بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار سخت است.فراموش کردن هم سخت است امااینکهندانی بایدانتظاربکشی یافراموش کنی سختتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هِزار بْار گُفتَم ... بْا ايْن بْاد هْاي هَرزِه نَگَرد ... حْالا ... بْاﻻي آن دَکَل ... بْا سْيم هاي لُخت فِشار قَوي ... دسْت و پَنجه نَرم کُن ... بْادبْادَک ِ جَوان ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشات واسه من مقدس اند نبینم بارونی شن ،دلم تاب این همه زجر را ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولینــــــــــــــ بآر نیستـــ کهــ گریهـــ میکنمــــ... امـــــآ اولینـــــــــ بآر استـــــــــــــــــ کهـــ گریهـــ آراممــــــــــ نمیکنــــــــــــــــــــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سادگی رفت...نه اینکه دوستم نداشت نه!! فهمید خیلی دوستش دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبان رابایدروی چشمهاگذاشت---کجایی؟چشم هایم بهانه ات راگرفته اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت ، همیشه نشانه رضایت نیست! شاید کسی دارد خفـــــه می شـــود پـشت ِ یـک بـغـض....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركي اومدپیش من یه ذره جاتونگرفت، هیچ ادایی جاي اون نازو اداتو نگرفت، پیش هرنقاشی رفتم تورونقاشی كنه، روي هربومی زدم رنگ چشاتو نگرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا رو بهم ميريزي وقتي ازراه ميرسي  مث طوفان مث شورش مث غوغا ميموني ‎ رقص موهات تو نسيم سمفوني عاشقيه ‎ مث اوج يه ترانه تو نت لا ميموني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دلخوشم به خدا نگه دارش اگر نمیخواست برگردد چه اسراری بود که خدا مرا نگه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حیف شد... دیرفهمیدم برای عاشقی چرب زبانی کافی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها........... همه گلها را چیدند... .........اماگل "خشخاش"....... انتقام همه را یکجا گرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هاي من براي تو آغوش تو براي من بوسه هاي من براي تو نوازش تو براي من دوستت دارم هاي من براي تو دوستت دارم هاي تو براي من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار باید اسیر ریل بماند وگرنه آزادی اش فاجعه خواهد بود.تا ابد اسیرتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت دلت گرفت لبخند بزن,بیاد کسی که برای لبخندت بارها دلش گرفت‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام "ناتمام" من........ ...........با"تو"........... تمام می شود..........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظار سخت است.فراموش کردن هم سخت است امااینکهندانی بایدانتظاربکشی یافراموش کنی سختتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هِزار بْار گُفتَم ... بْا ايْن بْاد هْاي هَرزِه نَگَرد ... حْالا ... بْاﻻي آن دَکَل ... بْا سْيم هاي لُخت فِشار قَوي ... دسْت و پَنجه نَرم کُن ... بْادبْادَک ِ جَوان ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشات واسه من مقدس اند نبینم بارونی شن ،دلم تاب این همه زجر را ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولینــــــــــــــ بآر نیستـــ کهــ گریهـــ میکنمــــ... امـــــآ اولینـــــــــ بآر استـــــــــــــــــ کهـــ گریهـــ آراممــــــــــ نمیکنــــــــــــــــــــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سادگی رفت...نه اینکه دوستم نداشت نه!! فهمید خیلی دوستش دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوبان رابایدروی چشمهاگذاشت---کجایی؟چشم هایم بهانه ات راگرفته اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت ، همیشه نشانه رضایت نیست! شاید کسی دارد خفـــــه می شـــود پـشت ِ یـک بـغـض....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هركي اومدپیش من یه ذره جاتونگرفت، هیچ ادایی جاي اون نازو اداتو نگرفت، پیش هرنقاشی رفتم تورونقاشی كنه، روي هربومی زدم رنگ چشاتو نگرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا رو بهم ميريزي وقتي ازراه ميرسي  مث طوفان مث شورش مث غوغا ميموني ‎ رقص موهات تو نسيم سمفوني عاشقيه ‎ مث اوج يه ترانه تو نت لا ميموني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دلخوشم به خدا نگه دارش اگر نمیخواست برگردد چه اسراری بود که خدا مرا نگه دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حیف شد... دیرفهمیدم برای عاشقی چرب زبانی کافی است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها........... همه گلها را چیدند... .........اماگل "خشخاش"....... انتقام همه را یکجا گرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هاي من براي تو آغوش تو براي من بوسه هاي من براي تو نوازش تو براي من دوستت دارم هاي من براي تو دوستت دارم هاي تو براي من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار باید اسیر ریل بماند وگرنه آزادی اش فاجعه خواهد بود.تا ابد اسیرتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت دلت گرفت لبخند بزن,بیاد کسی که برای لبخندت بارها دلش گرفت‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام "ناتمام" من........ ...........با"تو"........... تمام می شود..........