی رو از زنبور یاد نگرفتم که وقتی از گلی جدا میشه میره سراغ گلی دیگه!!دوستی رو از ماهی یاد گرفتم که وقتی از آب جدا میشه میمیره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایم پر از خیال توست و من هنوز هم ، هوای تو را دارم كه میداند چه خونی به دلم میكند این سر به هوایی ها..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم تعریف کن تا من هم بدانم.... "هرگزفراموش نشدن" چه حالی دارد؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت سرم راه ميرفت که هوامو داشته باشه... بى انصاف خنجر زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفــا دوستم نداشته باش !. از آخریــــــن باری که دوستم داشتند تـــــــا امروز . . خیلــی سخــــــــت گذشت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت است جاذبه ی تو.میخواهم تورا به نیوتن ثابت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلتــنـــگي " بخشــي از رونـد فـرامــوشيـست... پـس نگــذار دلتنــگي باعــث شــــود خــود را در آغــــوش كســي بيـندازي كـه هيــچ آيــنـده اي بــا او نـــداري...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی فرق تو با عزراییل چیه؟ اونو اگه یه روز ببینم میمیرم ولی تو رو اگه یه روز نبینم میمیرم.