بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين شهر صداى پای مردمیست كہ ھمچنان کہ تو را میبوسند ، طناب دار تو را میبافند . . . مردمی کہ صادقانہ دروغ میگويند و خالصانه خيانت ميکنند . . . در اين شهر هرچه تنهاتر باشى پيروزترى !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارب زکرم جزای نیکی بفرست، ماشین وآپارتمان شیکی بفرست. من میل به تک خوری ندارم لطفا، از این دم بخت ها شریکی بفرست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای سگ بوسید مجنون خلق گفتند کافر است  گفت این سگ گاه گاهی کوی لیلی رفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگویید برگردد.... میخواهم قلبم را بفروشم.. اما میگویند......... صاحبش بیاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی می رسد که در خیال خود ؛ جای خالی ام را حس کنی ! در دلت با بغض بگویی : " کاش اینجا بود " .... اما .... من دیگر به خوابت هم نمی آیم ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در را کـه مــی بـــندی ، بـــــاد هــــم، پــشت خــانـه ات زوزه مــی کــــشد...! مـــن کــــه مـــــنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکارم دود میشود... سیگارم تمام... ته سیگار برایم میشود ته دنیا!...و من پرت میشوم در بستر این کابوس که نامش زندگیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسم ! از لج تو . . . از لج خودم . . . که حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوییم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغوش خدا گریستم تا نوازشم کند... پرسید:فرزندم پس حوایت کو؟ اشک هایم را پاک کردم و گفتم:در آغوش آدم دیگریست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیزیک بعدترها ثابت می کند در روزهای بارانی جای خالی آدم ها بزرگتر می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من"  توتنها بتی هستی که شکسته هایت هم برمن ، "خدایی میکند"..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم زندگی کنم راهم رابستند عاشق شدم گفتند دروغ است گریستم گفتن بهانه است دنیارانگه داریدمی خواهم پیاده شوم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب موقع خواب که می شود،دست به کار می شوم بالش ها را کنار هم می گذارم پتو را هم می کشم رویشان بعد ،خیالم که از بودن تو راحت می شود چشم هام را می بندم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام از دلم بگم باز که چطور پیشت اسیره از چشای خیس اشکم که میخواد واست بمیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام از دستام بگم باز تا بدونی خیلی تنهاست کاش میدونستی که چشمات ماه کامل توی شبهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقان را عشق باید اموخت عشق را عاشقان گم کرده اند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اين شهر صداى پای مردمیست كہ ھمچنان کہ تو را میبوسند ، طناب دار تو را میبافند . . . مردمی کہ صادقانہ دروغ میگويند و خالصانه خيانت ميکنند . . . در اين شهر هرچه تنهاتر باشى پيروزترى !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارب زکرم جزای نیکی بفرست، ماشین وآپارتمان شیکی بفرست. من میل به تک خوری ندارم لطفا، از این دم بخت ها شریکی بفرست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای سگ بوسید مجنون خلق گفتند کافر است  گفت این سگ گاه گاهی کوی لیلی رفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگویید برگردد.... میخواهم قلبم را بفروشم.. اما میگویند......... صاحبش بیاید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی می رسد که در خیال خود ؛ جای خالی ام را حس کنی ! در دلت با بغض بگویی : " کاش اینجا بود " .... اما .... من دیگر به خوابت هم نمی آیم ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در را کـه مــی بـــندی ، بـــــاد هــــم، پــشت خــانـه ات زوزه مــی کــــشد...! مـــن کــــه مـــــنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکارم دود میشود... سیگارم تمام... ته سیگار برایم میشود ته دنیا!...و من پرت میشوم در بستر این کابوس که نامش زندگیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسم ! از لج تو . . . از لج خودم . . . که حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوییم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغوش خدا گریستم تا نوازشم کند... پرسید:فرزندم پس حوایت کو؟ اشک هایم را پاک کردم و گفتم:در آغوش آدم دیگریست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیزیک بعدترها ثابت می کند در روزهای بارانی جای خالی آدم ها بزرگتر می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من"  توتنها بتی هستی که شکسته هایت هم برمن ، "خدایی میکند"..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم زندگی کنم راهم رابستند عاشق شدم گفتند دروغ است گریستم گفتن بهانه است دنیارانگه داریدمی خواهم پیاده شوم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب موقع خواب که می شود،دست به کار می شوم بالش ها را کنار هم می گذارم پتو را هم می کشم رویشان بعد ،خیالم که از بودن تو راحت می شود چشم هام را می بندم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام از دلم بگم باز که چطور پیشت اسیره از چشای خیس اشکم که میخواد واست بمیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام از دستام بگم باز تا بدونی خیلی تنهاست کاش میدونستی که چشمات ماه کامل توی شبهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقان را عشق باید اموخت عشق را عاشقان گم کرده اند