بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش این‌جا بودی، نازنین ای کاش، این‌جا بودی. نشسته‌بودی روی مبل و من کنارت، می‌شد دستمال، مال تو باشد و اشک، مال من و صورت خیس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خنده هایم را نذر کرده ام تا تو همان باشی که صبح یکی از روزهای خدا عطر دستهایت دلتنگیم را به باد می سپارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن خیلی حرفه وفادار دستی باشی که حتی یکبار هم لمس نکرده ای!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبانه در سکوت سهمگین نامت را بر حاشیه ی قلبم حک کردم تا با هر ضربانش بگویم دوستت دارم ، هیچوقت تو و محبتهایت را از یاد نمی برم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا بی تو تو را تنها گذاشتن.مرا دور از همه دنیا گذاشتن.به عشقت سوزم و سازم بدانم.که هر جا باشی من یارت بمانم/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستن دل به شکستن دنده میماند از بیرون همه چیز روبه راه است اما .... هر نفس درد است که میکشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر سبزی در خاطراتم که !!! هزاران خزان،برگی از یادت را زرد نمیکند ... سی تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتم همیشه کسی را دوست بدارم که دهکده قلبم را به صدای آبادی نفروشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داري ميري حواست نيست که قلبم توي آتيشه چرا هر چيزي که خوبه اينقدر راحت تموم ميشه؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کر نیستم,فقط از وقتی صدایت را شنیدم دیگر هیچ صدایی شنیدنی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار ک امتحانش میکردم ،سربلند بیرون می آمداما... غافل از آنکه تقلب نفرت انگیزش را ،زیر آن صورت زیبایش نوشته بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اداره کشاورزي مزاحمت میشم لطفا به محبتی که تو دلم کاشتی رسیدگی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحی که به جای عـــشق با یک سیگـــار شروع شود یک شروع دوبـــــاره نیست امتداد پایان اســــــت برای کســـــی که دیگر امیــــدی به ادامه ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچ دستی را به گرمی نمیفشردم تا سرمای تنهایی اینگونه آزارم نمیداد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ماهر شده اند ! یک نفر هزاران نفر را با هم دوست دارد ! اما من ناشیانه به یک نفر دل میبندم ! هزاران بار . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش این‌جا بودی، نازنین ای کاش، این‌جا بودی. نشسته‌بودی روی مبل و من کنارت، می‌شد دستمال، مال تو باشد و اشک، مال من و صورت خیس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خنده هایم را نذر کرده ام تا تو همان باشی که صبح یکی از روزهای خدا عطر دستهایت دلتنگیم را به باد می سپارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن خیلی حرفه وفادار دستی باشی که حتی یکبار هم لمس نکرده ای!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبانه در سکوت سهمگین نامت را بر حاشیه ی قلبم حک کردم تا با هر ضربانش بگویم دوستت دارم ، هیچوقت تو و محبتهایت را از یاد نمی برم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا بی تو تو را تنها گذاشتن.مرا دور از همه دنیا گذاشتن.به عشقت سوزم و سازم بدانم.که هر جا باشی من یارت بمانم/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستن دل به شکستن دنده میماند از بیرون همه چیز روبه راه است اما .... هر نفس درد است که میکشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر سبزی در خاطراتم که !!! هزاران خزان،برگی از یادت را زرد نمیکند ... سی تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفتم همیشه کسی را دوست بدارم که دهکده قلبم را به صدای آبادی نفروشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داري ميري حواست نيست که قلبم توي آتيشه چرا هر چيزي که خوبه اينقدر راحت تموم ميشه؟؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کر نیستم,فقط از وقتی صدایت را شنیدم دیگر هیچ صدایی شنیدنی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار ک امتحانش میکردم ،سربلند بیرون می آمداما... غافل از آنکه تقلب نفرت انگیزش را ،زیر آن صورت زیبایش نوشته بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اداره کشاورزي مزاحمت میشم لطفا به محبتی که تو دلم کاشتی رسیدگی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحی که به جای عـــشق با یک سیگـــار شروع شود یک شروع دوبـــــاره نیست امتداد پایان اســــــت برای کســـــی که دیگر امیــــدی به ادامه ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش هیچ دستی را به گرمی نمیفشردم تا سرمای تنهایی اینگونه آزارم نمیداد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ماهر شده اند ! یک نفر هزاران نفر را با هم دوست دارد ! اما من ناشیانه به یک نفر دل میبندم ! هزاران بار . . .