بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـمـی خـواسـتـم از هـر انـگـشـتـش یـه هـنـر بـبـاره... فـقـط مـی خـواسـتـم تـو یـه انـگـشـتـش حـلـقـمـونـو بـبـیـنـم .. هـــمــیــن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم خوب است... مثل پدربزرگ که گفت حالم خوب است... ولی مرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه اشـتـبـاه بـزرگـی سـت تـلـخ کـردن زنـدگـیـمـان … بـرای کـسـی کـه در دوری مـا ، شـیـریـن تـریـن لـحـظـات زنـدگـیـش را سـپـری مـی کـنـد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز پیراهنم را شستم! هر چه تاید زدم پاک «نشد که نشد» سیاهی ریمل چشماهیت را می گویم همانی که دیشب سرت را به سینه ام چسباندی و تا خود صبح "هق، هق" زدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه لباس میپوشم افاقه نمی کند نبودنت کنارم زمستان سختـــــــــــــــی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میشود که برگ برنده ات دل میشود... اما تو دیگر حاک نیستی....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ویترین زندگی به عروسکی نگاه نکن که مال تو نیست ، چون اون فقط وسوسه ات میکنه تا اونی رو که داری از دست بدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا این کیست که نه تنها فکرم ، ذهنو ،دلم بلکه خیالم را نیز تسخیر خود کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه فکر نکن هر کی دوست داره به یادته بدون هر کی به یادته دوست داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خوبی رفیق " گاهی همین جمله با تمام تکراری بودنش غوغا میکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین است تکلیف بی تو بودن، تو آسوده بخواب!من مشق گریه هایم مانده...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرش های این روزهای پلکم... نتیجه ی تپش های عاشقانه ی دیروزهای قلبم است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر کس که ادعای رفاقت میکند در را باز نکن خیلی ها مثل بچه ها در میزنندو فرار میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل مانند کوهی است ک هرکس توانست سطح نشیب آنرا هرچند به سختی بپیماید؛ در قله آن پرچم مهر را خواهد کاشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اومدم بنویسم ک چقد دوست دارم خودکارم جوهرش تموم شد! پس با این یکی خودکارم کوتاه مینویسم: دوست دارم اونقدی ک هیچ خودکاری نتوته تا آخرش تاب بیاره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو بدون اگه قلبم برای تو نزنه همون بهتر که از کار بیفته!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـمـی خـواسـتـم از هـر انـگـشـتـش یـه هـنـر بـبـاره... فـقـط مـی خـواسـتـم تـو یـه انـگـشـتـش حـلـقـمـونـو بـبـیـنـم .. هـــمــیــن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم خوب است... مثل پدربزرگ که گفت حالم خوب است... ولی مرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه اشـتـبـاه بـزرگـی سـت تـلـخ کـردن زنـدگـیـمـان … بـرای کـسـی کـه در دوری مـا ، شـیـریـن تـریـن لـحـظـات زنـدگـیـش را سـپـری مـی کـنـد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز پیراهنم را شستم! هر چه تاید زدم پاک «نشد که نشد» سیاهی ریمل چشماهیت را می گویم همانی که دیشب سرت را به سینه ام چسباندی و تا خود صبح "هق، هق" زدی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه لباس میپوشم افاقه نمی کند نبودنت کنارم زمستان سختـــــــــــــــی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میشود که برگ برنده ات دل میشود... اما تو دیگر حاک نیستی....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ویترین زندگی به عروسکی نگاه نکن که مال تو نیست ، چون اون فقط وسوسه ات میکنه تا اونی رو که داری از دست بدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا این کیست که نه تنها فکرم ، ذهنو ،دلم بلکه خیالم را نیز تسخیر خود کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه فکر نکن هر کی دوست داره به یادته بدون هر کی به یادته دوست داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خوبی رفیق " گاهی همین جمله با تمام تکراری بودنش غوغا میکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین است تکلیف بی تو بودن، تو آسوده بخواب!من مشق گریه هایم مانده...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرش های این روزهای پلکم... نتیجه ی تپش های عاشقانه ی دیروزهای قلبم است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای هر کس که ادعای رفاقت میکند در را باز نکن خیلی ها مثل بچه ها در میزنندو فرار میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل مانند کوهی است ک هرکس توانست سطح نشیب آنرا هرچند به سختی بپیماید؛ در قله آن پرچم مهر را خواهد کاشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اومدم بنویسم ک چقد دوست دارم خودکارم جوهرش تموم شد! پس با این یکی خودکارم کوتاه مینویسم: دوست دارم اونقدی ک هیچ خودکاری نتوته تا آخرش تاب بیاره!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینو بدون اگه قلبم برای تو نزنه همون بهتر که از کار بیفته!!!