بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسته ام! به انتهای بودنم رسیده ام،اما اشک نمیریزم!!! پنهان شده ام پشت لبخندی که خیلی درد می کند. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرارمان یک مانور کوچک بود… قرار بود تیرهای نگاهت مشقی باشد… اما ببین، یک جای سالم بر قلبم نمانده است…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمای تنفست. حرفا به من میزند. خشک. طنم را پاره پاره میکند. تیز زخمیم میکند. تورا چه شد نا گهانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب از سرم گذشته , فریاد میزنم دوستت دارمو تو ارام و خونسرد به ترکیدن حباب ها میخندی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــم ایـــنــقـــد تـــنــگ شـــده واســـش فــک نــکــنــم حـــتـــی بـــشــه دیـــگــه نــَـخـِــشـَــم کـــرد .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــشــق فــقــط عــزیزم و دوســـتت دارم نــیــســــت ! عشق اینه که تو هر شرایطی باهاش باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــانند هــیزم های مــصنوعی شــومینه .. می ســوزم و پــایان نــدارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگم عاشقم؟ ميگه دروغه.... ميگم عاشقم؟ ميگه جك نگو.... ميگم.... ديگه نميگم ساكت ميشينم شايد نبودمو حس كنه.... ولي بين خودمون بمونه هنوز عاشقشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزو مدارا کن لبخند بزن بازم من این توی غمگینو انگاری نمیشناسم یه زندگی می ارزه لبخند تو رو دیدن وقتی که تو میخندی دنیا رو بهم میدن لبخند بزن دنیا اینجوری نمیمونه ما سهم همیم اینو این فاصله میدونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی. .میرانی ام وباز احمقانه میخواهمت،چه غرور بی غیرتی دارم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنکه سراغی از تو نمیگیرد دلتنگترین برای دیدن توست و از شکاف چشمانش به نبودنت خیره می شود ... همیشه آنکه تو او رانمیبینی نامهربان نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی و عاشقی ینی من که عاشق یه نفرم اما اون اصلا منو نمیشناسه و 1000 کیلومتر از هم فاصله داریم و من اینجا دارم نابود میشم،روحم داره آسیاب میشه و تنها کسی که میتونه من رو به عشقم برسونه خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوبان قصه ما دروغگو نبود!او تنهابود.واز فرط تنهایی فریاد گرگ امدسر میداد!افسوس که کسی تنهایی اش را درک نکرد. وهمه در بی گرگ بودند.در این میان فقط گرگ فهمید که چوبان نتهاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخاطر كسي ماندگاري كه لحظه هاي نبودنت رابا بابودنت تمامي دنيا معامله نمي كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرساده ... گفتي كه اشتباه كردم عاشقت شدم... عشق و اشتباه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو... چه مخدری بود، دربودنت که این همه نبودنت را درد میکشم؟!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسته ام! به انتهای بودنم رسیده ام،اما اشک نمیریزم!!! پنهان شده ام پشت لبخندی که خیلی درد می کند. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرارمان یک مانور کوچک بود… قرار بود تیرهای نگاهت مشقی باشد… اما ببین، یک جای سالم بر قلبم نمانده است…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمای تنفست. حرفا به من میزند. خشک. طنم را پاره پاره میکند. تیز زخمیم میکند. تورا چه شد نا گهانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب از سرم گذشته , فریاد میزنم دوستت دارمو تو ارام و خونسرد به ترکیدن حباب ها میخندی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــم ایـــنــقـــد تـــنــگ شـــده واســـش فــک نــکــنــم حـــتـــی بـــشــه دیـــگــه نــَـخـِــشـَــم کـــرد .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــشــق فــقــط عــزیزم و دوســـتت دارم نــیــســــت ! عشق اینه که تو هر شرایطی باهاش باشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــانند هــیزم های مــصنوعی شــومینه .. می ســوزم و پــایان نــدارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگم عاشقم؟ ميگه دروغه.... ميگم عاشقم؟ ميگه جك نگو.... ميگم.... ديگه نميگم ساكت ميشينم شايد نبودمو حس كنه.... ولي بين خودمون بمونه هنوز عاشقشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزو مدارا کن لبخند بزن بازم من این توی غمگینو انگاری نمیشناسم یه زندگی می ارزه لبخند تو رو دیدن وقتی که تو میخندی دنیا رو بهم میدن لبخند بزن دنیا اینجوری نمیمونه ما سهم همیم اینو این فاصله میدونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی. .میرانی ام وباز احمقانه میخواهمت،چه غرور بی غیرتی دارم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنکه سراغی از تو نمیگیرد دلتنگترین برای دیدن توست و از شکاف چشمانش به نبودنت خیره می شود ... همیشه آنکه تو او رانمیبینی نامهربان نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی و عاشقی ینی من که عاشق یه نفرم اما اون اصلا منو نمیشناسه و 1000 کیلومتر از هم فاصله داریم و من اینجا دارم نابود میشم،روحم داره آسیاب میشه و تنها کسی که میتونه من رو به عشقم برسونه خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوبان قصه ما دروغگو نبود!او تنهابود.واز فرط تنهایی فریاد گرگ امدسر میداد!افسوس که کسی تنهایی اش را درک نکرد. وهمه در بی گرگ بودند.در این میان فقط گرگ فهمید که چوبان نتهاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخاطر كسي ماندگاري كه لحظه هاي نبودنت رابا بابودنت تمامي دنيا معامله نمي كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرساده ... گفتي كه اشتباه كردم عاشقت شدم... عشق و اشتباه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو... چه مخدری بود، دربودنت که این همه نبودنت را درد میکشم؟!!