بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانعم... تو قسمت من نه... مال مردم بودی قربان دلم که مال مردم خور نیست!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـُـ ـ ـرد, كـ ـ ـسـي كـه بـرايت مـيـمُـ ـ ـرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را بُریدند شکسته واژه‌هایی که برای از تو نوشتن کنار ِ هم چیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه آخر به رییسم: هنوزم نفهمیدم از سر بیکاری عاشقت شدم یا از عشق تو بیکار شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفاداری در عشق یعنی بعد از شب بخیر چشم ها را به روی هرچه کابوس است باید بست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این به بعد فقط در ذهنم به یاد چند نفر خواهم بود  خدا . تو  . خانواده  . باور هم نداشته باشی بازهم در خاطرم تو را خواهم ساخت با دنیایی زیبایی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یـعـنـی... مـرور مـسـیـج هـایـی کـه یـه روزی بـاورشـان داشـتـی... و امـروز بـه دروغ بـودنـشـان... ایـمـان آوردی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقت می خواستی چگونه باشد،ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از باد،ﻭﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻨﺎﻩ،و.... ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا با هم خانه ای بسازیم بی هیچ دریچه ای به بیرون.تنهادریچه ای کافیست تابه خیابان نگاه کنیم وبخندیم به این زندانی های سر گردان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــســی کــه بـــا خــیِــره شــدن تــو چــشــمـــایِ مــن دردمـــو مـیـفـهـمـیـد.. حــرفــامــو مــیـخــونــد.. نفــهــمــیــد "نــــــــــرو "یـنـی چـــی !!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را هیچوقت نتوانستم با قلبت میزان کنم، هر وقت به تو رسیدم تپش قلبم تندتر شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را تو بردی ، سرم را آهنگ های غمگین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی پروا ... دلـــــــم آغوش ممنوعه ای را میخواهد که تنها شرعی بودنش را ... من میدانمــــــ و دلمــــــ و ... تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“عشق” یعنی :اختیار بدی که نابودت کند اما “اعتماد” کنی که این کار را نمی کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا دلتنگ توام و میخواهم این را حتما بدانی مهم نیست به کجا میروم و که را میبینم یا چه میکنم هرگز دوستی ای چنین ژرف  که در وجود تو یافته ام را در دیگری نخواهم یافت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را بی گمان کردم اسیرش و با احساس خود گشتم مسیرش شدم همچون زلیخای غمش لیک زنم سنتور حالم گشته تاریک

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانعم... تو قسمت من نه... مال مردم بودی قربان دلم که مال مردم خور نیست!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـُـ ـ ـرد, كـ ـ ـسـي كـه بـرايت مـيـمُـ ـ ـرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم را بُریدند شکسته واژه‌هایی که برای از تو نوشتن کنار ِ هم چیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نامه آخر به رییسم: هنوزم نفهمیدم از سر بیکاری عاشقت شدم یا از عشق تو بیکار شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفاداری در عشق یعنی بعد از شب بخیر چشم ها را به روی هرچه کابوس است باید بست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این به بعد فقط در ذهنم به یاد چند نفر خواهم بود  خدا . تو  . خانواده  . باور هم نداشته باشی بازهم در خاطرم تو را خواهم ساخت با دنیایی زیبایی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یـعـنـی... مـرور مـسـیـج هـایـی کـه یـه روزی بـاورشـان داشـتـی... و امـروز بـه دروغ بـودنـشـان... ایـمـان آوردی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقت می خواستی چگونه باشد،ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از باد،ﻭﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻨﺎﻩ،و.... ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا با هم خانه ای بسازیم بی هیچ دریچه ای به بیرون.تنهادریچه ای کافیست تابه خیابان نگاه کنیم وبخندیم به این زندانی های سر گردان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــســی کــه بـــا خــیِــره شــدن تــو چــشــمـــایِ مــن دردمـــو مـیـفـهـمـیـد.. حــرفــامــو مــیـخــونــد.. نفــهــمــیــد "نــــــــــرو "یـنـی چـــی !!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را هیچوقت نتوانستم با قلبت میزان کنم، هر وقت به تو رسیدم تپش قلبم تندتر شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را تو بردی ، سرم را آهنگ های غمگین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی پروا ... دلـــــــم آغوش ممنوعه ای را میخواهد که تنها شرعی بودنش را ... من میدانمــــــ و دلمــــــ و ... تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“عشق” یعنی :اختیار بدی که نابودت کند اما “اعتماد” کنی که این کار را نمی کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعا دلتنگ توام و میخواهم این را حتما بدانی مهم نیست به کجا میروم و که را میبینم یا چه میکنم هرگز دوستی ای چنین ژرف  که در وجود تو یافته ام را در دیگری نخواهم یافت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را بی گمان کردم اسیرش و با احساس خود گشتم مسیرش شدم همچون زلیخای غمش لیک زنم سنتور حالم گشته تاریک